Szentszéki alapító határozat (1999)

A KATOLIKUS NEVELÉS KONGREGÁCIÓJA
Szemináriumok és Oktatási Intézmények Kongregációja N.1151/98

Amikor Pázmány Péter SJ bíboros őeminenciája, esztergomi érsek 1635-ben Nagyszombatban Jézus Társaságának vezetése alatt egyetemet alapított, ennek az intézménynek az első kara a Teológiai Fakultás volt. Bár az egyetem 1770-ben királyi egyetemmé alakult át, és 1777-ben Nagyszombatból előbb Budára, majd 1784-ben Pestre helyezték át, Hittudományi Kara küldetését 1950-ig teljesen és intézményesen folytatta.

Ebben az esztendőben a Hittudományi Kart a világi egyetemről hivatalosan leválasztották, átadták a MPK-nak. 1980-ig Római Katolikus Hittudományi Akadémia, később pedig PP Hittudományi. Akadémia néven működött.

Különböző súlyos körülmények okozták, hogy a HTK a világi egyetemnek nem lehetett része. Az idők változása indokolttá tette, hogy a HTK-hoz más felsőoktatási egységeket is kapcsoljanak, úgy, hogy az említett kar katolikus egyetemmé alakuljon. Ezt a szándékot a MKPK szívesen fogadta, és 1992. január 30-án Budapesten megalapította a PPKE-et, mely az évek során egyre növekedett és különböző karokkal és intézetekkel bővült.

A nevezet katolikus egyetem főtisztelendő rektora 1998. június 15-i kérvényében arra kérte Kongregációnkat, hogy jóindulatúan mérlegelje az egyetem a kánoni alapításának alkalmasságát a kérdésre vonatkozó szabályok szerint.

Ezért a hely és idő különböző körülményeit mérlegelve, figyelembe véve mind az egyetem tanulmányi struktúráit, mind karainak és intézeteinek felépítését, az oktatók számát és tisztségükben való előmenetelét, valamint a hallgatók felvételét és azokat az egyetemi tanulmányokat, melyeket a különböző akadémiai fokozatok elnyerésére el kell végezniük; szem előtt tartva továbbá azokat a tudományos felszereléseket és oktatási segédeszközöket, amelyekkel az egyetem rendelkezik, valamint azt a biztos pénzügyi hátteret, amely az egyetemi életnek garanciája; tekintettel Magyarország püspökeinek egyetértésére, akik biztosítják az egyetem gyümölcsöző fejlődését a katolikus nevelés elvei szerint, hogy az műhelye és vezetője legyen a térségben mindazon törekvéseknek, melyek a magasabb tanulmányok terjesztését szolgálják az Evangélium fényében az Egyházi Tanítóhivatal vezetésével; a jelen határozattal, a CIC 807. kánonja, valamint az Ex corde Ecclesiae kezdetű apostoli rendelkezés általános szabályai 3. cikkelyének 1. §-a szerint

a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet
Budapest városában

kánonilag megalapítja és megalapítottnak nyilvánítja. Az Egyetem Hittudományi Karból, Bölcsészettudományi Karból, Jog- és Államtudományi Karból, Informatikai Karból és fakultási jellegű Kánonjogi Intézetből áll. Működését az Egyetem Kongregációnk által jóváhagyott Szabályzata irányítja.

Központi hatóságunk megerősíti továbbá, hogy a MKPK elnöke hivatalánál fogva az Egyetem nagykancellárja, aki a Szentszék nevében az Egyetem kormányzatának élén áll és az erre vonatkozó kánoni előírások, valamint magának az Egyetemnek a saját Szabályzata szerint felügyeletet gyakorol, tiszteletben tartva mindazokat a jogokat és kötelességeket, terheket és tiszteletbeli jogokat, amelyek a kánonilag alapított katolikus egyetemeket megilletik, egyebekben megtartva mindazt, amit a jog szerint meg kell tartani, minden ellenkező rendelkezés hatályon kívül helyezésével.

Kelt Rómában, Kongregációnk székhelyén, 1999. március 25-én, az Angyali Üdvözlet ünnepén.
Pio Laghi bíboros, prefektus
Giuseppe Pittau SJ titkár

 

Frissítve: 2013.05.03.

 

x