A projekt címe: Innovációs sikerfeltételek a kis- és közepes vállalkozások (MKKV-k) körében
A projekt kezdete: 2021.11.01.
A projekt tervezett befejezése: 2022.10.31.
A projekt elszámolható összköltsége: 48 040 000 Ft
Szakmai kutató vezető: Prof. Dr. Csath Magdolna

A kutatás elsődleges célja azon tényezők azonosítása, amelyek hozzásegítik az MKKV szektort ahhoz, hogy sikeres innovációt valósíthassanak meg. A kutatás során strukturált és mélyinterjúkat készítünk azoknál a vállalkozásoknál, amelyek az elmúlt 3 évben valamilyen innovációs tevékenységet végeztek, függetlenül attól, hogy az sikeres volt-e. Az innovációt tágan értelmezzük, figyelembe véve:

     - a termék- és technológiai innovációt,
     - a folyamatinnovációt, beleértve a digitalizációt is,
     - a menedzsment-és piaci innovációt.

A felmérés részét képezi annak elemzése is, hogy a válalkozók milyen környezeti tényezők esetén érzékelték azt, hogy azok nehezítik a cégek innovációját. Összehasonlításként nemzetközi összehasonlítást (benchmarking) is végzünk részben irodalmi források alapján, részben pedig személyes látogatás során készített interjúk segítségével. Az innovációt nehezítő környezeti és menedzsment problémák azonosítása érdekében olyan vállalatok körében is végzünk felmérést, amelyeknél semmilyen innovációs tevékenység nincs.

A kutatás során külön figyelmet fordítunk arra, hogy a cégek hogyan készülnek fel a jövő váratlan változásaira, mennyire ismerik a nemzetközi piaci tendenciákat, és mennyire látják a veszélyeket és a lehetőségeket. Ezzel képet szeretnénk kapni a cégvezetés agilitásának szintjéről, illetve a jövőre való felkészültségéről.


Projektzáró tanulmánykötetek

A következő linkeken elérhető két kötet az „Innovációs sikerfeltételek a kis-és közepes vállalkozások (mkkv-k) körében" című, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2020-2.1.1-ED-2021-00175 azonosító számú pályázat keretében megvalósult kutatási projekt első, és második – záró – tanulmánykötete. A kutatómunka a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpontjában zajlott, 2020 október és 2023 januárja között. A záró workshop 2022. január 26-án volt. A kötetek pdf változatban itt elérhetők: I. kötet | II. kötet | III. kötet


 

Az „Innovációs sikerfeltételek a kis-és közepes vállalkozások (mkkv-k) körében” című innovációs kutatási projektben elkészült újabb tanulmány műhelyvitájának tapasztalatai

Előadó: Prof. Dr. Szerb László

Tanulmány címe: Innovációk, innovációs együttműködések és versenyképességi kompetenciák a magyar mikro-, kis- és középvállalati (mkkv) szektorban, a 2016-2022-es időszakban

A rendezvény időpontja: 2022. december 8.

A rendezvény helyszíne: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont Gazdaságfejlesztés- és Kisvállalkozás-kutatási és Továbbképző Intézetének innovációs kutatócsoportja által készített tanulmányok újabb műhelyvitájára 2022. december 8-án került sor.

A műhelyvitán Prof. Dr. Szerb László mutatta be Dr. Rideg Andrással közösen készült tanulmányát, mely nemzetközi innovációs szakirodalmakra, mérésekre és stratégiákra, valamint az 5-249 főt foglalkoztató mkkv-k innovációs eredményeit és az azokat meghatározó tényezőket is mérő kisvállalati versenyképességi kutatásra épült.

Az előadásban a szakirodalmi áttekintésre építve mutatták be az innováció elméleti kereteit, a kisvállalkozások innovációs szerepét, illetve a tudomány-technológia alapú innováció (STI) és a gyakorlatias, munkafolyamatokon és a használaton keresztül megszerzett tudásra épülő innováció (DUI) közötti különbség fontosságát.

