Tudományos információk

Tartalom:

Adatbázisok Nyílt hozzáférésű publikálás
MTMT  
Könyvtári kutatás  Disszertációk
2021 - Riport. Print és online periodikumok, adatbázisok. Letöltés

 Frissítve: 2021-05-21

Adatbázisok  >> tovább

Innen léphet tovább az intézmény előfizetett adatbázisainak jegyzékéhez.
Az egyes szolgáltatásokat rövid ismertetők mutatják be, feltüntetve a hozzáférési információkat és a megfelelő linkekeket is.

  
 
 


Oktatóink, kutatóink, doktoranduszaink figyelmébe

EISZ home page: OA-publishing (English)

Summary (2021, ppt-pdf) 

 

Publikációk Open Access-módra:

Nyílt hozzáférésű publikálás nemzetközi és hazai folyóiratokban

Tájékoztatás

Az EISZ-program tagintézményeként Egyetemünk munkatársai és doktoranduszai cikk szerzőjeként, társszerzőség esetén levelező szerzőként, mentesülnek az OA-publikációs költségek alól. 

Az aktuális tárgyévi ún. Read and Publish megállapodásokat az EISZ közzéteszi a honlapján.

A Pázmány Péter Katolikus Egytem főállású munkatársai (oktatók, kutatók) valamint a jogviszonnyal rendelkező doktoranduszok  részesülhetnek az országos konzorciumi kvótából.


Kapcsolódó kifejezések, rövidítések:

Open Access (OA, nyílt hozzáférés) - a tudományos publikálás szabványos kiadási eljárását betartva, a kiadvány interneten a megjelenése pillanatától bárki számára akadálytalanul elérhető (CC By-típusú licencszek alatt)

Article Processing Charege (APC) - a kiadók szolgáltatási díja az OA-megjelentetés és huzamos elérés biztosításáért 

OAP - Open Access Publishing - nyílt hozzáférésű tudományos kiadás, közlés, publikálás.

A rendelkezésre álló országos keret (2021), melyből PPKE-kutató is részesedhet:

Akadémiai Kiadó: korlátlan számú cikk
Cambridge University Press: korlátlan számú cikk
De Gruyter: 13 cikk
Elsevier: 1070 cikk
IEEE: 10 cikk
Springer Nature Compact 623 cikk; Springer Nature Fully 143 cikk (2021-re kimerült!)
Wiley - keretösszegen belül

Lehetőségek a PPKE tagjai számára

1) Akadémiai Kiadó

EISZ-ismertető (AK)

OAP - 2021-2023 időszakra vonatkozó megállapodás alapján, az előfizető intézmények szerzői az előfizetési megállapodásokba foglalt szolgáltatásként, külön költség nélkül publikálhatnak Open Access cikkeket a kijelölt folyóiratokban. A támogatott cikkek száma nem korlátozott.

Az AKJournals.com oldalon magyar és angol nyelven is elérhető tájékoztató készült leendő szerzők számára. Az ismeretők foglalkoznak az Open Access publikálási lehetőségekkel, tájékoztatnak a nyelvi és cikk-szerkesztési segítség igénybevételéről, és egyéb műhelytitkokba avatják be a kutatókat.

 

2) Cambridge UP Journals

EISZ-ismertető (CUP)

A PPKE-affiliációval rendelkező kutatók nyílt hozzáférésű cikk megjelentetését az EISZ intézményi előfiizetői kör tagjaként vehetik igénybe.  

Jogosult lehet a díjmentes nyílt megjelenésre a cikk első szerzője, amennyiben az előfizető intézmény tagja (oktató, kutató, doktorandusz). Az APC-mentes  megjelentetésre korlátlan számú cikk pályázhat a magyarországi konzorcium keretében. A publikálható cikkek típusai:

  • Research Article (Eredeti közlemény)
  • Review (Összefoglaló cikk)
  • Rapid Communications

3) de Gruyter

EISZ-ismertető (de Gruyter)

 

4) Elsevier

EISZ-ismertető (Elsevier)

Szolgáltatási felület: Science Direct

Útmutatók a kiadónál

A kiadónál több mint 2000 hibrid és Gold OA-folyóiratban van lehetőség közölni nyílt hozzáféréssel.

5) IEEE

EISZ-ismertető (Open IEEE)

Hibrid és Gold Open Access (Topical Journals és az IEEE Access) folyóiratok fogadnak OA-igényt. A konzorcium számára korlátozott számú cikk megjelentetésére van lehetőség.
Részletek a szolgáltatónál

Felvilágosítás PPKE-szerzők számára: Serf András, ITK, könyvtáros

6) Oxford Univeristí Press folyóiratok

A 2021. évben elfogadott cikkek is szabad hozzáférést kaphatnak a kiadó online felületén.

A kiadó által megjelölt hibrid folyóiratokban lehet publikálni, függetlenül az  előfizetett csomagtól. (A Pázmány egyébként, 2021-ben a jogi gyűjteményre fizet elő.)
 
