Új Nemzeti Kiválóság Program 2020/2021.

 

A kutatás olyan, mint a biciklizés

Dr. Szabó István, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tudományos és nemzetközi elnökhelyettesének üdvözlő üzenete az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázóinak

Az Új Nemzeti Kiválóság Program Facebook oldalán pedig rendszeres posztok jelennek meg.


 

2020.06.17.

Tisztelt Pályázók!

A mai napon, azaz 2020.06.17-én a PPKE Központi ÚNKP ügyfélszolgálata csak e-mailen keresztül érhető el az unkp@ppke.hu címen.

Köszönjük szíves megértésüket!

 

Üdvözlettel

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665


 

2020.06.15.

 

Az NKFIH 2020.06.15-i tájékoztatása alapján az intézményektől a 2020/2021. tanévi „Tudománnyal fel!" Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói pályázat kiírásával kapcsolatosan beérkezett észrevételeket figyelembe véve a kiírás egyes részletei az Innovációs és Technológiai Minisztérium jóváhagyása alapján módosításra kerültek.

A pályázati kiírás bizonyos részletszabályai az alábbiak szerint módosultak:

- a doktorvárományosi kategóriában pályázat benyújtására jogosultak, akik az abszolutóriumot megszerezték vagy az ösztöndíjas jogviszony kezdetéig várhatóan megszerzik (4.1.1. pont);

- a doktorvárományosi kategóriában a pályázás további feltétele, hogy a pályázó doktori értekezését az ösztöndíjas időszak alatt benyújtja (amennyiben az ösztöndíjas időszak kezdete előtt ez még nem történt meg) (4.2.1. pont);

- a pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentum a doktorvárományosi kategória esetén az abszolutórium megszerzését igazoló dokumentum vagy amennyiben a pályázó az abszolutóriumot nem szerezte meg, a pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy az ösztöndíjszerződés megkötéséig az abszolutóriumot várhatóan megszerzi (12.3.2. pont);

- doktorvárományos pályázó esetén az ösztöndíjas jogviszony feltétele, hogy az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudja az abszolutórium megszerzését (18.1. pont).

A módosított kiírás az ÚNKP honlapján az alábbi linken található:

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tudomannyal-fel

Az NKFIH honlapján itt:

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/modosul-palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/modosul-unkp-20-4-palyazati-kiirasa

 

Az NKFIH a tájékoztatásban kitért arra is,  hogy annak érdekében, hogy a 2017-ben és a 2018-ban indult OTKA posztdoktori programok (PD_17 és PD_18) kedvezményezettjei is élni tudjanak az ÚNKP ösztöndíj-támogatási lehetőségével, a 2017. január 23-án megjelent PD_17 és a 2017. december 21-én megjelent PD_18 felhívások esetében a B.1.2. „A posztdoktorra vonatkozó egyéb feltételek" azon pontja, amely az ÚNKP párhuzamos támogatását kizárta, az ITM írásbeli jóváhagyásával figyelmen kívül hagyandó. Ezzel a 2019. évi és 2020. évi posztdoktori programok támogatottjai mellett a 2017. évi és 2018. évi posztdoktori programokban nyertes kutatók számára is nyitva áll a lehetőség az ÚNKP „Tudománnyal fel!" Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói ösztöndíj megpályázására.

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665


 

2020.06.10.

Tisztelt Pályázók!

Az ÚNKP-20-4 kódszámú kiírás - az NKFIH előzetes tájékoztatása alapján - módosulni fog a kiírás alábbi pontja tekintetében:

"12.3.2. További kötelezően benyújtandó dokumentumok
- a fogadó felsőoktatási intézmény által aláírt szándéknyilatkozat (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában), a fogadó felsőoktatási intézmény képviselőjének elektronikus aláírásával ellátva vagy szkennelve PDF-ben,
- doktorvárományosi kategória esetén az abszolutórium megszerzését igazoló dokumentum elektronikusan;
- posztdoktori kategória esetén a PhD/DLA fokozat megszerzését igazoló dokumentum (amennyiben a pályázat benyújtásakor a fokozatot megszerezte)."

 

A pályázónak az abszolutórium megszerzéséről - amennyiben az a pályázat benyújtását követően, de még az ösztöndíjas jogviszony létesítését megelőzően esedékes - nem az igazolást, hanem az abszolutórium megszerzésének várható időpontját rögzítő nyilatkozatot kell benyújtania.

