Katolikus Misztika Kutatócsoport

Célok
Kutatói közösségünk erőfeszítése arra irányul, hogy a keresztény, katolikus misztika forrásait, hagyományait feltárja, megértse és szélesebb körben elérhetővé tegye. A kutatócsoport hivatásához tartozik az is, hogy a kutatás eredményeit az élő hit szempontjából is mérlegre tegye. A múlt tanulmányozása mellett keressük a választ arra a kérdésre is, hogy miként szólíthatja meg a misztika korunkban is a mindennapi hívő egzisztenciát.

Tevékenységek
A kutatócsoport kéthetente, de legalább havonta találkozik személyesen vagy az online térben, a kiválasztott forrásokat, szakirodalmat közös eszmecseréken dolgozva fel. Korszerű, kommentárral ellátott fordítások kiadását tervezzük. Legalább évente egyszer konferenciát szervezünk, az elhangzott előadásokat konferenciakötetben jelentetjük meg. Törekszünk továbbá arra is, hogy eredményeinket kerekasztal-beszélgetések, népszerűsítő előadások és más erre alkalmas formában a mindennapi élet számára is hozzáférhetővé tegyük.

A kutatócsoport tagjai
Dr. Bakos Gergely OSB (SSZHF)
Dr. Baán Izsák OSB (SSZHF)
Béri Renátó OCD (Teresianum Pontificia Facoltà Teologica)
Dr. Görföl Tibor (PTE BTK)
Dr. Hoványi Márton (ELTE TÓK)
Dr. Kuminetz Géza (PPKE HTK)
Dr. Puskás Attila (PPKE HTK)
Dr. Szeiler Zsolt (PPKE BTK)
Dr. Takács Gyula (PPKE HTK)
Dr. Tóth Beáta (SSZHF)
Dr. Vincze Krisztián (PPKE HTK)
Dr. Maura Zátonyi OSB (St. Hildegard-Akademie)

Konferenciák és kerekasztal-beszélgetések

Teória, szemlélődés, misztika (2021.10.22.)

Kuminetz Géza rektor úr nyitóbeszéde

Bene László: Theória. Platón az igazság szemléletéről és cselekvésről


Lautner Péter: A szemlélődés kétféle leírása Arisztotelésznél


Vassányi Miklós: az „ontológiai ima" az Isten nevei III. részében


Görföl Tibor: Kath'anagógén theória. Az isteni életben való részesülés Nüsszai Gergelynél


Baán Izsák: "Az Isten két könyve", physike theoria az egyiptomi sivatagban


Zátonyi Maura: A visio mystica és a bibliaértelmezés viszonya Bingeni Hildegárd


Szeiler Zsolt: Filozófiai és teológiai szemlélődés a 12. és 13. században


Bakos Gergely: A manuductio Nicolaus Cusanusnál


Schmal Dániel: Szemlélődés és reflexió: megjegyzések a tiszta szeretetről és a misztikus episztemológiáról


Varga Jani Anna: Fenomenológia és misztika összekapcsolódása Edith Stein gondolkodásában

Frissítve: 2021.12.14.

x