Építsük együtt a jövőt! – Pályázz és nyerj!

ötletpályázat

Pályázati felhívás


Pályázati kiírás:
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem új, Budapest belvárosában épülő campusának hallgatóbaráttá tétele érdekében egyfordulós pályázatot hirdet. A pályázatra egyénileg és 2-4 fős csapatban is lehet nevezni. Célunk, hogy a pályázatra beérkező innovatív ötletek beépítésével olyan campust tervezzünk és hozzunk létre, amely kialakításában és szolgáltatásaiban egyaránt hangsúlyosan a jövő hallgatói igényeire szabott. A pályázat során olyan szempontokat, megközelítéseket és konkrét javaslatokat várunk, amelyek megvalósítása a Pázmány Budapest Campust - mint oktatási és közösségi teret - a jövő egyetemévé emeli. A pályázatra a PPKE jelenlegi, aktív státusszal rendelkező hallgatóit és öregdiákjait egyaránt meghívjuk, lehetőséget kínálva ezzel a közös gondolkodásra. A pályázat fókuszában a közösségi terek kreatív kialakítása mellett a korszerű információcserét lehetővé tevő megoldások állnak.
A pályázat keretében innovatív ötleteket és megoldásokat várunk. Kifejezetten olyan újításokat részesítünk előnyben, amelyek a „jövő egyetemének" építését a közösségen belül indítják el. Az újítás vonatkozhat az új campus belső és külső tereinek fokozottabb közösségi kihasználására, a tanulmányi és közösségi célokat támogató tájékoztató rendszer kialakítására, valamint a hallgatók és oktatók közötti információcserét segítő újszerű megoldásokra.
A pályázatra egyénileg, valamint 2-4 fős csapatban lehet jelentkezni. Ha valaki csapatban nevezett, az egyénileg már nem jelentkezhet, illetve egyéni nevezésnél nincs lehetőség csapatban is indulni. Az ötleteket erősíti, ha a hallgatók vegyes összetételű csapatokat alkotnak, melyeknek tagjai például két különböző kart képviselnek, így a pályázók a kidolgozás során több szempontot is mérlegelhetnek.
A pályázók a nevezés során a 2. sz. mellékletben meghatározott témakörök valamelyikére dolgoznak ki saját ötletet és mutatják be azt valamilyen szabadon választott, elektronikusan létrehozható és beküldhető formátumban (szöveg, kép, prezentáció, maximum 4 perces videó stb.) A beérkező pályamunkákat a nevezési időszak lezártát követően szakmai zsűri értékeli.

A PPKE fenntartja annak jogát, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül érvénytelenítse, visszavonja, részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa. A beküldött pályamunkákat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

Technikai tudnivalók:
A pályázati anyagokat a campuspalyazat@ppke.hu e-mail-címre várjuk. A küldött anyagok mérete nem lehet nagyobb 20 MB-nál. Videós anyagok és nagyméretű prezentációk esetében előzetesen videómegosztóra, fájlmegosztóra korlátozott hozzáféréssel feltöltött linket kérünk csatolni a pályázathoz.
A hiányosan, nagyobb méretben, a pályázati kiírásnak nem megfelelően küldött anyagokat nem áll módunkban fogadni. Amennyiben valaki egyéni pályamunkát is küld és csapatban is részt vesz, mindkét leadott munka kizárásra kerül. A pályázatban való részvétellel automatikusan elfogadják a pályázók a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltakat. A hozzájáruló nyilatkozat az 1. sz. mellékletben olvasható.
A nevezéshez, mind egyéni mind csapatos kategóriában, a résztvevők nevét és e-mail-címét, valamint aktív hallgatói jogviszony esetében a Neptun kódot, öregdiák esetében pedig diploma másolatot kell csatolni. Az adatkezelési nyilatkozat ITT olvasható.

A pályázati munkákat az alábbi e-mail-címre várjuk:

campuspalyazat@ppke.hu

Jelentkezési határidő: 2021. május 31. 24:00

Bírálat: 2021. június közepe

A pályázat legjobbjai pénzjutalomban részesülnek:
I. helyezett: 500.000 Ft
II. helyezett: 300.000 Ft
III. helyezett: 100.000 Ft

1. sz. melléklet

Hozzájáruló nyilatkozat:

A pályázatban való részvétellel önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, mint Adatkezelő, az Építsük együtt a jövőt! című pályázat keretében elért helyezésem alapján a nevemet és a pályamunkámat a központi honlapon és a sajtómegjelenésekben nyilvánosan közzétegye.
Az adatkezelés időtartama hozzájárulásom visszavonásáig tart, amelyet bármikor megtehetek a kommunikacio@ppke.hu címre küldött e-mailben, vagy levélben a PPKE Kommunikációs Osztály címére postázva: 1088 Budapest Szentkirályi u. 28.
Tudomásul veszem, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem az adatkezelés során minden esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében (GDPR rendelet) foglaltaknak megfelelően jár el.
Továbbá tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan megillet a törléshez, helyesbítéshez, tájékoztatáshoz, és zároláshoz fűződő jogom is. Az adatkezeléssel kapcsolatosan további információkat a kommunikacio@ppke.hu címen kérhetek.
A pályázat weboldala

2. sz. melléklet

Pályázati témakörök:

Az egyetemi campus, mint közösségi tér
Hogyan lehet a campus által adott tereket, lehetőségeket jobban kihasználni annak érdekében, hogy a hallgatók és oktatók szívesen töltsék ott az idejüket?
Milyen új közösségi terek kialakításával lehet jobban kihasználni a rendelkezésre álló helyszíneket, illetve milyen ezzel kapcsolatos új eszközök telepítésére, fejlesztésére lehet szükség a jövő egyetemén?
Milyen programokkal, közösségi szerveződésekkel, eseményekkel, szolgáltatásokkal lehet a hallgatói életet felpezsdíteni, az egyetemi hagyományokat újragondolni a campuson belül és kívül egyaránt?
Hogyan lehet elősegíteni, hogy a külön szakokra járók megismerhessék egymást és jó kapcsolatok, barátságok köttethessenek?

Tájékoztató rendszer
Milyen integrált rendszerrel lehet a hallgatók és oktatók egyetemi élettel kapcsolatos napi információszükségletét jobban kiszolgálni? Milyen technikai és tartalmi keretekre és megoldásokra lenne ehhez szükség? Mi mindent lenne érdemes tudnia egy ilyen rendszernek?

Információcsere
Milyen eszközökkel és megoldásokkal lehetne az információcserét egyszerűbbé tenni a hallgatók, illetve oktatók között?
Milyen tudásmegosztási lehetőségekre számíthatunk a jövő egyetemén, hogyan fog zajlani, hogyan lesz egyszerűbb az oktatás a jövőben?
Hogyan tehetjük lehetővé, hogy a különböző szakok hallgatói többet megtudjanak egymás tanulmányairól és megismerhessék egymás szakterületeit?

 

Frissítve: 2021.04.23.

x