Egyetemtörténet

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara a Pázmány Péter bíboros, prímás esztergomi érsek által 1635-ben Nagyszombatban alapított Egyetem Hittudományi Karának jogutódja.

Pázmány Péter élete

Pázmány Péter bíbornok, esztergomi érsek. Született Nagyváradon 1570. október 4-én, ősrégi magyar család- ból (l. Massai), meghalt Pozsonyban 1637. március 19-én. Iskoláit szülő- földjén kezdte .....

Alapító okirat

Mi, Pázmány Péter (...) jutott elsőnek eszünkbe, hogy állíttassék a tudományoknak valami egyeteme, amelyben a harcias nemzetnek bátorsága is szelídülne és mind az egyház kormányzására, mind az állam igazgatására alkalmassá képeztetnék... (1635.május 12.)

Szentszéki alapító határozat

Az Egyházi Tanítóhivatal vezetésével; a jelen határozattal, a CIC 807. kánonja, valamint az Ex corde Ecclesiae kezdetű apostoli rendelkezés általános szabályai szerint a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet megalapítottnak nyilvánítja. (1999. március 25.)
x