Vezető:
Dr. Szederkényi Gábor, az MTA doktora, egyetemi tanár

A Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (RTMTDI) küldetése tudósok olyan új generációinak képzése, akik kutatási területükön képesek elérni az ismeretek határait, valamint pályafutásuk során aktívan formálni a tudományos kutatást és innovációt az emberiség szolgálatában, tiszteletben tartva a Katolikus Egyház értékeit.

A fenti küldetés teljesítéséhez a doktori iskola (DI):

Törekszik a legtehetségesebb és legeredményesebb hallgatók és oktatók vonzására,
hangsúlyozza és támogatja az intenzív diszciplináris és multidiszciplináris képzést,
segíti a doktoráló hallgatókat és a doktori képzésben részt vevő oktatókat nemzetközi szintű eredményeik elérésében és tudományos előrehaladásukban,
folyamatosan értékeli a hallgatói és oktatói teljesítményt, és ezek javítása érdekében rendszeresen felülvizsgálja és fejleszti eljárásait, szabályzatait,
stratégiai és etikai kérdésekben rendszeres párbeszédet folytat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) és a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar vezetésével.

A Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola országosan és regionálisan egyedülálló és magas színvonalú multidiszciplináris doktori képzést nyújt magyar és külföldi hallgatók számára, kihasználva és új tudományos eredményekkel erősítve a műszaki tudományok és a kvantitatív természettudományok közötti konvergenciát. A doktori iskola magas hazai és európai elismertséggel rendelkezik hallgatói és oktatói tudományos eredményeinek, valamint az itt PhD fokozatot szerzettek kiváló szakmai teljesítményének, és közösségi szolgálatának köszönhetően. A doktori iskola szoros kapcsolatokat ápol hazai és külföldi kutatóintézetekkel, egyetemekkel és vállalatokkal, amelyek infrastruktúrájukkal és oktatói kapacitásukkal tovább emelik a doktori képzés színvonalát.

A Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a
Műszaki és Természettudományi Doktori és Habilitációs Tanács irányításával működik.

További részletek