Az empirikus kutatás eredményei rámutattak a mintában szereplő vállalkozások innovációs tevékenységének gyakoriságára, az innovációs tevékenységük típusára, valamint azok újdonságtartalmára.

A vitán a kutatócsoport vezetője, Prof. Dr. Csath Magdolna értékelte a kutatás eredményeit és többek között rámutatott az innováció ágazati elemzésének fontosságára. Az NKFIH tudományos és nemzetközi elnökhelyettese, Dr. Szabó István pedig az előadáshoz kapcsolódva kiemelte a nemzeti stratégiák (például S3) jelentőségét és felvázolta a stratégiaalkotás folyamatát. Az előadást követő szakmai vitába bekapcsolódhattak az állami, a vállalati és a felsőoktatási szféra meghívott képviselői is.

A műhelyviták az „Innovációs sikerfeltételek a kis-és közepes vállalkozások (mkkv-k) körében” (azonosítószám: 2020-2.1.1-ED-2021-00175) című kutatási projekt keretein belül kerülnek megvalósításra.


A műhelyvitán készült fotók:
Az „Innovációs sikerfeltételek a kis-és közepes vállalkozások (MKKV-k) körében” című innovációs kutatási projektben elkészült újabb tanulmány műhelyvitájának tapasztalatai

Előadó: Dr. Vinogradov Szergej

Tanulmány címe: A társadalmi tőke egyes elemeinek hatása a munkakörnyezetre (a szervezeten belüli kapcsolatrendszerre), és ennek összefüggései a céges innovativitás munkavállalói támogatottságával

A rendezvény időpontja: 2022. november 14.

A rendezvény helyszíne: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont Gazdaságfejlesztés- és Kisvállalkozás-kutatási és Továbbképző Intézetének innovációs kutatócsoportja által készített tanulmányok újabb műhelyvitájára 2022. november 14-én került sor. Ezúttal Dr. Vinogradov Szergej mutatta be a társadalmi tőkéhez és a vállalati innováció munkavállalói támogatásához kapcsolódó tanulmányát.

A vitán a kutatócsoport vezetője, Dr.Csath Magdolna mellett részt vett az NKFIH tudományos és nemzetközi elnökhelyettese, Dr.Szabó István  is. A rendezvényen meghívottként részt vehettek és a vitába bekapcsolódhattak az állami, a vállalati szféra és a felsőoktatás képviselői is.

Az előadó bemutatta empirikus kutatásának eredményeit, melyek a társadalmi tőke és az innovativitás, munkahelyi kreativitás és autonómia, illetve a munkával való elégedettség közötti összefüggéseket tárták fel. A kérdőíves felméréssel nyert adatokat a szerző többváltozós statisztikai elemzésekkel vizsgálta, valamint rámutatott az egyes területek és dimenziók közötti kapcsolatokra.

Az előadást hasznos és termékeny vita követte, melyben a hozzászólók kiemelték a vizsgálati terület fontosságát, illetve felhívták a figyelmet a kulturális és a társadalmi tényezők jelentőségére az innovációs teljesítmény szempontjából. A vitán felvetődött az oktatás, a család, a gazdasági stabilitás és az együttműködések szerepe is. Az elhangzott javaslatok alapján az előadó kiegészíti a műhelyvitára elkészített tanulmányát.

A műhelyviták az „Innovációs sikerfeltételek a kis-és közepes vállalkozások (MKKV-k) körében” (azonosítószám: 2020-2.1.1-ED-2021-00175) című kutatási projekt keretein belül kerülnek megvalósításra.

A műhelyvitán készült fotók:Az „Innovációs sikerfeltételek a kis- és közepes vállalkozások (MKKV-k) körében" című kutatási projektet záró konferencia összefoglalója
Készítette: Nagy Balázs
A feltöltés dátuma: 2022. október 10.

A Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont Gazdaságfejlesztés- és Kisvállalkozás-kutatási és Továbbképző Intézetének kutatócsoportja 2022. október 4-én, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tartotta az „Innovációs sikerfeltételek a kis- és közepes vállalkozások (MKKV-k) körében" című kutatási projekt zárókonferenciáját.

