Üzemeltetési Osztály

Az Üzemeltetési Osztály feladatai:

 • Karbantartási terv készítése.
 • KSH jelentések elkészítése.
 • Ingatlanok hasznosítása.
 • Az ingatlanhasznosítás körébe eső teremfoglalások rögzítése.
 • A NEPTUN rendszer létesítményi adatainak feltöltése, kezelése.
 • Biztosítási ügyintézés (épület-és vagyonbiztosítás).
 • Ingatlan gazdálkodási feladatok ellátása.
 • Az Egyetem zavartalan működési feltételeinek biztosítása.
 • Telephelyek műszaki és üzemeltetési feladatainak koordinálása.
 • Helyiségek funkcióinak, adatainak nyilvántartása.
 • Az egyetemi karbantartási munkák szervezése, koordinálása, ellenőrzése.
 • Gáz-és villamosenergia, távhőszolgáltatás, víz, szemétszállítás költségeinek optimalizálása.
 • Közüzemi szerződések karbantartása.
 • Közüzemi statisztikák készítése, adatszolgáltatás.
 • A közüzemi szolgáltatókkal folyamatos partneri és szerződéses kapcsolatot tart fenn.
 • Az Egyetemen belüli logisztikai feladatok ellátása.
 • Részvétel hatósági eljárások, műszaki átadások lefolytatásában.

 

 

Frissítve: 2020. 06. 15.

x