Gazdasági Igazgatóság

Gazdasági Főigazgató-helyettes:

A Gazdasági Igazgatóság feladatai:

• a költségvetés tervezése, előirányzat-felhasználása, hatáskörébe tartozó előirányzat módosítások,
• pénzügyi és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás, beszámolás:
o a fenntartó és más külső szerv felé.
o a karok és más szervezeti egységek felé.
o a megalapozott gazdálkodáshoz szükséges gyakorisággal – a rendelkezésükre álló forrásokról és azok felhasználásáról.
• munkaerő-gazdálkodás szervezése, koordinálása, végzése.
• munkabérek, pótlékok és egyéb munkajogviszonnyal összefüggő személyi juttatások számfejtése, kifizetése, a kapcsolódó nyilvántartások vezetése.
• társadalombiztosítási ellátások (táppénz, családi pótlék, GYED, GYES, stb.) nyilvántartásainak, számfejtéseinek, kifizetéseinek, adatszolgáltatásainak szervezése, irányítása, végzése.
• hallgatók pénzbeli juttatásainak, egyéb támogatásainak kezelése, intézése a karokkal közösen.
• az adózáshoz szükséges adatok nyilvántartása, adóbevallások készítése.
• egyetemi pénzellátás és pénzgazdálkodás megszervezése, koordinálása, irányítása.

x