Nyilvántartásba vett szakirányú továbbképzések

 Hittudományi Kar

Hitéleti képzési terület
Képzés
Képzési idő
(félév)
Kreditek száma
katolikus hit- és 
erkölcsoktató
2
60

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Bölcsészettudomány képzési terület
Képzés
Képzési idő
(félév)
Kreditek száma
alkotó vers- és prózaírás 
(kreatív írás)
2
60
általános neuropszichológia
4
120
általános neuropszichológia 
(ráépülő)
4
120
biblioterápia
4
120
csecsemő-szülő 
kapcsolatdiagnosztika
és konzultáció
4
120
filozófiai praxis
3
90
gyermek- és ifjúsági kultúra
2
60
irodalmi fordító/műfordító
angol nyelvből
3
90
irodalomkritikus és 
művészeti kritikus
4
120
komplex 
interaktív játékkonzultáció
4
120
könyvkiadói szakember
4
120
mentálhigiéné
4
120
múzeumpedagógiai szaktanácsadó
4
120
olasz kulturális referens
2
60
társadalomtudományi, 
jogi, gazdasági és
bölcsészettudományi
szakfordító
(angol nyelv)
3
90
társadalomtudományi, 
jogi, gazdasági és
bölcsészettudományi
szakfordító
(francia nyelv)
3
90
társadalomtudományi, 
jogi, gazdasági és
bölcsészettudományi
szakfordító
(német nyelv)
3
90
társadalomtudományi,
jogi, gazdasági és
bölcsészettudományi
szakfordító
(olasz nyelv)
3
90
társadalomtudományi, 
jogi, gazdasági és
bölcsészettudományi
szakfordító
(spanyol nyelv)
3
90
társadalomtudományi, 
jogi, gazdasági és
bölcsészettudományi
szaklektor
(angol nyelv)
2
60
 
Gazdaságtudományok képzési terület
Képzés
Képzési idő
(félév)
Kreditek száma
általános mediáció 
(közvetítés)
4
120
művészeti és kulturális
intézmények menedzsmentje
4
120

 

Pedagógusképzés képzési terület
Képzés 
Képzési idő
(félév)
Kreditek száma
drámapedagógia
4
120
drámapedagógia területen
pedagógus szakvizsgára
felkészítő
4
120
fejlesztőpedagógus
4
120
fejlesztő, differenciáló 
pedagógia területen
pedagógus szakvizsgára
felkészítő
4
120
gyermek-és ifjúságvédelem 
szakterületen pedagógus
szakvizsgára felkészítő
4
120
közoktatási vezető és
pedagógus szakvizsga
4
120
mentorpedagógus
4
120
mentorpedagógus pedagógus-
szakvizsgára felkészítő
4
120
minőség- és 
folyamatmenedzsment
pedagógus szakvizsgára
felkészítő
4
120
mozgókép- és médiaismeret
4
120
népi gyermekjáték,
néptáncpedagógus,
hagyományismeret oktató
4
120
óvodapedagógus 
alapképzési szak -
nemzetiségi német
óvodapedagógus szakirány
3
90
óvodapedagógus 
alapképzési szak -
nemzetiségi szlovák
óvodapedagógus szakirány
3
90
pedagógus szakvizsga 
tanügyigazgatási
szakértői területen
4
120
tanító 
(nemzetiségi
német szakirány)
4
120
tanító alapképzési szak - 
nemzetiségi német
tanító szakirány
4
120
tanító alapképzési szak - 
nemzetiségi szlovák
tanító szakirány
4
120
vizsgaelnöki feladatokra 
felkészítő
pedagógus szakvizsga
4
120

 

Társadalomtudomány képzési terület
Képzés 
Képzési idő
(félév)
Kreditek száma
igazgatás-menedzsment
4
120
integrált szülő- csecsemő 
konzultáció
4
120
közszolgálati média
szerkesztő
2
60
nonprofit szakértő
4
120
nonprofit szakreferens
4
120
szociális menedzser
4
120
társadalmi devianciák
4
120
Távol-Kelet referens
4
120
tranzakcióanalízis    
4
120

 

Jog- és Államtudományi Kar

Jogi képzési terület
Képzés
Képzési idő
(félév)
Kreditek száma
agrár és
vidékfejlesztési
igazgatási szakember
2
60
agrárjogi és 
vidékfejlesztési
szakjogász
2
60
angol jogi 
szakfordító szakjogász
3
90
Európa-jogi szakjogász
3
90
fiatalkorúak ügyeinek
szakjogásza
2
60
gazdasági
büntetőjogi szakjogász
3
90
gazdasági jogi szakjogász
2
60
ingatlanforgalmi szakjogász
3
90
jogi szakokleveles gazdasági
(agrár, gazdaságtudományi,
informatikai, műszaki,
természettudományi)
szakember
4
120
jogi szakokleveles
környezetvédelmi szakember
4
120
jogi szakokleveles
közbeszerzési szakreferens
3
90
jogi szakokleveles orvos és
egészségügyi szakember
4
120
jogi szakokleveles
sportszakember
2
60
jogi szakokleveles
szabályozott iparági
szakember
4
120
kártérítési jogi szakjogász
2
60
kiberbűnőzés, korrupció 
és pénzmosás elleni szakjogász
2
60
környezetvédelmi szakjogász
4
120
közbeszerzési szakjogász
3
90
közlekedési és közlekedésigazgatási 
szakjogász
2
60
kriminalisztikai szakjogász
4
120
kriminalisztikai
szakokleveles
rendvédelmi szakember
4
120
médiajogi szakjogász
2
60
pénzügyi jogi szakjogász
2
60
sportjogi szakjogász
2
60
szabályozási 
(kodifikátor) szakjogász
3
90
szabályozott
iparági szakjogász
3
90
társasági jogi és 
cégjogi szakjogász
4
120
tőkepiaci és 
bank szakjogász
3
90
versenyjogi szakjogász
2
60

 

 

x