Nyilvántartásba vett osztatlan képzések


Hittudományi Kar

Hitéleti képzési terület
Szak
Képzési idő
(félév)
Kreditek száma
katolikus teológus
10
300
 
Osztatlan tanári képzések
Szak
Képzés típusa
hittanár-nevelőtanár
hitéleti osztatlan tanári szak


Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Pedagógusképzés képzési terület
Osztatlan tanári képzések
2021/2022. tanévig
Név
Képzés típusa
hittanár-nevelőtanár
hitéleti osztatlan tanári szak
angol nyelv és kultúra tanára
közismereti osztatlan tanári szak - 
általános iskolai kimenet
középiskolai kimenet
magyartanár
közismereti osztatlan tanári szak - 
általános iskolai kimenet
középiskolai kimenet
német nyelv és kultúra tanára
közismereti osztatlan tanári szak -
általános iskolai kimenet
középiskolai kimenet
történelemtanár és
állampolgári ismeretek tanára
közismereti osztatlan tanári szak - 
általános iskolai kimenet
középiskolai kimenet
francia nyelv és kultúra tanára
közismereti osztatlan tanári szak -
nyelvi nem bontott
latin nyelv és kultúra tanára
közismereti osztatlan tanári szak -
nyelvi nem bontott
olasz nyelv és kultúra tanára
közismereti osztatlan tanári szak - 
nyelvi nem bontott
etikatanár
közismereti osztatlan tanári szak -
egyéb nem bontott
dráma-és színházismeret-tanár
közismereti osztatlan tanári szak - 
művészeti nem bontott
média-, mozgókép- és
kommunikációtanár
közismereti osztatlan tanári szak -
művészeti nem bontott
 
Pedagógusképzés képzési terület
Osztatlan tanári képzések
2022/2023. tanévtől
Név
Képzés típusa
hittanár-nevelőtanár
hitéleti osztatlan tanári szak
angol nyelv és kultúra tanára
közismereti tanárszak osztatlan 
tanárképzésben
magyar nyelv és irodalom szakos 
tanár
közismereti tanárszak osztatlan 
tanárképzésben
német nyelv és kultúra tanára
közismereti tanárszak osztatlan
tanárképzésben
történelemtanár
közismereti tanárszak osztatlan 
tanárképzésben
francia nyelv és kultúra tanára
közismereti tanárszak osztatlan 
tanárképzésben
latin nyelv és kultúra tanára
közismereti tanárszak osztatlan 
tanárképzésben
olasz nyelv és kultúra tanára
közismereti tanárszak osztatlan 
tanárképzésben
etikatanár
közismereti tanárszak osztatlan 
tanárképzésben
dráma-és színházismeret-tanár
közismereti tanárszak osztatlan 
tanárképzésben
mozgóképkultúra és médiaismeret-
tanár
közismereti tanárszak osztatlan 
tanárképzésben
 

Jog- és Államtudományi Kar

Jogi képzési terület
Szak
Képzési idő
(félév)
Kreditek száma
jogász                      
10
300

 

frissítve: 2021.11.22.

x