11/2020 sz. Rektori Utasítás 2020. július 9.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemre való belépés rendjéről, valamint a járványügyi védekezéssel összefüggő szabályokról.

REKTORI UTASÍTÁS
(11/2020)

a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre való belépés rendjéről,
valamint a járványügyi védekezéssel összefüggő szabályokról

A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvényre, a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletre, valamint az Egyetemi Tanács 41/2020. (VI. 30.) számú határozatával elfogadott átmeneti rendelkezések 16. §-ára tekintettel az alábbi szabályokat állapítom meg:

1. § Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) minden hallgatójára, oktatójára, munkatársára, valamint minden más személyre, aki az Egyetem területére vagy az Egyetem, illetve egyes szervezeti egységei által külső helyszínen szervezett esemény területére belépni szándékozik. Jelen utasítás tárgyi hatálya kiterjed az oktatási, számonkérési, felvételi, oklevélátadó, valamint tudományos eseményekre, továbbá minden olyan egyéb eseményre és rendezvényre, amelyen az Egyetem oktatóin és munkatársain kívül más személy is részt kíván venni. A csak oktatók vagy munkatársak részvételével az Egyetem területén folyó munkatevékenységre a jelen utasítás tárgyi hatálya a 8. §-ban meghatározottak szerint terjed ki.

2. § Az 1. §-ban meghatározott esemény, illetve rendezvény – az illetékes dékán külön engedélye alapján – az alábbi előírások betartásával szervezhető, illetve tartható:
a) az intézmény egész területén törekedni kell a 1,5 méteres távolság tartására a személyek között; bármely esemény, rendezvény szervezésekor úgy kell eljárni, hogy ez biztosítható legyen;
b) zárt térben kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszköz (például orvosi maszk, sál, kendő – a továbbiakban: maszk) viselése, amennyiben társas érintkezésre is sor kerül; az általa viselt maszkról mindenki maga köteles gondoskodni;
c) az épület vagy terem bejáratánál jól látható helyen kézfertőtlenítőt kell kihelyezni;
d) be kell tartani a köhögési, tüsszentési etikettet és gyakran kezet kell mosni, illetve kezet fertőtleníteni,
e) az érintett előadó, tanterem vagy egyéb helyiség természetes szellőzését, illetve mesterséges légcseréjét lehetőleg minél gyakrabban biztosítani kell.

3. § Az Egyetem területére nem léphet be olyan személy, akinek a COVID-19 koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak vagy a megelőző három napban magán ilyet észlelt (köhögés, nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar, émelygés, hányás, hasmenés). E kötelezettség betartása mindenkinek saját felelőssége.

4. § Az 1. §-ban meghatározott esemény céljából az abban érintett személy az Egyetem területére a 2. §-ban meghatározott szabályok betartásával léphet be, illetve ott ezeknek megfelelően tartózkodhat.

5. § A 2. §-ban meghatározott szabályok betartásáról az esemény, illetve rendezvény szervezője köteles gondoskodni, valamint a szabályokról – ide értve a 3. §-ban meghatározott tilalmat is – az érintetteket tájékoztatni.

6. § Nemzetközi mobilitásokra az állami jogszabályok, valamint az ösztöndíjprogramot koordináló szervezet által meghatározott előírások keretei között kerülhet sor. Felhívom minden hallgató, oktató és munkatárs figyelmét arra, hogy külföldi utazásainak tervezésénél komolyan mérlegelje a konzuli szolgálat mindenkori utazási tanácsait és az egyes célországok biztonsági besorolását. (Itt és itt.)

7. § Az Egyetem területén sporttevékenység nem folytatható, sportrendezvény (pl. csapatmérkőzés, egyéni bajnokság) nem szervezhető, e célból sem hallgató, sem munkatárs, sem más személy az Egyetem területére nem léphet be. Az Egyetem hallgatói – ilyen minőségükben – 2020. augusztus 31-ig az Egyetem területén kívül sem vehetnek részt semmilyen versenysport jellegű bajnokságban. Az Egyetem hallgatói számára ajánlott azonban a fentiek körén kívül eső rendszeres, egyéni, szabadtéri, a hallgató fizikai kondíciójához igazodó sporttevékenység, a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján 2020. május 19-én „Tájékoztatás a sportedzések során betartandó járványügyi megelőző szabályokról" címen közzétett előírások értelemszerű betartása mellett.

8. § A csak oktatók vagy munkatársak részvételével az Egyetem területén folyó munkatevékenység tekintetében a 2. és 3. §-ban írt követelmények értelemszerűen alkalmazandók azzal, hogy a maszkviselés és az egyéb védőeszközök (pl. kesztyű) használata ajánlott.

9. § Jelen rektori utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a koronavírus megelőzésével kapcsolatos egyetemi intézkedésekről szóló 1/2020. (III. 9.) sz. rektori körlevél, a koronavírus által okozott veszélyhelyzet kezeléséről szóló 2/2020. (III. 13.) sz. rektori körlevél, a doktori és habilitációs cselekményekről szóló 3/2020. (III. 16.) sz. rektori körlevél, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatók általi látogatásának rendjéről szóló 3/2020. (V. 20.) sz. rektori utasítás és az azt módosító 6/2020. (VI. 16.) sz. rektori utasítás.

10. § Jelen rektori utasítás kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Kuminetz Géza
rektor

A rektori körlevél pdf formátumban itt olvasható.

x