XIX. Kánonjogi Tanulmányi Nap

  • 13 febr.

    Kezdete: 2017. február 13. 9:00 -Vége: 2017. február 13. 14:00

    Szent II. János Pál terem

NEMZETKÖZI KÁNONJOGI KONFERENCIA A PÁZMÁNYON

Immáron tizenkilencedik alkalommal került megrendezésre a budapesti, fakultási jogokkal rendelkező Kánonjogi Intézet éves nemzetközi konferenciája, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (PPKE), 2017. február 13-án, a PPKE Szt. II. János Pál pápa nevét viselő dísztermében. Az eltelt évek és a nemzetközi szakma legnívósabb előadói közreműködésével megrendezett tudományos eszmecserék nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a magyarországi kánonjogi kutatásoknak és képzésnek a nemzetközi szakmai környezetben kivívott megbecsültsége folyamatosan erősödjön.
Ebben az évben a szimpózium az Egyházi büntetendő cselekmények enyhítő és súlyosbító körülményei címet viselte (Le circostance aggravanti e attenuanti nel diritto penale canonico). A meghívott előadók szakterületük legelismertebb szereplői voltak, amely külön megtiszteltetés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem számára. Szuromi Szabolcs Anzelm rektor köszöntője után, elsőként Davide Cito, a római Pontificia Università della Santa Croce professzora, az egyházi büntetőjogban, a büntetőeljárás folyamán figyelembe vehető enyhítő körülmények értelmezésének és alkalmazásának körülményeit vizsgálta, Interpretazione ed applicazione delle circostanze attenuanti: questioni aperte címmel. Damián G. Astigueta S.J., a római Pontificia Università Gregoriana professzora, részletesen elemezte a hatályos egyházi büntetőjogban előforduló súlyosbító körülmények sajátosságait és hatását a büntetendő cselekmény jogi megítélésére, Circostanze aggravanti della pena: alcune precisazioni címmel. Stephan Haering O.S.B., a müncheni Ludwig-Maximilians Universität professzora, Josef Hollweck (1854-1926) eichstätt-i professzornak a kánonjogi büntetőjog területén végzett tudományos munkásságát mutatta be, különös tekintettel az 1899-ben megjelent kézikönyvére, valamint az első kodifikációban történt közreműködésére, Josef Hollweck und Die kirchlichen Strafgesetze címmel. Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem., a PPKE rektora és a budapesti Nemzetközi Kánonjogtörténeti Kutatóközpont vezetője, a súlyosbító és az enyhítő körülmények kategóriáinak a kánonjogtörténeti fejlődését fejtette ki, az egyházi büntetőjog ókeresztény forrásaitól, a kodifikációig, Historical development of the aggravating and extenuating circumstances in the canonical penal law címmel, különös tekintettel az egyes eredeti forrásokra és a bennük található szakkifejezések tartalmának fokozatos és egyre pontosabb letisztulására. Végül Artner Péter, a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézetének docense, a fizikai felróhatóság és büntethetőség kérdéskörét vizsgálta részletesen a hatályos kánoni büntetőjogon belül, Psychical imputability and punishability címmel. A teológusok, kánonjogászok és jogászok széles körének jelenlétében megtartott konferenciát megtisztelte jelenlétével Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, valamint Bruno Esposito O.P. a Pontificia Università S. Tommaso (Róma) professzora. 

x