Amint a Kezelő Szerv közzéteszi a módosított felhívást, mi is közvetíteni fogjuk itt ez egyetemi ÚNKP aloldalon.

Addig is kérem, hogy kísérjék figyelemmel a kiíró átlal közvetített információkat az unkp.gov.hu oldalon!

 

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 

 

2020.06.04.

Kiegészítés a 2020.06.03-án közzétett tájékoztatáshoz

Tisztelt Pályázók!

A Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata aláíratásának folyamatában megnevezett „a kutatási témát bemutató maximum 1 oldal terjedelmű leírás" nem egyezik meg a pályázati kiírásban kért, a pályázati adatlap 1. számú mellékletét képező „Kutatási terv" című dokumentummal, melynek tartalma és formája a kiíró által lett meghatározva.

A kutatási téma ismertetője a kutatóhelyi befogadás előkészítését szolgálja, a végleges pályázati dokumentációnak ebben a formában nem része, azonban az intézményi jóváhagyáshoz elengedhetetlen.


Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665


 

2020.06.03.

Tájékoztatás a 2020/2021. évi ÚNKP pályázatok benyújtásával kapcsolatban a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

 

Tájékoztató „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" dokumentum és pályázati anyag benyújtásának módjáról az ÚNKP-20-1, ÚNKP-20-2, ÚNKP-20-4-II, ÚNKP-20-5 és az ÚNKP-20-6 pályázati kategóriák esetében

A pályázati dokumentáció részeként a pályázóknak a „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" dokumentumot (továbbiakban: szándéknyilatkozat) is kötelező benyújtani a 2020/2021. évi pályázati fordulóban, enélkül a pályázat nem lehet érvényes. A szándéknyilatkozatot a Pályázati Adatlap 2. számú mellékletét képező sablon használatával kell elkészíteni, és elektronikusan kell megküldeni, vagy a fogadó felsőoktatási intézmény képviselőjének elektronikus aláírásával ellátva, vagy az aláírt szándéknyilatkozatot beszkennelve, pdf formátumban.

A szándéknyilatkozat aláíratásának menete a következő:

0. lépésként a Pályázó felveszi a kapcsolatot a választott témavezetővel kutatási programjának egyeztetésére, és a témavezetői ajánlás érdekében (kivétel az ÚNKP-20-4-II és a Bolyai+ kategóriák, ahol a témavezető nem releváns!) megküldi a kutatási témát bemutató maximum 1 oldal terjedelmű leírást.

1)      A Pályázó a szándéknyilatkozatot hiánytalanul kitöltve, szerkeszthető formában legkésőbb 2020. június 10-ig továbbítja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem - kutatási témáját tekintve - illetékes Intézet/Tanszék vezetőjének a témavezetői ajánlást és a kutatási tervét ismertető leírást tartalmazó e-mail üzenethez csatolva. Az Információs Technológiai és Bionikai Kar (ITK) esetében közvetlen a Kar Dékánjának címezve szükséges a dokumentációt megküldeni (dekani.hivatal@itk.ppke.hu ), valamint másolatban a kari ÚNKP ügyintézőnek (nagy.oliver@itk.ppke.hu ).

2)        Aláírást követően az ÚNKP ügyfélszolgálat a szándéknyilatkozatot szkennelt formában továbbítja a Pályázó részére legkésőbb 2020.06.29-ig (feltételezve, hogy a pályázók betartották a szándéknyilatkozatok indítására megadott határidőt).

Kérjük, hogy a dokumentumok továbbításához a Pályázók majd a Pályázati adatlapon is megadott, közvetlen elérhetőségük szerinti postafiókot legyenek szívesek használni. Pályázónként csak egy elérhetőséget tudunk nyilvántartani, ezért fontos, hogy az egész folyamat során egy emailcímet használjanak.

A 2020. szeptembertől elsőéves alapképzést, osztatlan mesterképzést megkezdők esetén 2020.09.21-ig szükséges megadni a témavezetői adatokat, így ezen pályázattípusok esetén a témavezetői ajánlás nélkül is küldhető a befogadónyilatkozat. A posztdoktori és a Bolyai+ pályázat esetén értelemszerűen a témavezető nem releváns.

