Népek Udvara

  • 05 febr.

    Kezdete: 2014. február 5. 10:00 -Vége: 2014. február 6. 16:00

    Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem

A Népek Udvarát február elején a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen rendezik meg a Corvinus Egyetem közreműködésével. A budapesti találkozón részt vesz Gianfranco Ravasi bíboros, a találkozót kezdeményező Kultúra Pápai Tanácsa elnöke.

XVI. Benedek pápa hívta életre a „Népek Udvara" elnevezésű nemzetközi rendezvénysorozatot, amelynek célja a hívők és nem hívők, agnosztikusok és ateisták közötti párbeszéd elősegítése.

1. napi program

2. napi program

Dr. Szuromi Szabolcs PPKE rektor február 5-i megnyitó beszéde

A Pápai Kulturális Tanács moderálása alatt, Magyarország meghívására tartotta meg soron következő találkozóját a „Népek Udvara" (Cortile dei Gentili) nemzetközi rendezvénysorozat, Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Corvinus Egyetem szervezésében, 2014. február 5-6-ig. A hívők és nem hívők dialógusának széleskörű előmozdítása céljából, Gianfranco Ravasi bíboros kezdeményezésére létrehozott esemény kiemelkedő lehetőségekkel szolgál mindannak a kulturális, társadalmi, gazdasági, etikai, antropológiai, stb. kérdésnek a felvetésében, valamint mértékadó – mindenkit gazdagító megfontolásában, ami a 21. század emberének mindennapjait átszövi, országtól, kontinenstől, sőt társadalmi rétegtől és személyes krízishelyzetektől függetlenül.

Az első nap programjára a Pázmány Péter katolikus Egyetemen – mint egyházi fenntartású felsőoktatási intézményben került, sor a hazai sajtó széles érdeklődése előtt. A bevezető előadásokat két, rövid elemzésekből álló tematikus előadás-sor követte, melyek mindegyikét kerekasztal vita zárta. Köszöntőt mondott Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek; Gianfranco Ravasi bíboros a Pápai Kulturális Tanács elnöke; és Szuromi Szabolcs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, aki Ronald Reagan híres sírfeliratát idézve aláhúzta „minden életnek van célja és méltósága". A köszöntőket követő első szekció előadói Varga Zs. András, a jogtudomány; Szolgay Péter, az információs technológia és bionika; Botos Máté, a közgazdaság és erkölcs; Bándi Gyula, a környezetvédelem és etika; valamint Katona Klára, a társadalmi felelősség területének kérdéseit elemezték. A kerekasztal beszélgetés keretében ezekből a témákból rajzolódott ki egy általános áttekintés az szekularizált társadalomban jelenleg működő erkölcsi rendről. A nap a Stephanus-díj átadásával zárult, amelyet 2013-ben ítélt oda a Szent István Társulat – számos korábbi kimagasló teológus és író után – Ravasi bíborosnak. A laudációt és a könyv bemutatását Kuminetz Géza, a PPKE Hittudományi Kar dékánja tartotta. Majd lehetősége volt a sajtó képviselőinek a vendéggel történő eszmecserére.

A második nap házgazdája a Corvinus Egyetem volt. A bevezető köszöntő Rostoványi Zsolt rektor részéről hangzott el, amelyet Gianfranco Ravasi bíboros előadása követett. Az előadások szerkezete megegyezett az első nap beosztásával, így összegző reflexiók hangzottak el Baritz Laura Saroltától a gazdaságtörténet tárgyában, Kocsis Tamástól a mérhető és nem mérhető javakról, és Szilas Rolandtól a minőségi munka és a gazdaság kapcsolatáról. Az előadások szintén kerekasztal beszélgetéssel zárultak, a gazdaság és erkölcs tárgyában, amelyhez kapcsolódott a jelenlévő hallgatók lehetősége az interaktív beszélgetésbe és vitába történő bekapcsolódásba.

A „Népek Udvarát" lezáró rektori köszöntők után Gianfranco Ravasi bíboros átvehette Rostoványi Zsolt kezéből a Corvinus Egyetem legmagasabb kitüntetését: az Ezüst Corvinát.

Dr. Szuromi Szabolcs PPKE rektor február 6-i záróbeszéde

x