Szervezeti egységek

Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság szervezeti felépítése

Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság feladatai: 
 

• Az egyetem egészére érvényes gazdálkodási rend szabályinak kidolgozása, a gazdálkodás megszervezése, informatikai hátterének biztosítása; a Karoknál, illetve a szervezeti egységeknél folyó gazdálkodás segítése, felügyelete.
• A költségvetés tervezése, előirányzat-felhasználás, hatáskörébe tartozó előirányzat módosítások.
• Pénzügyi és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás, beszámolás:

  • o a fenntartó és más külső szerv felé.
  • o a karok és más szervezeti egységek felé.
  • o a megalapozott gazdálkodáshoz szükséges gyakorisággal – a rendelkezésükre álló forrásokról és azok felhasználásáról.

• Munkaerő-gazdálkodás szervezése, koordinálása, végzése.
• Munkabérek, pótlékok és egyéb munkajogviszonnyal összefüggő személyi juttatások számfejtése, kifizetése, a kapcsolódó nyilvántartások vezetése.
• Társadalombiztosítási ellátások (táppénz, családi pótlék, GYED, GYES, stb.) nyilvántartásainak, számfejtéseinek, kifizetéseinek, adatszolgáltatásainak szervezése, irányítása, végzése.
• Hallgatók pénzbeli juttatásainak, egyéb támogatásainak kezelése, intézése a karokkal közösen.
• Az adózáshoz szükséges adatok nyilvántartása, adóbevallások készítése.
• Egyetemi pénzellátás és pénzgazdálkodás megszervezése, koordinálása, irányítása.
• Az épületek és építmények üzemeltetése, működtetése, karbantartása és állagának védelme.
• Energiaellátás, energiagazdálkodás szervezése, irányítása.
• Beruházási, fejlesztési, felújítási munkák tervezésének koordinálása, lebonyolítása, megvalósítása.
• Vagyonkezelés és vagyonvédelem koordinálása, irányítása.
• Munka,- polgár- és tűzvédelmi feladatok irányítása, koordinálása.
• A gazdálkodási folyamatba épített ellenőrzés irányítása.
• A gazdálkodással összefüggő ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére irányuló intézkedések kidolgozása, a végrehajtás irányítása.

 

Frissítve: 2020. 01. 29.

x