Személyzeti mobilitás

 

 

 

 

Erasmus+ KA103 adminisztratív munkatársak mobilitása 2021-2022


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet adminisztratív munkatársai részére a 2021/2022-es tanév őszi és tavaszi félévére.

I. Általános tudnivalók

A kiutazás célja, hogy támogassuk az adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnerintézménynél végzett mobilitását tudástranszfer vagy készségek fejlesztése céljából, ezáltal is segítve intézményünket nemzetköziesítési törekvésében.
Az Erasmus+ KA103 program kiegészítő támogatást nyújt a külföldi kint tartózkodáshoz, amely azonban nem fedezi a munkatárs összes költségét. Az ösztöndíj mértékét a Nemzeti Iroda rátarendszerben határozta meg az alábbi módon:

* http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 • A mobilitás hossza minimum 2, maximum 10 nap, nyelvtanfolyamon történő részvétel esetén minimum 5, maximum 12 nap lehet (utazás nélkül). Ösztöndíjat maximum 7 napra tudunk adni (utazási napokkal együtt).
 • A mobilitási tevékenységet 2021. szeptember 1. és 2022. július 31. között kell megvalósítani.
 • A fogadóintézményt a munkatársnak saját magának kell megkeresnie önállóan vagy a kari koordinátor segítségével. További segítség a következő linken: http://staffmobility.eu/staff-week-search
 • Támogatható tevékenységek:
  • partnerintézmény látogatás (job shadowing);
  • programországbeli intézményekkel való kapcsolatépítés;
  • staff week-en való részvétel;
  • a munkakör ellátásához ajánlott nyelvhez kapcsolódó nyelvtanfolyamon való részvétel* (a következő világnyelvek közül: angol, francia, német, spanyol, olasz).
 • A munkatárs a pályázatban benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi (Staff Mobility Agreement).
 • Ezen felül azoknak a nyertes pályázóknak, akik speciális étkezési igényűek és/vagy fogyatékkal élők, lehetőségük van többlettámogatásra pályázniuk kiadásaik fedezésére az intézményen keresztül a Nemzeti Irodához, amely összegről tételesen, a tényleges költségek alapján kell elszámolniuk.**

*Nyelvtanfolyamra csak abba az országba lehet jelentkezni, ahol az adott nyelv a hivatalos nyelvek közé tartozik.
**A kiegészítő támogatást a Nemzeti Iroda azon résztvevőknek biztosítja, akiknek fizikális-, mentális- vagy egészségi helyzetük miatt a mobilitási tevékenységben való részvétele nem lenne lehetséges a kiegészítő támogatás nélkül.

 

II. Kik pályázhatnak?

 • A PPKE főállású adminisztratív munkatársai, akik munkakörük révén foglalkoznak külföldi hallgatókkal, oktatókkal vagy az intézmény nemzetközi ügyeivel.
 • Erasmus+ programban részt vevő ország állampolgára, vagy Magyarországon érvényes letelepedési/tartózkodási engedéllyel rendelkező személy. FIGYELEM! A pályázó nem utazhat saját állampolgárságával megegyező vagy állandó lakhelye szerinti országba.
 • Legalább középfokú nyelvtudással rendelkezők a fogadóintézmény által meghatározott nyelven (kivéve nyelvtanfolyamon való részvétel esetén).
 • Jelentkezhetnek azok is, akik korábban már részesültek Erasmus+ ösztöndíjban, de prioritást élveznek azok, akik korábban még nem vettek részt Erasmus+ mobilitási programban.


III. A pályázati anyag részei:

A teljes pályázat és a mobilitás adminisztrációja online, a Mobility Online felületén zajlik, melyhez az alábbi regisztrációs linken keresztül lehet eljutni: magyar nyelvű adatlap vagy angol nyelvű adatlap

A regisztrációt követően elérhető lesz a Mobility Online használati segédlet.

A felületre a következő dokumentumok feltöltése kötelező:

 • az online kitöltött pályázati jelentkezési lapot kitöltést követően ki kell nyomtatni, a felettessel jóváhagyás céljából aláíratni és visszatölteni a rendszerbe
 • a jelentkezési lap része a tervezett mobilitás leírása, mely a munkaterv illetve motiváció ismertetését szolgálja (a kitöltést segítő kérdések alapján megfogalmazható)
 • partnerintézmény látogatása vagy kapcsolatépítés esetén a partnerintézmény fogadólevele bármilyen elektronikus formában
 • nyelvtanfolyam esetében a tanfolyam hivatalos ismertetője vagy leírása
 • staff training week esetében a hét hivatalos programja és a jelentkezés elfogadása/visszaigazolás bármilyen elektronikus formában
 • nem magyar állampolgárságú pályázó esetén tartózkodási engedély másolata
 • nyertes státusz esetén: Staff Mobility for Training Agreement dokumentum 3 aláírással (letölthető a rendszerből)
 • mobilitást követően szakmai beszámoló.


IV. Az értékelés szempontjai:

Célunk élő kapcsolatok fenntartása a partnerekkel, az adminisztratív teendők összehangolása, fejlesztése, valamint további együttműködések létrehozása. Ezért elsőbbséget élveznek azok a pályázatok, amelyek erre is kiterjednek.

V. Megjegyzések:

 • Csak olyan mobilitási tevékenység támogatható, amelynek szakmai tartalma az intézményi illetve kari nemzetköziesítési stratégiába illeszkedik.
 • Konferencia részvétel nem támogatható.
 • Csak a hiánytalanul benyújtott, formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot bíráljuk el.
 • A nyertesek névsorát az illetékes Bizottság határozza meg a rendelkezésre álló helyek figyelembe vételével. A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
 • A hamis adatokat és nyilatkozatokat benyújtó jelentkezők pályázata érvénytelennek minősül.
 • A bírálati folyamat tervezett lezárása a pályázatok benyújtásának határidejétől számított két héten belül, a pályázatok eredményéről elektronikus úton küldött tájékoztatás a bírálatot követő két héten belül történik.
 • Ha az ösztöndíjat elnyert munkatárs nem teljesíti az ösztöndíj feltételeit, akkor a támogatás egy részét vagy a teljes összegét vissza kell fizetnie.
 • A COVID19 járványhelyzetre tekintettel a kiutazó kötelessége, hogy érdeklődjön a célország beutazási szabályairól illetve a mindenkori járványügyi előírásokról (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs). Amennyiben a hazautazást követően karantén kötelezettség merül fel, a karantén miatti munkától való távollét nem megengedett a munkatársak számára, ez esetben a távmunka lehetőségét előre egyeztetni szükséges a felettessel.
 • Kiutazni csak a közvetlen felettes jóváhagyásával a vele előre egyeztetett időpontban lehetséges.
 • A mobilitást követően egyoldalas szakmai beszámoló feltöltése kötelező a Mobility Online rendszerbe a jógyakorlatok és tapasztalatok átadásának céljából.
 • Európai Unión belüli utazáshoz kötelező az Európai Egészségbiztosítási Kártya, Európán kívüli utazáshoz pedig utasbiztosítás megléte. A támogatási szerződés megkötésének ez előfeltétele. 
 • A támogatási összeget deviza számlára, euróban folyósítjuk. 

VI. Pályázat leadása:

 • A pályázat benyújtásának határideje: a szabad helyek feltöltéséig folyamatos (de legkésőbb 2022. május 31.).
 • További információ az illetékes kari koordinátortól kérhető.

 

Sikeres pályázást kívánunk!

 

x