Tevékenységünk

Az Alapítvány alapvetően oktatási, kulturális, szociális, vallási célokat szolgál, a következő tevékenységekkel:

-          Hallgatóság kulturált, modern, szociálisan és hitbélileg elkötelezett világnézetének kialakítása, támogatása

-          Kiváló eredményt elérő tanulók jutalmazása,

-          Hallgatóság tudományos és szabadidős tevékenységének támogatása

-          Szociálisan rászoruló hallgatók támogatása

A felsorolt célok érdekében széles körű szervező, tájékoztató, információellátó és támogató tevékenységet folytatunk.

x