Doktori iskolák

 

Hittudományi Doktori és Habilitációs Tanács

Hittudományi Doktori Iskola
  • Teológia Program
  • Kánonjogi Program (a Kánonjogi Posztgraduális Intézet keretében)

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori és Habilitációs Tanács

Irodalomtudományi Doktori Iskola
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Politikaelméleti Doktori Iskola
Történelemtudományi Doktori Iskola

 

Állam- és Jogtudományi Doktori és Habilitációs Tanács

Jog- és államtudományi Doktori Iskola

 

Műszaki és Természettudományi Doktori és Habilitációs Tanács

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola
x