Beruházási Osztály

Osztályvezető: Kapitányné Vizi Katalin


Az osztály feladatai:

 • Beruházási Program és Beruházási Terv kialakításával kapcsolatos feladatok:
  • Javaslatok megfogalmazása a Beruházási Program és a Beruházási Terv megvalósítandó, illetve módosítandó feladataira (KÜO közreműködésével).
  • Egyetemi Beruházási Bizottság munkájában való tanácsadási feladatok ellátása.
 • Pályázattal kapcsolatos feladatok építési beruházás esetén:
  • Javaslatok megfogalmazása építési beruházási pályázatok esetén.
  • Szakmai közreműködés a pályázatok elkészítésében.
  • Elnyert pályázati projektek szakmai támogatása:
   • Terveztetéssel, műszaki ellenőriztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
   • Szakmai közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában.
   • Kivitelezés lefolytatása.
   • Garanciális időszak feladatainak ellátása.
  • Elszámoláshoz szakmai beszámoló készítése.
 • Terveztetéssel és hatósági engedélyeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Lebonyolító/műszaki ellenőrrel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során szakmai képviselet ellátása:
  • Műszaki tervdokumentáció elkészíttetése.
  • Szakmai részvétel az ajánlattételi felhívás elkészítésében és az eljárás lebonyolításban.
 • Kivitelezés lefolytatásával kapcsolatos feladatok:
  • Hatósági bejelentések megtétele.
  • Belső adatszolgáltatás az egyetem szervezeti egységei részére.
  • Kivitelezői szerződések megkötése.
  • Kivitelezés során az egyetem képviselete KÜO és kari képviselők közreműködésével.
  • Kivitelezői teljesítések igazolása.
 • Garanciális időszak feladatai:
  • Garanciális hibák kijavíttatása, kivitelezői teljesítés igazolása.
  • Garanciális biztosítékok nyilvántartása, szükség esetén azok terhére történő intézkedések megtétele.
x