Katolikus Misztika Kutatócsoport

Célok
Kutatói közösségünk erőfeszítése arra irányul, hogy a keresztény, katolikus misztika forrásait, hagyományait feltárja, megértse és szélesebb körben elérhetővé tegye. A kutatócsoport hivatásához tartozik az is, hogy a kutatás eredményeit az élő hit szempontjából is mérlegre tegye. A múlt tanulmányozása mellett keressük a választ arra a kérdésre is, hogy miként szólíthatja meg a misztika korunkban is a mindennapi hívő egzisztenciát.

Tevékenységek
A kutatócsoport kéthetente, de legalább havonta találkozik személyesen vagy az online térben, a kiválasztott forrásokat, szakirodalmat közös eszmecseréken dolgozva fel. Korszerű, kommentárral ellátott fordítások kiadását tervezzük. Legalább évente egyszer konferenciát szervezünk, az elhangzott előadásokat konferenciakötetben jelentetjük meg. Törekszünk továbbá arra is, hogy eredményeinket kerekasztal-beszélgetések, népszerűsítő előadások és más erre alkalmas formában a mindennapi élet számára is hozzáférhetővé tegyük.

A kutatócsoport tagjai
Dr. Bakos Gergely OSB (SSZHF)
Dr. Baán Izsák OSB (SSZHF)
Béri Renátó OCD (Teresianum Pontificia Facoltà Teologica)
Dr Frivaldszky János (PPKE-JÁK – támogató tag)
Dr. Görföl Tibor (PTE-BTK)
Dr. Hoványi Márton (ELTE-TÓK)
Dr. Kuminetz Géza (PPKE-HTK)
Dr. Puskás Attila (PPKE-HTK)
Dr. Szeiler Zsolt (PPKE-BTK)
Dr. Takács Gyula (PPKE-HTK)
Dr. Tóth Beáta (SSZHF)
Dr. Vincze Krisztián (PPKE-HTK)
Dr. Maura Zátonyi OSB (St. Hildegard-Akademie)

 

Frissítve: 2021.01.05.

x