Isten valamit vár tőlünk 2019. október 3.

A Hittudományi Kar évnyitója

Ünnepélyes keretek között, a hagyományoknak megfelelően a Központi Papnevelő Intézet Prohászka-termében került sor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Hittudományi Karának (HTK) évnyitó ülésére. Az eseményen jelen volt Kuminetz Géza rektor és az egyetem többi karának dékánja, illetve képviselője. Kránitz Mihály dékán a vendégek között köszöntötte Csepregi Zoltánt, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektorát. Ezen alkalommal nyújtották át az arany- és gyémántdiplomákat, majd teológiai doktorokat avattak.

Kránitz Mihály beszámolt az elmúlt tanév legfontosabb eseményeiről, eredményeiről, a Hittudományi Kar tudományos tevékenységéről. „Az egyetem a klasszikus megfogalmazás szerint a hallgatók és a tanárok közössége, amely együtt halad a bölcsesség forrását követve, az emberiség, a népek, a történelem és az egyház hagyományainak megismerésében. A rábízottakat szeretné eljuttatni egy olyan bölcsességre, amelynek alapja a tudás és az ismeret, de tartalma a helyes életértelmezés és az elmélyült istenkapcsolat.”

A dékán elsőként megemlítette, hogy ismét a Hittudományi Kar professzorai közül került ki a rektor az egyetem élére, „Kuminetz Géza professzor úr személyében, akinek itt és ismételten mindannyiunk nevében gratulálok”.

Két új oktató érkezett a karra az elmúlt időszakban. Gájer László filozófiát, Gárdonyi Máté egyháztörténelmet ad elő.

A most induló tanév első szemeszterére hatvanan iratkoztak be nappali tagozaton, tizenöten végzik a doktori iskolát. A levelező tagozatos hallgatók száma száz.

Az évente megrendezett szakmai napon Csak a szeretet hiteles címmel Hans Urs von Balthasar teológiai gondolkodásáról rendeztek tudományos ülést, halálának harmincadik évfordulóján. A teológiai tanárok konferenciáját Isten dicsősége a teremtés szépsége címmel hirdették meg. Év közben külföldi vendégelőadók is érkeztek Hollandiából, Máltáról és az Egyesült Államokból. Május 2-án Passauban került sor a német – magyar teológiai szimpóziumra, melyen a kapcsolatok húszéves évfordulójára is emlékeztek.

A kari kiadványok között a dékán megemlítette a hallgatók számára biztosított jegyzeteket, illetve a Teológia című hittudományi folyóiratot. Az esztergomi, egri, szegedi és veszprémi hittudományi főiskola eddig is a kar társintézménye volt, s mint Kránitz Mihály megemlítette, újabban a győri főiskola is érdeklődik az affiliáció iránt.

Két évvel ezelőtt indult – a jövő évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve –, szemeszterenként nyolc – nyolc előadással az Oltáriszentség tiszteletével kapcsolatban tudományos előadássorozat. Ez a mostani évben folytatódik, majd a teljes anyag megjelenik könyv formában.

A közeljövő kiemelkedő eseménye a kar és a vatikáni Ratzinger Alapítvány közös konferenciája, amelynek témája az egyház szociális tanítása Közép-Európában.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem a legrégebbi olyan felsőoktatási intézmény Magyarországon, amely folyamatosan működik 1635-ös alapításától kezdve. „Ez nemcsak büszkeség számunkra, hanem kötelességet és felelősséget is jelent, hogy a legmagasabb szinten tudjuk a hittudományt a papnövendékeknek és a világi hallgatóknak egyaránt közvetíteni. A mai változó világban biztos támpontot találhatnak tanulmányaikban hallgatóink, akik akár a hitoktatásban, akár személyes hitéletük bővítésében, vagy éppen a teológia tudományának művelésében érdekeltek.”

Az oktatás nappali és levelező tagozaton folyik. Ez utóbbin meghirdették a hittanár-nevelő szakot, amely pedagógus diplomát ad a végzetteknek.

„Akik itt tanítunk vagy tanulunk, munkánkat azzal a meggyőződéssel folytatjuk, hogy ez keresztény hivatásunkhoz tartozik, mert Isten valamit vár tőlünk. Ez pedig éppen az, hogy vegyünk részt abban a misszióban, amely a mai korban rendkívül fontos, mivel láthatjuk, hogy kortársaink mennyire eltávolodnak a természetfölötti világtól, a vallástól, Istentől és az Egyháztól. Életüket inkább a karrier és a szórakozás tölti ki, s kevésbé figyelnek arra, hogy minden emberi élethivatás, amelyet Istentől kaptak” – hangsúlyozta a dékán.

A kar szorosan együttműködik a Központi Papnevelő Intézettel, amelynek eddigi rektorát, Marton Zsoltot váci megyéspüspökké nevezték ki. Utóda Martos Balázs Levente, a kar korábbi hallgatója, aki ott doktorált és habilitált.

Kránitz Mihály beszámolója után átnyújtották az arany- és gyémántdiplomákat a hatvan, illetve ötven éve doktori címet szerzett személyeknek. Gyémántdiplomát kapott Galambos Iván, Gyürki László és Jelenits István. Aranydiplomát vehetett át Bolberitz Pál, Koltay Jenő, Márfi Gyula, Pápai Lajos, Rózsa Huba és Turay Alfréd.

Új doktorokat avattak Balogh Győző János és Hesz Árpád személyében. Előbbi A Magyar Görögkatolikus Egyház cigányok között végzett missziója 1937 – 2016 között, utóbbi A Pálos Rend eltörlése Magyarországon 1786-ban címmel írta meg disszertációját.

Ezt követően, a tanévnyitó ülés záróeseményeként harmincegy hallgató vette át diplomáját, illetve oklevelét.

x