Központi Stratégiai, Minőség- és Projektfejlesztési Osztály

A KSMPO a pályázatok kapcsán:
- közreműködik az előkészítésében, ennek megfelelően lefolytatja a szükséges egyeztetéseket a kiíróval, kidolgozza és közzéteszi a belső ügymenetet
- gondoskodik a pályázatok formai ellenőrzéséről, a központi mellékletek, csatolásáról, a pályázat rektori aláíratásáról
- előkészíti a nyertes pályázatok támogatási szerződéseit
- a projektek témavezetői által készített szakmai beszámolókat formailag ellenőrzi és aláíratja, megőrzi
- az egyetemi szintű pályázatok esetében közreműködik a pályázat megírásában, koordinálja a szükséges egyeztetéseket
- a benyújtott pályázatokról, a megkötött támogatási szerződésekről és a megvalósult/lezárt projektekről nyilvántartást vezet.

A sikeres TÁMOP 4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0013 projekt a PPKE intézményi menedzsmentjének hatékonyabb működését volt hivatott elősegíteni. A négy projektelemből három az osztály fenntartása és koordinációja alá került: az Alumni, a Diplomás Pályakövető Rendszer valamint a Minőségbiztosítási Rendszer.

- az Alumni keretében egységes alapokon nyugvó egyetemi öregdiák rendszer került kiépítésre
- a Diplomás Pályakövető Rendszer célja, hogy kapcsolatot teremtsen a munkaerő-piaci tapasztalattal rendelkező egykori hallgatókkal, és a megszerzett információkat visszacsatolja a hallgatóság, az érdeklődők és az egyetem vezetése felé
- a Minőségbiztosítási Rendszer a kidolgozott kézikönyv és szabályzat alapján igyekszik garantálni a minőségi szemlélet fejlődését és a versenyképesség fokozását.

Az osztály munkatársai:

Papszt Miklós
osztályvezető
E-mail: papszt.miklos@ppke.hu Tel: +36-20-477-9856

Nagyszegi-Vass Ágnes

osztályvezető-helyettes
E-mail: vass.agnes@ppke.hu, Tel: +36-70-198-0519

Horváth Barbara
osztályvezető asszisztens
E-mail: horvath.barbara@ppke.hu, Tel: +36-70-198-0520

Pelsőczyné Renkecz Hajnalka
pályázati asszisztens
E-mail: renkecz.hajnalka@ppke.hu, Tel: +36-70-198-0519

Renkecz Anita
projektfejlesztési koordinátor
E-mail: renkecz.anita@ppke.hu, Tel: +36-70-198-0519

Béres Virág
pályázati pénzügyi eladó
E-mail: beres.virag@ppke.hu, Tel:+36-70-198-0519

Szoldán Zsófia
MBR referens
E-mail: szoldan.zsofia@ppke.hu, Tel: +36-70-198-0520

Markó Tamás
stratégiai csoportvezető
E-mail: marko.tamas@ppke.hu, Tel: +36-20-367-0375

Nagy Olivér
pályázati referens
E-mail: nagy.oliver@ppke.hu, Tel: +36-70-198-0519

 

x