Bér- és Munkaügyi Osztály

Bér és Munkaügyi Osztály feladatai:

I. Bérszámfejtési feladatok

II. Társadalombiztosítási ellátással kapcsolatos feladatok

III. Munkaügyi feladatok

IV. Személyügyi feladatok

V. Általános feladatok


I. Bérszámfejtési feladatok:

 • Munka-illetve egyéb jogviszonyban állók illetményének, juttatásainak számfejtése, a kifizetési jogcímeket terhelő különböző levonások teljesítése, a szükséges nyilvántartások rendjének kialakítása, vezetése.
 • Jóléti juttatásokkal kapcsolatos ügyek intézése, rögzítése, számfejtése.
 • Kiegészítő adatszolgáltatás a főkönyvi feladáshoz.

II. Társadalombiztosítási ellátással kapcsolatos feladatok

 • Társadalombiztosítási ügyintézés, a szükséges nyilvántartások vezetése.
 • Táppénzes ellátásra való jogosultság elbírálása, az e jogcímű kifizetések számfejtése, folyósítása.
 • Nyugdíjba vonulók nyugdíj előkészítése.

III. Munkaügyi feladatok 

 • Munka-illetve egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésének, módosításának, megszüntetésének szabályozása. A szabályszerű végrehajtás elvégzésének megszervezése, elvégzése, ellenőrzése.
 • Különféle munkajogviszonyra vonatkozó jogosultságok megállapítása, a kapcsolódó intézkedések kezdeményezése, végrehajtása.
 • Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás megszervezése.
 • Munkaruha, és egyéni védőfelszerelés juttatás ügyintézése.
 • Évente a munkavállalók szabadság megállapítása, átsorolása, a garantált illetmény és illetményváltozás követése.
 • Törvény szerinti illetményemelés végrehajtása, ezek írásbeli értesítésének kiadása, rögzítése.
 • Havi változás jelentés elkészítése a bérelszámolás felé.
 • Oktatói nyilatkozatok bekérése, analitikus feldolgozása, adatszolgáltatás.
 • Utazási utalvánnyal kapcsolatos ügyintézés.
 • FIR adatszolgáltatás.
 • Jutalom kifizetéssel kapcsolatos ügyintézés.

IV. Személyügyi feladatok

 • Nyugdíjazás, pályáztatás, kiküldetéssel kapcsolatos ügyintézés.
 • Vezetői megbízások elkészítése.
 • Főálláson kívüli oktatói nyilatkozatok nyilvántartása.
 • Személyi anyagok kezelése.
 • Kitüntetési ügyek ügyintézése.

V. Általános feladatok

 • Bevallások, adatszolgáltatási kötelezettségek határidőre történő teljesítése.
 • Statisztikai jelentések készítése a Fenntartó és a hatóságok részére.
 • Adatszolgáltatás az Egyetem vezetése számára.
 • Közreműködés az éves szöveges beszámoló összeállításában.
 • Személyi jellegű kifizetésekkel kapcsolatos munkáltatót terhelő kötelezettségek teljesítése.
 • Magánnyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár ügyek intézése.
 • Megbízási szerződések analitikus nyilvántartása.

 

 

Frissítve: 2020. 06. 15.

x