Hazai partnerkapcsolatok

 

Stratégiai megállapodást kötött Nagyszombati Felsőoktatási és Kutatási Szövetség néven
az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a
Semmelweis Egyetem

2012. június 29-én 15 órakor került sor annak a hosszú távú szoros oktatási és kutatási együttműködésnek az aláírására, amely az 1635. május 12-én Nagyszombatban megalapított hajdani Pázmány Péter Tudományegyetem, mint közös múlt előtt tisztelegve, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweis Egyetem között, Nagyszombati Felsőoktatási és Kutatási Szövetség néven jött létre, A dokumentumot ünnepélyes keretek között, Dr. Mezey Barna az ELTE rektora, Dr. Szuromi Szabolcs a PPKE rektora és Dr. Szél Ágoston a Semmelweis Egyetem rektora látta el kézjegyével. A Szövetség létrehozói kinyilvánították, hogy oktatási és kutatási együttműködéseik bővítésekor kiemelt partnerként kezelik egymás intézményeit; rendszeres intézményes koordinációt folytatnak a hazai és nemzetközi felsőoktatásban betöltött kiemelkedő tevékenységük fenntartása és fejlesztése érdekében; valamint mindennek elősegítésére egy ELTE-PPKE-SE Nemzetközi Universitas Fórumot hoznak létre. Mindhárom fél kihangsúlyozta, hogy az oktatási és kutatási kooperáció ezen új típusa egyedülálló és előremutató kezdeményezés, nemcsak Magyarországon, hanem a régión belül is. Kifejezték az irányú meggyőződésüket, hogy a már most széles nemzetközi kapcsolatrendszerrel, és magas oktatási és kutatási szinttel rendelkező intézményeik, ezen szövetség révén, éppen az interdiszciplináris és multidiszciplináris kutatások és képzések világviszonylatban történő uralkodóvá válásával, korszerűbb alapra tudják helyezni tevékenységüket. A két állami és egy egyházi felsőoktatási intézmény az ilyen jellegű szövetségben – azaz nem a hagyományos beolvasztás módszerében – látja a magyar felsőoktatás kiemelkedő intézményeinek versenyképes megjeleníthetőségét és aktívabb bekapcsolódását a nemzetközi tudományos világ vérkeringésébe.

Dr. Szuromi Szabolcs rektor úr beszéde.


 

Stratégiai együttműködési megállapodás aláírása a

Semmelweis Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem között

2012. április 27-én 11 órakor került sor annak a hosszú távú szoros oktatási és kutatási együttműködésnek az aláírására, amely a Semmelweis Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem között jött létre. A dokumentumot ünnepélyes keretek között, Dr. Tulassay Tivadar a Semmelweis Egyetem rektora és Dr. Szuromi Szabolcs a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora látta el kézjegyével. A kooperáció az informatikai és infobionikai tudományterületeken ígér komoly és nemzetőzi szinten is kiemelkedően releváns eredményeket. Mindemellett a szerződő Felek külön kihangsúlyozták mindezen eredménynek a magyarországi bionikai iparba történő visszacsatolását is. Ezt jelentősen segíteni fogja a szerződő felek által a közeljövőben létrehozandó új Központ és a hozzá elengedhetetlen koncentrált technikai háttér megteremtése. A már eddig is számos közös területen együttműködő két egyetem ezzel a szerződéssel – mely sajátos módon egy állami és egy egyházi nagy-egyetem együttműködésében valósul meg – jelentősen erősíti a hazai felsőoktatásban folyó előremutató kezdeményezéseket és ezek magas színvonalának a nemzetközi elismerését, de egyúttal úttörő módon segíti a biomedicinális, az infobionikai és az informatikai csúcstechnológia hazai ipari fejlesztését.

 Dr Szuromi Szabolcs PPKE rektor beszéde

x