Az eseményt Csath Magdolna kutatásvezető nyitotta meg, majd röviden összefoglalta az elvégzett kutatási tevékenységet. A megnyitót követően Mons. Dr. Kuminetz Géza, az egyetem rektora köszöntötte a résztvevőket és az innováció emberi oldalával kapcsolatos gondolatait osztotta meg. Az innováció, az újítás akkor lehet sikeres, ha valós és nem generált emberi szükségletre épül. Ezzel összefüggésben a humán vagyon szerepére is felhívta a figyelmet, és az egyre fejlődő mesterséges intelligencia korszakában – utalva a jövőre – az emberi intelligencia fejlesztésének szükségességét hangsúlyozta.

Szabó István, az NKFIH tudományos és nemzetközi elnökhelyettese előadásában rámutatott az innovációval kapcsolatos kutatások jelentőségére és említette az „európai paradoxont" is. Eszerint az európai országok kutatás-fejlesztési tevékenysége kiemelkedő, azonban annak eredményei kevésbé hasznosulnak az innovációban és a versenyképesség javításában, míg más országok az innovációban is kiemelkedő eredményt tudnak elérni. A hazai tudományos ökoszisztéma fejlesztése szempontjából pedig a Nemzeti Laboratórium Programot és a Tudományos és Innovációs Parkokat emelte ki.

A kutatócsoport egyik tagja, Horváth Klaudia az izraeli innovációs tanulmányútjának tapasztalatait foglalta össze. Az előadásban – többek között – a tudás és tanulás társadalmi presztízsét és a „chutzpah" szemléletet emelte ki, amely az izraeli társadalmat jellemzi. A tanulmányút másik fontos tanulsága volt, hogy az izraeli vállalkozók körében a kudarc mint tapasztalatszerzési eszköz teljesen elfogadott, ugyanis az országban egyrészt „hasznosnak" tekintik a kudarcot, másrészt biztosítják a második esélyt az újrakezdéshez.

Trautmann László a tudásalapú gazdaságra történő átállással és a platformgazdasággal kapcsolatos kutatási eredményeit osztotta meg, illetve az értékteremtés kihívásaira hívta fel a figyelmet.

Demény Veronika a kutatási projekt keretén belül készült hazai vállalati felmérés eredményeit ismertette.

Szerb László az innováció, innovációs együttműködések és versenyképességi kompetenciák szerepét ismertette az mkkv-k körében. Kiemelte, hogy az innováció a gazdasági fejlődés kulcsfontosságú eleme, azonban a magyar társadalmat és üzleti életet jellemző bizalomhiány rontja a vállalkozások közötti együttműködés lehetőségét. Felhívta a figyelmet továbbá arra, hogy egy egységes és uniformizált innovációs támogatáspolitika nem lehet működőképes a kisvállalkozások körében, hanem differenciált támogatásokra van szükség.

A konferencián elhangzott kutatói előadások után Macher Márta, a Macher Zrt. elnöke tett észrevételeket a vállalkozások nézőpontjából. Fontosnak tartotta, hogy a vállalkozásoknak legyen írott stratégiája és hogy együtt tudjanak működni egymással, azonban tapasztalata szerint ezek az együttműködések nehézkesek. Kiemelte, hogy a vállalkozásoknak válsághelyzetben is innoválniuk kell, azonban az innováció kiterjesztéséhez a bürokrácia csökkentésére van szükség.

A konferencia záróelőadásában Csath Magdolna összefoglalta a kutatás és a konferencia legfontosabb eredményeit és tapasztalatait, valamint ismertette a jövőbeli terveket. Az előadások után rövid szakmai vita és tapasztalatcsere következett, majd a kutatásvezető megköszönte mindenkinek a részvételt és lezárta a konferenciát.

Az összefoglaló pdf formátumban INNEN letölthető.A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával 2020-2.1.1-ED-2021-00175 azonosítószámú projekt keretében megjelent Dr. Csath Magdolna Innovációs sikerfeltételek a kis- és közepes vállalkozások (MKKV-k) körében című könyve.