A jelenleg érvényes folyóiratlista letölthető az EISZ-honlapjáról.
 

Eredeti közleményre (Original research papers) vonatkozik az ajánlat.

A folyóiratoka szerző e-mail címének végződése alapján azonosítják be, kik a jogosultak.

NAGYON FONTOS, hogy a szerzők az intézményi e-mail címüket használják a publikálási folyamat során, különben a kiadó nem fogja tudni beazonosítani őket, így elesnek a támogatás lehetőségétől.


A jóváhagyást az intézményekkel való előzetes egyeztetés alapján az EISZ fogja végezni.

Útmutató
magyarországi szerzők számára készült  útmutató; általánosabb tájékoztató, gyakori kérdések, címlista, egyéb információk:
 

Az idei év már megjelent OUP-cikkei -  utólagos APC-jóváhagyást is lehet kérni.


 

7) Springer-Nature, Palgrave és más társkiadók 

EISZ-ismertető (Springer-Nature)

"Gold" - azaz teljes egészében nyílt hozzáféréssel kiadott folyóiratokban (SpringerOpen, BiomedCentral, Nature Research, Palgrave, ADIS) is lehetséges szerzőinknek cikket leközölni. A publikálási díj kiváltására at EISZ-előfizetői szerződések jogosítanak fel.

Mintegy 1850 hibrid, és több, mint 600 gold open-access folyóirat fogad cikkeket, melyekre kérhető az EISZ-konzorciumi APC-mentesség. 

Kétéves (2021-2022) megállapodás értelmében a szerzői jogokat a Creative Commons CC-BY és CC-BY-NC-ND licencekkel biztosítják. A kutatók mentesülnek a közzétételi költségek (APC) megfizetése terhétől. A kedvezményt a konzorciumban résztvevő EISZ-tagintézményben affiliációval rendelkező levelező szerzők vehetik igénybe, a jogosultságot az intémzényi adminisztrátor igazolja. Az országos keret korlátozott számú cikk megjelentetésére elegendő. A lehívás a kéziratok elfogadásának időrendjében, illetve a szerzői affiliáció vissszaigazolásának beérkezési sorrendjében történik.

További részletek az EISZ honlapján. 

Tájékoztatók a Springer Nature weboldalán: Hibrid és Gold folyóiratokban való publikálási útmutatók

Támogatható cikkek:

  • Eredeti közlemények (Original Article, Original Research, Research Paper)
  • Összefoglaló cikkek (Review Article)
  • Brief Communication (Letter)
  • Continuing Education

8) Wiley & Sons

EISZ-ismertető (Wiley)

Primary Research és Review cikkekre kérhető a publikációsdíj-mentesség. A Wiley keretösszeget határozott meg, a cikkek elfogadásának, illetve az affiliáció igazolásának sorrendjében nyerhetnek az elfogadott cikkek díjmentes Open Access hozzáférést. Útmutatók: Author Services platform

A szerzőknek szóló útmutatókban tanulmányozzák át az "Online Open" megjelenésre vonatkozó feltételeket és beállításokat. A részletes útmutató elérhető innen: How to order Online Open?

Ezen belül különösen a "STEP 4: OnlineOpen Selection" szakasz fontos: 
My APC will be covered by an institution or funder that has a Wiley Open Access Account arrangement with Wiley.

További felvilágosítást kérhet a tudományszervezési referenstől (Dudás Anikó).

 

Mi a nyílt hozzáférésű  közlés (Open Access - OA-publikálás)?

Az olvasónak nem kell fizetnie a dokumentumért, sem a hozzáférésért; a tudományos kiadásban közreadott mű - jellemzően szakcikk - a megjelenése pillanatától szabadon elérhető az interneten. Az open access akadálytalan hozzáférést biztosít a világhálón, így a föld bármely táján vásárlás, előfizetés nélkül el lehet érni a teljes szöveges, hivatásos kiadónál megjelent közleményt. A közzétételi mód növeli a kutatási eredmények  láthatóságát, felgyorsítja a tudományos kommunikációt, nagyobb esélyt teremt a szerző érvényesülésének, teret enged a kutatási eredmények disszeminációjának.

A rangos tudományos kiadók az OA-licencért úgynevezett Article Processing Charge (APC) megjelentetési költséget számolnak fel. Az EISZ felhasználói kör tagjaként, intézményünk is kedvezményezettje az előfizetett adatbázisokhoz kapcsolt publikálási támogatásnak. A taginzétmények szerzői így neves kiadóknál, a kutatókra háruló külön költségek nélkül kérhetik a benyújtott és elfogadott cikk megjelentetését, Open Access licenc alatt.

