Tudományos információk

 A kutatás és az oktatás szolgálatában...

Adatbázisok a Pázmányon

Előfizetett és más, korlátozott hozzáférésű adatbázisok weboldala, ismertetőkkel, hozzáférési információkkal.

Adatbázisok partnerintézményünknél, Budapesten:

ELTE Egyetemi Könyvtár előfizetett adatbázisai

Pázmányosok teljeskörűen, díjmentesen vehetik igénybe a szolgáltatásokat.
Az előfizetett adatbázisokat a helyszínen használhatják.
Adatbázis-hírlevél


Open Access-publikálás

Taylor & Francis

A PPKE szerzői nyílt hozzáférésű (Open Access, OA) közzététellel publikálhatnak a T&F online folyóirataiban. A közlési díjat (APC - Article Publishing Charge), meghatározott számú cikk keretéig, a T&F adatbázis intézményi előfizetési díja foglalja magában.

A fogadó folyóiratok listája
Választható valamennyi "Open Select" és "Open and Cogent" jelölésű folyóirat.

Szerzői felület a kiadónál: https://authorservices.taylorandfrancis.com/
Tematikus címlista: https://www.tandfonline.com/

A kéziratokat a szokásos módon a kiadói felületen keresztül kell benyújtani. A szerző inétzményi affiliációját a kiadó a megadott e-mail-cím alapján azonosítja. A kézirat elfogadását követően az intémzény visszaigazolja a szerző munkahelyét. További részletek az EISZ-T&F szolgáltatási szerződésben.

További tájékoztatás: konyvtar@btk.ppke.hu


MTMT

Az Egyetem munkatársainak publikációs tevékenysége az MTMT rendszerében kereshető


Disszertációk: REAL-PhD repozitórium

Az intézményben született  és elfogadott értekezések bibliográfiai adatai megtalálhatók az MTMT rendszerében, a teljes szövegeket a REAL-PhD repozitóriumban archiváljuk. Innen az adatok átkerülnek az európai disszertációs portálra: DART-Europe E-theses Portal - Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Az értekezésekről és a meghirdetett nyilvános vitákról - az ODT/MAB adatbázisával összehangoltan - doktori iskoláink honlapjain található bővebb információ.


Könyvtári kutatás

A PPKE könyvtárai

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek nincs központi könyvtára, a karokon önállóan működő bibliotékák segítik az adott fakultáson folyó oktatás, tudományos kutatás és továbbképzés szakirodalommal való ellátását.

A négy kar gyűjteménye együttesen is kereshető a HUNTÉKA integrált könyvtári rendszerben.

Közös katalógus 

 

Egyetemünk az előfizetett elektronikus adatbázisok gazdag választékáról is gondoskodik, emellett számos, egyedi megrendelésű hazai és külföldi folyóirat is érkezik nyomtatott és online formában.

Partnerkönyvtárak - együttműködés alapján

Megállapodások alapján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói ingyenesen – az adott intézmény saját hallgatóival azonos feltételek mellett – vehetik igénybe az ELTE Egyetemi Könyvtár és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola könyvtári szolgáltatásait.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel fennálló aktív hallgatói jogviszonyt diákigazolvánnyal, vagy hallgatói jogviszony-igazolással igazolni kell. Az adott könyvtár szolgáltatásairól és használati szabályairól tájékozódjanak annak honlapján!

Cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Honlap: https://www.konyvtar.elte.hu

Cím: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Honlap: http://www.sapientia.hu/hu/hirek/Könyvtár

 

      

 

 

 

x