Közbeszerzési és Beszerzési Osztály

Közbeszerzési és Beszerzési Osztály feladatai:

 • A felmerülő igények biztosítása és a folyamatos ellátás céljából gondoskodik az Egyetem működéséhez kapcsolódó beszerzésekről a törvényi előírások és a gazdaságosság figyelembevételével.
 • Közbeszerzések (áru, eszköz és szolgáltatás) helyzet-és piacfelmérése, előzetes piaci konzultációja, megtervezése, műszaki-szakmai leírás összeállítása az igénylővel közösen, lebonyolítása, adminisztrációja, szállítások és teljesítések nyomon követése a mindenkori érvényes Közbeszerzési Törvénynek és az egyetemi Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatnak megfelelően.
 • Az Egyetem éves összesített közbeszerzési tervének, illetve esetleges módosításának elkészítése, és jóváhagyásra történő felterjesztése.
 • Az Egyetem közbeszerzési tevékenységéről éves statisztikai összegzés elkészítése és annak közzététele.
 • Adatok és dokumentumok feltöltése az elektronikus közbeszerzési adatbázisba.
 • Koordinálja és lebonyolítja a központosított közbeszerzéseket.
 • Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések (áru, eszköz és szolgáltatás) helyzet-és piacfelmérése, előzetes piaci konzultációja, megtervezése, műszaki-szakmai leírás összeállítása az igénylővel közösen, lebonyolítása, adminisztrációja, szállítások és teljesítések nyomon követése, reklamációk kezelése a mindenkori egyetemi Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatnak megfelelően.
 • Rögzíti és nyilvántartja a lefolytatott (köz)beszerzési eljárások eredményeképpen megkötött szerződéseket és keretszerződéseket.
 • Biztosítja a verseny tisztaságát, a beszerzés átláthatóságát.
 • Folyamatosan szem előtt tartja az Egyetem stratégiai és operatív beszerzési folyamatainak optimalizálását, és azokra javaslatot tesz.
 • Kapcsolatot tart az egyetemi honlap kezelőjével a közbeszerzésekkel és beszerzésekkel kapcsolatos adatokat tartalmazó részek karbantartása és gondozása céljából.
 • A (köz)beszerzések során együttműködik a társosztályokkal és az igénylő szervezetekkel.
 • Követi a vonatkozó jogszabályok változásait.
 • Gondoskodik a beszerzésre kerülő áruk és eszközök igény szerinti fuvarszervezéséről.
 • Import esetén intézkedik a vámkezelésekről.
 • Gondoskodik a beérkező áruk és eszközök minőségi és mennyiségi átvételéről, a szolgáltatások teljesítéséről önállóan, vagy az igénylőkkel együttműködve.
 • Központi eszköz-és áruraktárt működtet, készletgazdálkodási feladatokat lát el.
 • Gondoskodik a beérkezett eszközök leltári szám kiosztásáról, és az üzembe helyezési okmányok elkészítéséről, valamint a selejtezésről, együttműködik a társszervezetekkel a leltározási folyamatokban.
 • Az Egyetem éves közbeszerzési tervének elkészítése.
 • Az Egyetem éves közbeszerzési tevékenységéről statisztikai összegzés elkészítése.
 • Az elektronikus hirdetménykezelő rendszer üzemeltetése.
 • A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzések megtervezése, lebonyolítása, adminisztrációja. „Terv-igény" dokumentumok elkészítése, KSZF portál kezelése.

 

 

Frissítve: 2020. 06. 15.

x