 

 

Tájékoztató „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" dokumentum és pályázati anyag benyújtásának módjáról az ÚNKP-20-3, ÚNKP-20-4-I pályázati kategóriák esetében

A pályázati dokumentáció részeként a pályázóknak a „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" dokumentumot (továbbiakban: szándéknyilatkozat) is kötelező benyújtani a 2020/2021. évi pályázati fordulóban, enélkül a pályázat nem lehet érvényes. A szándéknyilatkozatot a Pályázati Adatlap 2. számú mellékletét képező sablon használatával kell elkészíteni, és elektronikusan kell megküldeni, vagy a fogadó felsőoktatási intézmény képviselőjének elektronikus aláírásával ellátva, vagy az aláírt szándéknyilatkozatot beszkennelve, pdf formátumban.

 A szándéknyilatkozat aláíratásának menete a következő:

0. lépésként a Pályázó felveszi a kapcsolatot a választott témavezetővel kutatási programjának egyeztetésére, és a témavezetői ajánlás érdekében megküldi a kutatási témát bemutató maximum 1 oldal terjedelmű leírást.

1)      A Pályázó a szándéknyilatkozatot hiánytalanul kitöltve, szerkeszthető formában legkésőbb 2020. június 10-ig továbbítja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem - kutatási témáját tekintve - illetékes Doktori Iskola vezetőjéhez a témavezetői ajánlást és a kutatási programját ismertető leírást tartalmazó e-mailüzenethez csatolva.

2)        Aláírást követően az ÚNKP ügyfélszolgálat a szándéknyilatkozatot szkennelt formában továbbítja a Pályázó részére legkésőbb 2020.06.29-ig (feltételezve, hogy a pályázók betartották a szándéknyilatkozatok indítására megadott határidőt).

 

Kérjük, hogy a dokumentumok továbbításához a Pályázók majd a Pályázati adatlapon is megadott, közvetlen elérhetőségük szerinti postafiókot legyenek szívesek használni. Pályázónként csak egy elérhetőséget tudunk nyilvántartani, ezért fontos, hogy az egész folyamat során egy emailcímet használjanak.

 

Az Egyetem által meghatározott aláírási rendhez igazodó szándéknyilatkozat-minta letölthető itt:

A FOGADÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZÁNDÉKNYILATKOZATA A KUTATÁS BEFOGADÁSÁRÓL

 

A pályázatok végső benyújtási határideje egységesen 2020. június 30.

 

A teljes pályázati anyag benyújtásának menete a következő:

A teljes pályázati anyag (kötelezően csatolandó mellékletek és a vonatkozó Pályázati Felhívásban megjelölt további dokumentumok) Egyetemünkre, Főtisztelendő Rektor/EDHT Elnök úrnak címezve, elektronikus módon nyújtható be, az alábbi – pályázati kategóriánként kialakított – e-mailcímekre megküldve:

UNKP_20_1@ppke.hu

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

UNKP_20_2@ppke.hu

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

UNKP_20_3@ppke.hu

Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Kutatói Ösztöndíj

UNKP_20_4@ppke.hu

„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj

UNKP_20_5@ppke.hu

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj

UNKP_20_6@ppke.hu

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

 

A pályázatok elektronikus módon történő benyújtásának további formai előírásai a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a pályázati felhívásban rögzítetteken módon felül:

1)   az e-mail címzettje mező a pályázati kategóriának megfelelően kerüljön megadásra a fenti táblázat alapján!

2)   az e-mail tárgyát az alábbiak szerint képezzék: „Pályázati kategória – Pályázó neve”

Példa: Gipsz Jakab doktori hallgató pályázata esetén ÚNKP-20-3 – Gipsz Jakab

3)   A pályázat benyújtása a Pályázati adatlapon megadott emailcímről történjen, egyébként a pályázat formailag nem fogadható be!

4)   Kérjük, hogy az e-mail szövegtörzsében az ellenőrző lista szerinti tartalmat használja (a feldolgozás megkönnyítésére).

