Történet

Megboldogult Főt. Dr. Tarjányi Zoltán, aki 1985-ben Strasbourgban szerzett erkölcsteológiai licenciát, 2001-2015-ig volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar erkölcsteológiai tanszékének vezetője. Ebben az időben indított el több sorozatot a JEL Kiadóval történő együttműködésben. Amikor 2015-ben az örökkévalóságba költözött és Laurinyecz Mihály vette át tőle a tanszék vezetését, magától értetődő volt a munkacsoport egyben tartása és a sorozatok folytatása. Erre az együttműködésre a kollégák – közös mesterünk emléke előtt is fejet hajtva – készségesen álltak és állnak rendelkezésre.

Célok

Összefogni a magyar nyelvterület katolikus erkölcsteológiai szakmai résztvevőit, közös munkák kialakításában, a fiatalabb kollégák bevonásával, segítésével, a szakmai értékmegosztás és tapasztalatcsere által. Egy olyan forrásanyag összeállításával, mely koncepciózusan elemzi akár a fölmerülő erkölcsteológiai kérdéseket, megjeleníti a teológiai értelmezéseket a magyar hívő közösség felé. Szakmai kollegiális visszajelzés és tapasztalatcsere megvalósítása.

A tagok névsora

A tagok elsősorban azok köréből verbúválódik, akik bármelyik magyar katolikus felsőoktatási intézményben hivatalos megbízást kapnak erkölcsteológiai témakör oktatására. Nem zárt kör, tehát ha valaki nyugdíj miatt ebből a konkrét megbízásból kiesik, az nem jelenti a körből való távozását, hiszen szakmai tapasztalata a korhatár elérésével nem szűnik meg. Célunk felkarolni azoknak a végzett paptársakat, világi krisztushívőket is, akik erkölcsteológiai téma területein bárhol felsőfokú végzettséget szereztek meg, de egyelőre nem kaptak konkrét oktatási megbízást.

Ilyen okok miatt nincs nyilvántartott névsorunk, az időről időre változik, folyamatosan bővülő. De ha azokat vesszük, akik az élők sorában vannak és az elmúlt időszakban írásuk jelent meg az Erkölcsteológiai Tanulmányok sorozatban, a következők:

ETT szerzők (2021-ben lezárva)

Beran Ferenc – HTK PPKE
Deli Lajos - Eger
Gruber László - Szeged
Harsányi Pál Ottó OFM – Róma
Kék Emerencia – Sapientia Budapest
Kovács Gusztáv - Pécs
Laurinyecz Mihály HTK PPKE
Monostori László - Esztergom
Németh Gábor - Győr
Nobilis Márió – Sapientia Budapest
Orbán Szabolcs OFM - Gyulafehérvár
Papp Miklós – Sapientia Budapest
Soltész János - Nyíregyháza
Takács Gábor - Pécs

Rajtuk kívül munkaközösségünk tagjai:

Balázs Pál - Veszprém
Czapkó Mihály - Eged
Finta József - Szeged
Holló László - Kolozsvár
Nyéky Kálmán – JÁK PPKE
Roska Péter - Esztergom
Szép Attila - Pécs
Whitehouse Domonkos OFM - Pécs

Logó

A logó színvilága: a domonkos rend ruházatának fekete-fehér színére emlékeztet, a névadó ugyanis, Paulus Hungarus domonkos rendi szerzetes volt. A fekete-fehér színvilág az erkölcsi jó és rossz közötti döntésre is utal. A betű típusa a középkori kódex lúdtollas írásmintájával emlékeztet - kissé modernebb, lágyított vonásokkal - Paulus Hungarus Summa de poenitentia – erkölcsteológusok számára mérvadó munkájára.

Az eddig megjelent kötetek

Erkölcsteológia Könyvtár ETK JEL Kiadó

ETK 1. Franz Böckle: A morálteológia alapfogalmai, 2004
ETK 2. Kék Emerencia: Luther erkölcsi tanítása, 2005
ETK 3. Thomas Deman: Szent Ágoston tanítása a keresztény erkölcsről, 2005
ETK 4. Németh Gábor: A halálos bűn, mint morálteológiai probléma, 2006
ETK 5. Laun, Andreas - Vonholdt, Christl Ruth - Harvey, John: Homoszexualitás katolikus szemmel 2007
ETK 6. Hámori Antal: A humánembrió védelme erkölcsteológiai szempontból, 2008
ETK 7. Hámori Antal: A haldokló, beteg ember életének és méltóságának tisztelete az Egyház tanításában 2009
ETK 8. Megyeri Valéria: Születés-szabályozás a család teológiájának tükrében 2009
ETK 9. Servais Th. Pinckaers: Katolikus erkölcstan, 2010
ETK 10. Kék Emerencia: A Szentlélek elleni megbocsáthatatlan bűn értelmezése 2011
ETK 11. Eric Osborn Erkölcsi minták az ókeresztény gondolkodásban, 2013

Erkölcsteológiai Források, ETF sorozat, JEL Kiadó

I. Liguori Szent Alfonz: A Jézus iránti szeretet gyakorlása, 2003.
II. Szent Ambrus: A kötelességekről, A bűnbánatról, 2004.
III. Pázmány-breviárium a keresztény erkölcsről, 2005.
IV. Szent Ágoston: A boldog életről; A rendről; A türelemről, 2008.

Erkölcsteológiai Tanulmányok, ETT sorozat, JEL Kiadó

I. kötet: 2002
II. kötet: 2003
III. kötet: A törvény, 2004
IV. kötet: 2005
V. kötet: A bűn 2006
VI. kötet: Tuba Iván: Hűség és szabadság, 2006.
VII. kötet: 2007
VIII. kötet: A szabadság 2008
IX. kötet: 2009
X. kötet: Az ünneplés 2010
XI. kötet: 2010 Tarjányi Zoltán: A morálteológia érték- és problémavilága
XII. kötet: 2011
XIII. kötet: A munka 2012
XIV. kötet: 2013
XV. kötet: A lelkiismeret 2014
XVI. kötet: Beran Ferenc szerk. 2015
XVII. kötet: Laurinyecz Mihály szerk. A remény 2016
XVIII. kötet: 2017
XIX. kötet: A kiengesztelődés – Felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 2018
XX. kötet: Az Eucharisztiáról I. - Felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 2019
XXI. kötet: Az Eucharisztiáról II. - Felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 2020

Ezévi (2021) szakmai konferencia tervezett programja

"A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezése a pandémia idejében - erkölcsi felelősség és a hit ereje dilemmái között"

Prof. Dr. Laurinyecz Mihály
munkacsoport-vezető

Önéletrajz
Publikációk

Elérhetőség
laurinyecz.mihaly@htk.ppke.hu

 

Események: