PPKE-BCE 2012. november 28.

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem a magyarországi gazdaság- és társadalomtudományi képzés és kutatás megújítása céljából.

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött 2012. november 28-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem a magyarországi gazdaság- és társadalomtudományi képzés és kutatás megújítása céljából. A különösen is aktuális területeken történő közös fejlesztések – beleértve a gazdaságetikai, az alternatív ökonómiai szemléletmódok, a kommunikáció, a nemzetközi tanulmányok, a politikatudományok művelését; valamint sajátosan a gazdaságtudományi tananyagfejlesztési programokat – mind tartalmilag, mind metodológiailag illeszkednek a nemzetközi szinten is legújabb multidiszciplináris megközelítés keretei közé, így hosszú távú kooperációt tesznek lehetővé a két budapesti felsőoktatási intézmény között. A mindkét fél számára jelentős részletes keret-megállapodást Dr. Rostoványi Zsolt, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora és Dr. Szuromi Szabolcs a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora látta el kézjegyével. Az intézményvezetők kifejezték határozott reményüket abban, hogy az együttműködés meghatározó hatással lesz egyfelől a magyarországi gazdaság- és társadalomtudományi egyetemi képzésre, másfelől annak világviszonylatban történő minőségi megítélése megerősítésében.

x