Keresztény Filozófia Kutatócsoport

„Amikor keresztény filozófiáról beszélünk, a filozófiai gondolkodásnak arra a jelentős fejlődésére gondolunk, mely a keresztény hit közvetlen vagy közvetett hozzájárulása nélkül nem jöhetett volna létre."
Szent II. János Pál pápa: „Fides et Ratio" (76)

Célkitűzés
Az aktuális társadalmi kihívások figyelembevételével a kutatócsoport hármas célkitűzést követ: a.) A filozófiai gondolkodás és kiemelten a keresztény bölcseleti hagyomány útjainak és kibontakozási lehetőségeinek elemzése; b.) A keresztény emberkép sajátosságainak történeti és szisztematikus elemzése; c.) A keresztény filozófia szempontjainak érvényesítése a kortárs interdiszciplináris diskurzusokban.

A tudományos megközelítések nézőpontja
A kutatások a filozófiai gondolkodás témáit és módszereit érvényesítik a keresztény kinyilatkoztatás horizontján. A kereszténységen belül elsősorban a katolikus hagyományra koncentrálnak. Ebből a perspektívából közelítik meg a filozófia és teológia viszonyát, valamint a különböző tudományterületek filozófiai-etikai alapjait (pl. társadalomfilozófia, jogfilozófia, nevelésfilozófia, stb.).

Tevékenységek
Tudományos publikációk megjelentetése; Konferenciák és tematikus kerekasztal-beszélgetések szervezése; Tudományos-filozófiai közösségépítés.

A kutatások és a kerekasztal-beszélgetések témái az első ciklusban (2021-2024)
2021. – A keresztény filozófia fogalma: Történeti és szisztematikus elemzések.
2022. – A szeretet filozófiája – Bölcseleti és szakmaelméleti dimenziók.
2023. – Szellem, személy, világ – A keresztény emberkép súlypontjai és aktualitása.
2024. – A keresztény életbölcselet útjai – Etikai megközelítések.

A kutatócsoport tagjai

Belsős (PPKE) tagok
Batthyány Alexander (PPKE-VFKI)
Czakó István (PPKE-BTK)
Frivaldszky János (PPKE-JÁK)
Gájer László (PPKE-HTK)
Hankovszky Tamás (PPKE-BTK)
Kuminetz Géza (PPKE-HTK)
Puskás Attila (PPKE-HTK)
Sárkány Péter (EKE; PPKE)
Szeiler Zsolt (PPKE-BTK)
Szombath Attila (PPKE-BTK)
Varga-Jani Anna (PPKE-BTK)
Vincze Krisztián (PPKE-HTK)

Külsős tagok
Bakos Gergely OSB (SSZHF)
Csiszár Klára (KU-Linz; BBTE-RKTK)
Frenyó Zoltán (MTA-BTK)
Holló László (BBTE-RKTK)
Janka Ferenc (VHF)
Petres E. Lúcia OP (SSZHF)
Szalay Mátyás (Edith Stein Intézet, Granada)
Tóth Beáta (SSZHF)
Turgonyi Zoltán (MTA-BTK)
Válóczy József (ESZHF)
Vik János (BBTE-RKTK)

A kutatócsoport kinevezett vezetője
Sárkány Péter (EKE; PPKE)

Elérhetőség
sarkany.peter@ppke.hu

Frissítve: 2020.12.15.

x