PPKE-SE 2012. április 27.

Stratégiai együttműködési megállapodás aláírása a Semmelweis Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem között

2012. április 27-én 11 órakor került sor annak a hosszú távú szoros oktatási és kutatási együttműködésnek az aláírására, amely a Semmelweis Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem között jött létre. A dokumentumot ünnepélyes keretek között, Dr. Tulassay Tivadar a Semmelweis Egyetem rektora és Dr. Szuromi Szabolcs a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora látta el kézjegyével. A kooperáció az informatikai és infobionikai tudományterületeken ígér komoly és nemzetőzi szinten is kiemelkedően releváns eredményeket. Mindemellett a szerződő Felek külön kihangsúlyozták mindezen eredménynek a magyarországi bionikai iparba történő visszacsatolását is. Ezt jelentősen segíteni fogja a szerződő felek által a közeljövőben létrehozandó új Központ és a hozzá elengedhetetlen koncentrált technikai háttér megteremtése. A már eddig is számos közös területen együttműködő két egyetem ezzel a szerződéssel – mely sajátos módon egy állami és egy egyházi nagy-egyetem együttműködésében valósul meg – jelentősen erősíti a hazai felsőoktatásban folyó előremutató kezdeményezéseket és ezek magas színvonalának a nemzetközi elismerését, de egyúttal úttörő módon segíti a biomedicinális, az infobionikai és az informatikai csúcstechnológia hazai ipari fejlesztését.

x