PPKE-NOE 2013. február 22.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem sajtóközleménye a nagycsaládosok felsőfokú tanulmányainak segítéséről

Az alapvetően közös értékrendre, a nagycsaládos létforma által hordozott értékekre tekintettel, 2013. február 22-én együttműködési megállapodás született a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete között. A megállapodás, melyet az Egyetem részéről Dr. Szuromi Szabolcs rektor, az Egyesület részéről Székely Hajnalka elnök asszony látott el kézjegyével, a nagycsaládokban felnövekvő gyermekek felsőfokú tanulmányainak segítését célozza meg. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem az önköltséges képzési formában tanuló, NOE tag-családok tagjai számára a rájuk irányadó önköltség 20%-ának megfelelő összegű ösztöndíjat biztosít, amennyiben a jelentkezők a felvételi eljárásban legalább 400 pontot elérve a PPKE bármely alap-, vagy osztatlan képzési szakán, nappali tagozaton önköltséges képzésre nyernek felvételt. A második félévtől kezdve az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a hallgató tanulmányi eredménye elérje a 4,00-ás szintet. A juttatást legfeljebb a normál képzési idő tartama alatt kaphatja a diák, azaz ha valaki az öt éves jogászképzésre iratkozik be, akkor 10 féléven keresztül.

x