[English]

Kedves felvételt nyert Jelentkezőnk!

Gratulálunk sikeres felvételi eredményéhez és szeretettel várjuk hallgatóink sorába. Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk megkönnyíteni az egyetemi életbe való bekapcsolódását.


NEPTUN RENDSZER

Tanulmányi ügyeit, valamint az Egyetem által küldött hivatalos értesítéseket a Neptun tanulmányi rendszerben fogja tudni nyomon követni. A Neptun hallgatói webes felületére való belépésről a felvételi kiértesítő üzenetben kapott tájékoztatást. Felvételi határozatát a rendszerbe belépve, a Tanulmányok / Hivatalos bejegyzések menüpont alatt találja.


BEIRATKOZÁSI LAP

Kérjük, hogy a Neptun rendszerbe belépve, az Információ / Általános nyomtatványok menüpont alatt nyissa meg beiratkozási lapját, és ellenőrizze az adatok helyességét. Fontos, hogy az adatok karakterre pontosan megegyezzenek az okmányaiban szereplő adatokkal! (Ha pl. édesanyja neve az okmányában két keresztnévvel szerepel, de a beiratkozási lapon csak eggyel, az hibás, javítandó adatnak minősül.)

E-mail cím vagy telefonszám változása esetén kérjük, hogy adatait a Neptun hallgatói webes felületén a Saját adatok / Elérhetőségek menüpont alatt legyen szíves módosítani.

Amennyiben az okmányaiban szereplő adataiban talál eltérést, kérjük, hogy a helyes adatokat sürgősen küldje meg tanulmányi előadójának e-mailben (a felvételi kiértesítést követő 1 héten belül!), hogy az adatokat még a beiratkozás előtt javíthassa a tanulmányi osztály.

Az adatok javítását követően újra le kell töltenie a beiratkozási lapot ahhoz, hogy lássa a módosításokat. Amennyiben csak a beiratkozáskor derül ki, hogy az adatokban módosításra van szükség, úgy sajnos egy későbbi időpontban újra fel kell majd keresnie tanulmányi előadóját a helyes adatokat tartalmazó beiratkozási lappal.

Kérjük, hogy a hibátlan adatokat tartalmazó beiratkozási lapját nyomtassa ki és írja alá. Felhívjuk figyelmét, hogy aláírásával azt is igazolja, hogy megismerkedett a honlapunkon található következő tájékoztatókkal:

Tanulmányi tájékoztató az aktuális tanévre
Hallgatókra vonatkozó tűz- és munkavédelmi oktatási anyag


A BEIRATKOZÁS FOLYAMATA

1. Személyes beiratkozás

A személyes beiratkozás időpontjáról és helyszínéről a felvételi kiértesítő üzenetben kapott tájékoztatást. Amennyiben a megadott időpontban nem tud személyesen vagy meghatalmazottja útján megjelenni, kérjük, egyeztessen tanulmányi előadójával egy másik időpontot. (A meghatalmazás formanyomtatvány ITT tölthető le.) Az iratkozásra kérjük, hozza magával:

 • A hibátlan adatokat tartalmazó beiratkozási lapját, aláírva;
 • Személyi adatait igazoló okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya);
 • A felvétele alapját képező okiratokat (e nélkül sajnos nem áll módunkban beiratkoztatni):
  • Érettségi bizonyítványát és fénymásolatát, amennyiben az volt felvételének a feltétele;
  • Oklevelét és fénymásolatát, ha az volt felvételének a feltétele;
  • A képzés bemeneti feltételeként megadott, vagy a végzettséghez szükséges nyelvvizsga bizonyítványát és fénymásolatát;
  • A felvételi pontszámait adó egyéb dokumentumokat;
 • A tűz- és munkavédelmi nyilatkozatot kitöltve, aláírva (letölthető ITT);
 • 1 db igazolványképet;
 • Képzési szerződését 2 példányban kinyomtatva, aláírva, amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt (a Neptun rendszerben az Információ / Általános nyomtatványok menüpont alatt lehet kinyomtatni).

2. Neptunos beiratkozás és tárgyfelvétel

A beiratkozás része a Neptun rendszeren keresztül történő beiratkozás és tárgyfelvétel. A bejelentkezési, tárgyfelvételi és egyéb határidőket a félév időbeosztása tartalmazza.


3. Önköltség díj befizetése

Amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt, fizetési kötelezettségét a beiratkozási határidőt követően, a Neptun rendszeren keresztül fogja tudni teljesíteni, a félév időbeosztásában megadott befizetési határidőig.


4. Beiratkozás véglegesítése

A Tanulmányi Osztály a bejelentkezési időszakot követően megvizsgálja, hogy a beiratkozás valamennyi feltétele teljesült-e, és amennyiben igen, akkor hitelesíti a beiratkozási lapját, és a Neptun rendszerben is véglegesíti a beiratkozását. Ettől kezdve tekintheti magát az Egyetem hallgatójának, kérhet hallgatói jogviszony igazolást és igényelhet diákigazolványt. A hitelesített beiratkozás lap másolatát átveheti a tanulmányi ügyintézőjétől.


TANULMÁNYAIVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI TUDNIVALÓK

 • Pénzügyek: a hallgatói pénzügyek nyilvántartása és a befizetések teljesítése a Neptun rendszeren keresztül történik. A pénzügyi díjak befizetéséhez internetes fizetésre alkalmas bankkártya szükséges. A további pénzügyi információkat ITT érheti el.
 • Állami ösztöndíj tájékoztató: a magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvételt nyert, illetve magyar állami ösztöndíjas finanszírozásra átsorolt hallgatók számára készült tájékoztató anyagokat ITT érheti el.
 • Diákhitel: a különböző típusú diákhitel konstrukciók igénylésével kapcsolatos tájékoztató anyagokat ITT érheti el.
 • Elektronikus szolgáltatások: az Egyetem által biztosított elektronikus szolgáltatások eléréséhez (pl. WIFI hálózat, levelezőrendszer, belépésköteles weboldalak) az intézmény elektronikus postafiókot biztosít az Ön számára, melynek használatáról Neptun üzenetben kap részletes tájékoztatást.
 • Finanszírozási besorolás: a Nemzeti felsőoktatási törvény 48. § (2)-(3) bekezdésére szerint a magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges finanszírozási formára való besorolás alap-, osztatlan vagy mesterképzésben egy tanév időtartamra szól. Ezt követően a finanszírozási forma a tanulmányi eredmény függvényében változhat. Az önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatónak a beiratkozás előtt képzési szerződést kell kötnie az Egyetemmel. A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre felvételt nyert hallgató a beiratkozási lapon nyilatkozik az állami ösztöndíj feltételek elfogadásáról (a doktori képzésre felvételt nyertek kivételével). Amennyiben az állami ösztöndíjas finanszírozási formában történő beiratkozás után a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) adatai alapján kiderül, hogy a hallgató további támogatott félévekkel már nem rendelkezik, akkor tanulmányait csak önköltséges finanszírozási formában folytathatja.


KARI TÁJÉKOZTATÓK

A Karok által készített speciális tájékoztatókat az alábbi linkek alatt találja:

Hittudományi Kar

Alap-, Mester-, Osztatlan képzések és szakirányú továbbképzések
Kánonjogi Posztgraduális Intézet képzései
Doktori képzések

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Alap-, mester-, osztatlan képzések és szakirányú továbbképzések
Doktori képzések

Jog- és Államtudományi Kar

Alap-, Mester-, Osztatlan képzések
Szakirányú továbbképzések
Doktori képzések

Információs Technológiai és Bionikai Kar

Alap- és Mesterképzések
Doktori képzések