Gold Open Access - a kiadás és hozzáférés "arany" útja:  A kiadó által gondozott, online felületen közreadott formális publikáció, mely átment a szokásos kiadási fázisokon: kézirat tartalmi és formai gondozása, szakmai és egyéb lektorálás, szerkesztés, technikai szerkesztés, tördelés. A formális megjelenés pillanatáról kezdve akadálytalanul (szabadon) elérhető, leölthető, hivatkozható. Nemzetközi szabványos dokumentumazonosítókkal is el van látva (ISBN, ISSN, doi) ("szerző fizet" üzleti modell)

Hibrid folyóirat- Vegyesen tartalmaz olyan cikkeket, amelyek OA-licenc alatt jelentek meg, előfizetés nélkül letölthetők, és olyan cikkeket, amelyek publikációs díj megfizetése nélkül jelentek meg. Ez uutóbbiakat az olvasó úgy érheti el, ha megvásárolja a kiadványt, előfizet a folyóiratra ("olvasó fizet"  és "szerző fizet"-típusú cikket vegyesen tartalmaz)

EISZ - nyílt hozzáférésű publikálás - díjmentességre vonatkozó információk

A PPKE szerzőinek nyílt hozzáférésű (Open Access, OA) cikkek megjelentetésére van lehetőségük az EISZ-programba vont kiadók folyóiratainál. A közlési díjat (APC - Article Processing Charge) az adatbázisok intézményi előfizetése fedi le. Kiadónként - szerzőnként évente egyszer vehető igénybe a publikációs díj alóli felmentés. Oktatók, kutatók és a doktori iskolák hallgatói tartoznak a jogosultak körébe, egyedi és társszerzőként is. A konkrét feltételeket az adott kiadóval kötött EISZ-szerződés szabja meg.

A szerzőtől, amennyiben affiliáciként Egyetemünket jelöli meg, és a dolgozat megjelentetéshez igénybe szeretné venni a díjmentességet, a következőket kérjük:

- a kiadó rendszerében és a cikken is szerepeltesse a PPKE e-mail címét;
- társszerzős cikk esetében a kiadó mmegszabhatja feltételként, hogy a támogatást akkor igényelheti jogosult intézmény tagja, ha ő az első szerző vagy a társszerzői csoport képviselője (levelező szerző / corresponding author);
- a kézirat adatlapján gondoskodjon a megfelelő beállításokról, azaz
- tanulmányozza át a kiadó EISZ-megállapodását, a vonatkozó szakaszokkal összhangban végezze el a megfelelő műveleteket a kiadó felületén, illetve kövesse a szolgáltató útmutatóit.

  


MTMT

Az Egyetem munkatársainak publikációs tevékenysége az MTMT rendszerében kereshető


Disszertációk

REAL-PhD repozitórium

A PPKE doktori iskoláiban született, sikeresen megvédett értekezések bibliográfiai adatai megtalálhatók az MTMT rendszerében, a teljes szövegeket a REAL-PhD repozitóriumban archiváljuk.
Az értekezések adatait aratja az európai disszertációs portál is: DART-Europe E-theses Portal - Pázmány Péter Katolikus Egyetem.
Az értekezésekről és a meghirdetett nyilvános vitákról - az ODT/MAB adatbázisával összehangoltan - doktori iskoláink honlapjain található bővebb információ.


Könyvtári kutatás

A PPKE könyvtárai

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek nincs központi könyvtára, a karokon önállóan működő bibliotékák segítik az adott fakultáson folyó oktatás, tudományos kutatás és továbbképzés szakirodalommal való ellátását.Katalógus

A négy kar gyűjteménye jelenleg külön-külön kereshető a Qulto (HUNTÉKA 2v) integrált könyvtári rendszer új olvasói felületén.

HTK - katalógus
BTK - katalógus
JÁK - katalógus
ITK - katalógusAdatbázisok, folyóiratok (kurrens előfizetések)

Egyetemünk az előfizetett elektronikus adatbázisok gazdag választékáról is gondoskodik, emellett számos, egyedi megrendelésű hazai és külföldi folyóirat érkezik nyomtatott és online formában.

Az aktuális tárgyévi összesítéseket lásd fent a tartalomjegyzéknél.

 

 


Partnerkönyvtárak

Megállapodások alapján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói ingyenesen – az adott intézmény saját hallgatóival azonos feltételek mellett – vehetik igénybe az ELTE Egyetemi Könyvtár és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola könyvtári szolgáltatásait.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel fennálló aktív hallgatói jogviszonyt diákigazolvánnyal, vagy hallgatói jogviszony-igazolással igazolni kell. Az adott könyvtár szolgáltatásairól és használati szabályairól tájékozódjanak annak honlapján!

 

 

 

ELTE Egyetemi Könyvtár 

Cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Honlap: https://www.konyvtar.elte.hu

Adatbázisok az Egyetemi Könyvtárban: ELTE Egyetemi Könyvtár - adatbázisok

 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Cím: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Honlap: http://www.sapientia.hu/hu/hirek/Könyvtár

      

 

x