 

Ellenőrző listák:

ÚNKP-20-1

ÚNKP-20-2

ÚNKP-20-3

ÚNKP-20-4

ÚNKP-20-5

ÚNKP-20-6

 

 

ÚNKP pályázati ügyintézők:

 

BTK kari ÚNKP pályázati ügyintéző:

Mihályi Laura

mihalyi.laura@btk.ppke.hu

Tel.: +36-26-577-000/2021

 

ITK kari ÚNKP pályázati ügyintéző:

Nagy Olivér

nagy.oliver@itk.ppke.hu

Tel.: +36-1-886-4781

 

JÁK kari ÚNKP pályázati ügyintézés:

Parragh Gábor Józsefné (Beja Ágnes)

parragh.gabor.jozsefne@jak.ppke.hu

Tel.: +36-1-42-97-200/420

 

Központi ÚNKP pályázati ügyintézők:

Pelsőczyné Renkecz Hajnalka

unkp@ppke.hu

Tel.: +36 (70) 529-8665

Jancsovics Magdolna

unkp@ppke.hu

Tel.: +36 (70) 529-8665

 

 

 

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Email: unkp@ppke.hu

Telefon: +36-70-529-8665

 

 


 

2020.06.02. Előzetes tájékoztatás a pályázatok benyújtásának menetéről

Tisztelt Pályázó!

 

Az érvényes pályázati dokumentáció részeként a pályázóknak a „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" dokumentumot (továbbiakban: szándéknyilatkozat) is kötelező benyújtani a 2020/2021. évi pályázati fordulóban a Pályázati Adatlap 2. számú mellékletét képező sablon használatával, vagy a fogadó felsőoktatási intézmény képviselőjének elektronikus aláírásával ellátva, vagy az aláírt szándéknyilatkozat beszkennelésével és pdf formátumú megküldésével. Tekintettel arra, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen  intézményi szinten nem rendszeresített az elektronikus aláírás, ezért a szándéknyilatkozatokat szkennelve várjuk (pdf formátum).

A szándéknyilatkozat aláíratásának menetéről hamarosan közvetítjük az információkat, azonban ezúton kérjük Önöket, hogy a Bolyai+ és a Posztdoktori ösztöndíj pályázatok kivételével, legyenek szívesek a témavezetőkkel a kapcsolatot mielőbb felvenni. (Mivel az idei évben a pályázati időszakban a benyújtandó dokumentumok aláírására a korábbi gyakorlat szerint nem lesz mód a kutatási programok befogadását elektronikus levél formájában tudjuk majd intézni.)

A teljes pályázati anyag (kötelezően csatolandó mellékletek és a vonatkozó Pályázati Felhívásban megjelölt további dokumentumok) Egyetemünkre, Főtisztelendő Rektor/EDHT Elnök úrnak címezve, elektronikus módon nyújtható be, az alábbi – pályázati kategóriánként kialakított – e-mailcímek szerint megküldve.

UNKP_20_1@ppke.hu

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

UNKP_20_2@ppke.hu

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

UNKP_20_3@ppke.hu

Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Kutatói Ösztöndíj

UNKP_20_4@ppke.hu

„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj

UNKP_20_5@ppke.hu

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj

UNKP_20_6@ppke.hu

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

 

ÚNKP pályázati ügyintézők elérhetőségei:

 

BTK kari ÚNKP pályázati ügyintéző:
Mihályi Laura
mihalyi.laura@btk.ppke.hu
Tel.: +36-26-577-000/2021

 

ITK kari ÚNKP pályázati ügyintéző:
Nagy Olivér
nagy.oliver@itk.ppke.hu
Tel.: +36-1-886-4781

 

JÁK kari ÚNKP pályázati ügyintézés:
Parragh Gábor Józsefné (Beja Ágnes)
parragh.gabor.jozsefne@jak.ppke.hu

Tel.: +36-1-42-97-200/420

Központi ÚNKP pályázati ügyintézők:
Pelsőczyné Renkecz Hajnalka
unkp@ppke.hu
Tel.: +36 (70) 529-8665

Jancsovics Magdolna
unkp@ppke.hu
Tel.: +36 (70) 529-8665

 

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 

 

 


 

2020.05.29.

Tisztelt Pályázók!

Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) 2020/2021-es tanévre szóló pályázatainak kiírásai, melyeknek benyújtási határideje 2020. június 30.

A kiírások a Program számára a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által létrehozott ÚNKP honlapon érhetők el.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további, intézményspecifikus információkat hamarosan közvetítjük.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghatározott működési szabályzat (ÖMSZ) az alábbi linken közvetlen is elérhető.

Ösztöndíj Működési Szabályzat

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 

x