Az Egyház társadalmi tanítása és a modern állam” címmel indul útjára 2024. január 11-én a Pázmány Szabadegyetem JÁK, a PPKE jogi karának előadás-sorozata.

 

Jelentkezési lap itt.

 

A hit és a tudomány kapcsolata évszázadok óta foglalkoztatja az emberiséget. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem az a hely, ahol a katolikus tanítás egységes világmagyarázata találkozik a különböző tudományterületek által feltárt és képviselt tudományos igazságokkal. A Pázmány Szabadegyetem JÁK célja, hogy helyet adjon a hit és a tudomány párbeszédének, hogy előképzettségtől, világnézettől vagy életkortól függetlenül minél szélesebb kört bevonjon az erről való gondolkodásba.

A PPKE Jog- és Államtudományi Kara ebben a szellemben indítja el három, tíz-tíz alkalomból álló előadássorozatát a következő témakörökben:

Pontos dátumok alább találhatók. Online naptár formájában felvehető ezen a linken.

Kurzusainkat szeretettel ajánljuk mindazon érdeklődőknek, akik bővíteni szeretnék ismereteiket napjaink aktuális és kiemelkedő jelentőségű kérdéseiben a katolikus társadalmi tanítás, valamint a jog- és államtudomány elméleti és gyakorlati szemszögéből.

Az előadások személyesen látogathatók a Kar belvárosi épületében (VIII. Szentkirályi utca 28.), vagy online követhetők.

Az előadássorozat látogatása, illetve online követése ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melynek eljárási díja  5.000 Ft. Regisztrációs link itt érhető el.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!


Ízelítő a Szabadegyetem előadásaiból:

 

 


Tudnivalók a jelentkezésről

 

Jelentkezni az online jelentkezési lap kitöltésével lehet, amely ezen a linken érhető el.

A jelentkezéshez szükséges személyi adatok: név, születési év, email-cím, a befizető neve és számlázási adatai.

A Pázmány Szabadegyetem JÁK látogatása ingyenes, de regisztrációs díj megfizetéséhez kötött, amely mindhárom előadás-sorozat esetén 5.000-5.000 Ft. Az online jelentkezés megtörténte után az egyetem Gazdasági Osztálya számlát állít ki, amit elektronikusan, illetve postai úton küld meg a jelentkezőnek. A regisztrációs díj a számla alapján, átutalással (a számlán szereplő bankszámlaszámra) fizethető be. A jelentkezés a regisztrációs díj befizetésével válik beiratkozássá.

A beiratkozott hallgatók akár személyesen (az egyetemen), akár online (rögzített és az előadások után közzétett videó formájában) követhetik az előadásokat.

Az előadások pontos dátumát és helyszínét, a videók elérésének módját hamarosan ezen az oldalon tüntetjük fel, illetve emailben küldjük meg jelentkezőink számára.

 


Előadások

 

Pázmány Szabadegyetem JÁK előadásainak helyszíne: PPKE JÁK, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.; E2 előadóterem (a földszinten található).

 

I. Keresztény emberkép az emberi jogok tükrében − csütörtök 16:30-18:00

- Január 11.: Az evolúciós elmélet és a teremtéstan viszonya, az emberréválás folyamata − Dr. Vincze Krisztián
- Január 18.: Az élet tisztelete − Bioetikai felvetések – Dr. Turgonyi Zoltán
- Január 25.: Az emberi méltóság alapja: az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember − Dr. Vincze Krisztián
- Február 1.: A keresztény etika antropológiai háttere: szabadság, bűn, lelkiismeret, megbánás – Dr. Vincze Krisztián
- Február 8.: Keresztény megfontolások a férfi és női mivoltról, a genderelméletekről – Dr. Vincze Krisztián
- Február 15.: Szexualitás, nemek és identitáspolitika – Dr. Turgonyi Zoltán 
- Február 22.: A természetjog mint tájékozódási kritérium – Dr. El Beheiri Nadja
- Február 29.: Emberi jogok – a keresztény értékrend intézményesülése? – Dr. Török Bernát
- Március 7.: Az emberi jogok természetjogi megközelítése – Dr. El Beheiri Nadja
- Március 14.: Az Alaptörvény emberképe – Dr. Schanda Balázs

 

II. Az Egyház és a modern állam − péntek 14:15-15:45

- Január 19.: A vallásszabadság alapkérdései − Dr. Schanda Balázs
- Január 26.: Lelkiismereti szabadság és egyenlő bánásmód – Dr. Csink Lóránt
- Február 2.: Állam és egyház kapcsolata – Dr. Schanda Balázs
- Február 9.: Szekularizáció és deszekularizáció a modern társadalmakban – Dr. Hidas Zoltán
- Február 16.: Az Egyház jelenléte a társadalomban – Dr. Hidas Zoltán
- Február 23.: Egyház és modernitás – Dr. Gárdonyi Máté
- Március 1.: Modern gazdaság a katolikus egyház gazdasági tanításainak összefüggéseiben – Dr. Csath Magdolna
- Március 8.: Növekedés és fejlődés − katolikus szemmel − Dr. Csath Magdolna
- Március 22.: Emberközpontú gazdaság. Igazságosság és etika a gazdaság és munka világában – Dr. Baritz Sarolta Laura
- Április 5.: Megbomló egyensúlyok. A kapitalizmus kultúrája és a fenntarthatóság kérdése – Dr. Schlett András
- Április 12.: A kormányzatok és a közjó szolgálata: a kormányzati kudarcai és a szubszidiaritás elve – Dr. Szalai Ákos
- Április 19.: Az állam és a vállalat közötti munkamegosztás, a vállalati polgárság lehetőségei a katolikus tanítások tükrében – Dr. Katona Klára

 

III. Az Egyház és a modern kor kihívásai – Béke és biztonság  − péntek 16:30-18:00

- Január 12.: Migráció mint kockázat – Dr. Jungbert Béla
- Január 19.: Migráció régen és ma – Dr. Jungbert Béla
- Január 26.: Menekültkérdés és annak nemzetközi jogi szabályozása – Dr. Jungbert Béla
- Február 2.: Egyház és teológia a béke szolgálatában – Dr. Ujházi Lóránd
- Február 9.: Újabb etikai dilemmák a modernkori háborúkban − Dr. Ujházi Lóránd
- Február 16.: Vallási ellentétek és háborúk – Dr. Ujházi Lóránd
- Február 23.: Keresztényüldözés − Kóré András
- Február 26., hétfő, 15:00: Kereszténység és iszlám – Dr. Török Csaba
- Március 1.: Hungary Helps Program – Kóré András
- Március 8.: Szentszéki diplomácia a háborús válságkezelésben - Érszegi Márk Aurél

 

 

Online naptár formájában felvehető ezen a linken.

A programváltozás jogát a szervező fenntartja.

 


Kapcsolat

 

PPKE JÁK, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.

Szervező: Bakóné Petőcz Éva • bakone.petocz.eva@jak.ppke.hu • +36 1 429 7200 / 342