Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram

Alakítsd tudatosan a jövődet és ismerkedj meg a magyar kultúrával, jelentkezz a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre a Magyar Diaszpóra Ösztöndíjprogram keretében!

Tájékoztatunk minden kedves érdeklődőt, hogy a 2022/2023-as tanévre vonatkozó pályázatokat 2022. január 31-én 23.59-ig (közép-európai idő szerint) lehet benyújtani az erre kialakított felületen.

Dr. Komáromi László oktatási rektorhelyettes köszöntője és előadása a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről.

Dr. Major Balázs külügyi dékánhelyettes előadásában a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kart mutatja be.

Dr. Karacs Kristóf általános és nemzetközi dékánhelyettes előadása az Információs Technológiai és Bionikai Karról.

Dr. Gájer László tanszékvezető professzor előadásában a Hittudományi Kart mutatja be.

Várjuk továbbra is érdeklődéseteket, jelentkezéseteket. Szeretettel várunk Benneteket a Pázmányon!A magyar kormány elindította az új Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramot, amely Magyarországtól távol, a diaszpórában élő fiatalok számára biztosít rendkívül kedvező feltételeket ahhoz, hogy Magyarországon végezzék egyetemi tanulmányaikat.

A program célja a magyar gyökerekkel rendelkező külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása. A program – az Európai Unió tagállamai, a Szerb Köztársaság és Ukrajna Kárpátalja megye kivételével – a világ minden országában élő magyar diaszpóra közösségre kiterjed.

A diákok alap-, mester- és doktori képzésre jelentkezhetnek. Végzést követően azt várják el a fiataloktól, hogy két évig közösségszervező munkát végezzenek otthon, segítsék a magyar kultúra, a magyar nyelv és a magyar identitás megőrzését.

Az ösztöndíj fedezi az ingyenes magyarországi tanulmányokat, valamint a teljes körű egészségbiztosítást, illetve szükség esetén intenzív magyar nyelvi előkészítőt is biztosít.

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra 2022. január 31-ig lehet jelentkezni, az ösztöndíjasok a 2022/2023-as tanévben kezdik majd meg tanulmányaikat.

A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

a) A pályázó magyar gyökerekkel rendelkezik, ezt a motivációs levelében írottakkal alá tudja támasztani, illetve a pályázat részét képező nyilatkozatban is elismeri.
b) A pályázó a programban részt vevő ország állampolgára (lásd 1.1 pont) és Magyarországon kívüli lakcímmel rendelkezik.
c) A pályázó rendelkezik az adott ország magyar diaszpóra szervezetének vagy magyar diplomáciai képviseletének ajánlásával.
d) A pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázat benyújtását megelőzően legalább 10 évet külföldön, azaz nem Magyarországon töltött.
e) A pályázó középfokú tanulmányai legalább utolsó 4 évét külföldön (nem Magyarországon) végezte el (amennyiben az adott oktatási rendszerben a középfokú oktatás időtartama 4 évnél rövidebb, az alapfokú oktatás utolsó időszaka is beszámítandó a 4 évbe).
f) A pályázó 2003. augusztus 31-e előtt született (kivéve táncművészeti képzésekre történő jelentkezés esetén)
g) A pályázó vállalja, hogy az ösztöndíjas időtartam idejére ösztöndíjszerződést köt, valamint, hogy az ösztöndíjas szerződésének teljes időtartama alatt magyar mint idegen nyelv és kultúra kurzuson vesz részt. A pályázó vállalja, hogy tanulmányai befejezéséig, de legkésőbb az oklevél megszerzését követő 1 éven belül legalább középfokú (B2-es szintű) magyar mint idegen nyelv nyelvvizsgát tesz. A magyar mint idegen nyelv nyelvvizsga letételének kötelezettsége nem vonatkozik a rövid (1 vagy 2 féléves) tanulmányi programokban, valamint a részképzésben részt vevő ösztöndíjasokra.
h) A pályázó vállalja, hogy az oklevél megszerzése után 2 évig önkéntes munkával segít egy külföldi országban működő magyar diaszpóra szervezetet.

A nem magyar nyelvű képzések esetén a magyar nyelv előzetes ismerete nem feltétele a jelentkezésnek.

A pályázónak teljesítenie kell a fogadó felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményeket. A felvételit a felsőoktatási intézmények bonyolítják le online formában.
A motivációs levelet a Külgazdasági és Külügyminisztérium által felkért tagokból létrehozott szakmai testület, a bíráló bizottság értékeli. Az ösztöndíj odaítéléséről a felvételi eredmények és a bíráló bizottság javaslata alapján születik döntés.
A részletes pályázati feltételeket és a kiválasztási eljárást a pályázati kiírás tartalmazza.

AZ ÖSZTÖNDÍJ TARTALMA

Az ösztöndíj tartalmazza:

  • mentességet az oktatás önköltségének térítése alól
  • az egészségügyi támogatást (TAJ kártya)


Külön kérelemre elérhető juttatások (a feltételeket a Szabályzat tartalmazza):

  • hozzájárulás a megélhetési és lakhatási költségekhez.


PÁLYÁZÁS

A pályázás módja:

  • a jelentkező legfeljebb 2 választható szakra jelentkezhet
  • a pályázat benyújtása online felületen történik.


További információk a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról a program weboldalán olvashatók.

TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL a Pázmány képzései iránt érdeklődő pályázók számára magyar nyelven

INFORMATION LETTER For applicants interested in English programs at Pázmány

A PROGRAM KERETÉBEN ELÉRHETŐ KÉPZÉSEK A Pázmány ITK-N

A PROGRAM KERETÉBEN ELÉRHETŐ KÉPZÉSEK A Pázmány BTK-N

A PROGRAM KERETÉBEN ELÉRHETŐ KÉPZÉSEK A Pázmány HTK-NKedves Érdeklődők!

Készítettünk Számotokra egy összeállítást, amelyben elsősorban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által kínált képzésekről, az itt zajló oktatási és tudományos tevékenységről és nem utolsó sorban a Benneteket váró egyetemi közösségről szeretnénk képet nyújtani. Elsőként fogadjátok szeretettel Dr. Kuminetz Géza rektor úr köszöntő gondolatait, szavait! 

A következő videóban Dr. Komáromi László, egyetemünk oktatási rektorhelyettese szól Hozzátok.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem legnagyobb létszámú fakultása a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, amelyet Dr. Botos Máté egyetemi docens mutat be.

Az Információs Technológiai és Bionikai Kar az egyetem legfiatalabb fakultása, amelyet Dr. Iván Kristóf dékán úr mutat be.

A legnagyobb múlttal a Hittudományi Karunk rendelkezik, az itt zajló oktatást, valamint a számotokra elérhető képzéseket Dr. Gájer László tanszékvezető úr mutatja be.

Készítettünk olyan videókat is, amelyekben határon túl élő, tanulmányaikat jelenleg nálunk folytató hallgatóink szólalnak meg és mondják el, miért a Pázmányt választották. Fogadjátok őket is szeretettel!

Veronika Bereková (Szlovákia)

Balázs Csutak (Erdély)

Jelentkezz képzéseinkre ITT!

Várjuk kérdéseiteket, érdeklődéseteket a diaszpora@ppke.hu címen! 

Utolsó frissítés: 2021. november 23.

x