Oktatói mobilitás

  

 

 

 

 

Erasmus+ KA103 oktatói mobilitás 2021-2022

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet oktatók részére a 2021/2022-es tanév őszi és tavaszi félévére

I. Általános tudnivalók
• A kiutazás célja a partnerintézményben végzett oktatás és tapasztalatcsere azoknál a partnerintézményeknél, amelyekkel az intézmény előzetesen kétoldalú megállapodást kötött, ezáltal is segítve intézményünket nemzetköziesítési törekvésében. A partnerek listája megtalálható a Megpályázható helyek c. dokumentumban a releváns kari honlapon.
• Az Erasmus+ KA103 program kiegészítő támogatást nyújt a külföldi oktatáshoz, amely azonban nem fedezi az oktató összes költségét. Az ösztöndíj mértékét a Nemzeti Iroda rátarendszerben határozta meg az alábbi módon: 

* http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 • Ezen felül azoknak a nyertes oktatóknak, akik speciális étkezési igényűek és/vagy fogyatékkal élők, lehetőségük van többlettámogatásra pályázniuk kiadásaik fedezésére az intézményen keresztül a Nemzeti Irodához, amely összegről tételesen, a tényleges költségek alapján kell elszámolniuk. *
 • A program keretében kiutazó oktatók minimum 8 tanítási órát és legalább 2, legfeljebb 12 napot tölthetnek el a partneregyetemeken. Ösztöndíjat maximum 7 napra tudunk adni (utazási napokkal együtt). A partnerintézményben tartandó órákról a pályázó köteles előzetesen megállapodni a fogadó féllel.
 • A külföldi oktatási tevékenységet 2021. szeptember 1. és 2022. július 31. között kell megvalósítani.

*A kiegészítő támogatást a Nemzeti Iroda azon résztvevőknek biztosítja, akiknek fizikális-, mentális- vagy egészségi helyzetük miatt a mobilitási tevékenységben való részvétele nem lenne lehetséges a kiegészítő támogatás nélkül.


II. Kik pályázhatnak?

 • A PPKE munkaszerződés által alkalmazott oktatói és kutatói (előnyt élveznek a teljes állású oktatók).
 • Erasmus+ programban részt vevő ország állampolgára, vagy Magyarországon érvényes letelepedési/tartózkodási engedéllyel rendelkező személy. FIGYELEM! A pályázó nem utazhat saját állampolgárságával megegyező vagy állandó lakhelye szerinti országba.
 • Legalább B2 nyelvtudással rendelkezők a fogadóintézmény által meghatározott nyelven (ld. Megpályázható helyek c. dokumentum).
 • Jelentkezhetnek azok is, akik korábban már részesültek Erasmus ösztöndíjban, de prioritást élveznek azok, akik korábban még nem vettek részt Erasmus mobilitási programban.


III. A pályázati anyag részei:

A teljes pályázat és a mobilitás adminisztrációja online, a Mobility Online felületén zajlik, melyhez az alábbi regisztrációs linken keresztül lehet eljutni: magyar nyelvű adatlap vagy angol nyelvű adatlap

A regisztrációt követően elérhető lesz a Mobility Online használati segédlet.

A felületre a következő dokumentumok feltöltése kötelező:

 • az online kitöltött pályázati jelentkezési lapot kitöltést követően ki kell nyomtatni, a felettessel jóváhagyás céljából aláíratni és visszatölteni a rendszerbe
 • a jelentkezési lap része a tervezett mobilitás leírása, mely a munkaterv illetve motiváció ismertetését szolgálja (a kitöltést segítő kérdések alapján megfogalmazható)
 • a partnerintézmény fogadólevele elektronikus formában (befogadó nyilatkozat)
 • nem magyar állampolgárságú pályázó esetén tartózkodási engedély másolata
 • nyertes státusz esetén: Staff Mobility for Teaching Agreement dokumentum 3 aláírással (letölthető a rendszerből)
 • mobilitást követően szakmai beszámoló.


IV. Az értékelés szempontjai:

Célunk élő kapcsolatok fenntartása a partnerekkel, valamint további együttműködések (pl. Erasmus+ projektek – Stratégiai Partnerségek, közös képzések – CEEPUS hálózatok, közös kutatások) létrehozása. Ezért elsőbbséget élveznek azok a pályázatok, amelyek az oktatási tevékenység mellett erre is kiterjednek. Előnyt élveznek továbbá azok, akik pedagógiai és tanterv-kialakítási készségeiket is fejlesztik a mobilitással.


V. Megjegyzések:

 • Csak olyan külföldi oktatói tevékenység támogatható, amely beépíthető a fogadó intézmény tanrendjébe.
 • Kutatási tevékenységet nem tudunk támogatni.
 • Csak a hiánytalanul benyújtott, időben beérkezett, formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot bíráljuk el.
 • A nyertesek névsorát az illetékes kari Bizottság határozza meg a rendelkezésre álló helyek figyelembe vételével. A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
 • A hamis adatokat és nyilatkozatokat benyújtó jelentkezők pályázata érvénytelennek minősül.
 • A bírálati folyamat tervezett lezárása a pályázatok benyújtásának határidejétől számított két héten belül, a pályázatok eredményéről elektronikus úton küldött tájékoztatás a bírálatot követő két héten belül történik.
 • Ha az ösztöndíjat elnyert oktató nem teljesíti az ösztöndíj feltételeit, akkor a támogatás egy részét vagy a teljes összegét vissza kell fizetnie.
 • A COVID19 járványhelyzetre tekintettel a kiutazó kötelessége, hogy érdeklődjön a célország beutazási szabályairól illetve a mindenkori járványügyi előírásokról (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs). Amennyiben a hazautazást követően karantén kötelezettség merül fel, a karantén miatti munkától való távollét nem megengedett a munkatársak számára, ez esetben a távmunka lehetőségét előre egyeztetni szükséges a felettessel.
 • Kiutazni csak a közvetlen felettes jóváhagyásával a vele előre egyeztetett időpontban lehetséges.
 • A mobilitást követően egyoldalas szakmai beszámoló feltöltése kötelező a Mobility Online rendszerbe a jógyakorlatok és tapasztalatok átadásának céljából.


VI. Pályázat leadása:

 • A pályázat benyújtásának határideje: a szabad helyek feltöltéséig folyamatos (de legkésőbb 2022. május 31.).
 • További információ az illetékes kari koordinátortól kérhető.

 

Sikeres pályázást kívánunk!

x