A Pázmány Péter által képviselt katolikus szellemiséget hordozó Egyetem örökérvényű értékek mentén képzeli el a társadalmi fejlődést szolgáló oktatási-, kutatási- és innovációs kiválóság megvalósítását.

Egyetemünk küldetése és feladata, hogy az embert és a társadalmat szolgáló kutatásait magas szinten folytatva, hazánkban meghatározó szerepet töltsön be tudományos téren az egyetemi és az akadémiai szférában. Ebben a tudományos szolgálatban intézményünk nem más egyetemekkel kíván versenyezni, céljaiban nem ez hajtja, hanem az említett cél elérésében belső erkölcsi és szakmai eltökéltség és hivatástudat vezérli professzorait és kutatóit. Egészen nyilvánvalóan tehát, hogy a maga nemében a legkiválóbb kell, hogy legyen abszolút és relatív értelemben egyaránt, hiszen a versenyszellem helyett az erkölcsi és szakmai elkötelezettség fűti, amely révén – méretét, a kapacitást és ebből fakadó potenciálját tekintve – kategóriájában a legjobb felsőoktatási intézménynek kell lennie középtávon.

• Célunk, hogy minőségi tanulási környezet biztosításával támogassuk hallgatóink életpálya kiteljesedését.
• Célunk, hogy minőségi munkakörnyezet, kiterjedt tudományos együttműködések és keresztény szervezeti kultúra biztosításával segítsük oktatóink, kutatóink, munkatársaink életpályáját.
• Célunk, hogy hatékony és előremutató, katolikus szellemiségű intézményi teljesítményünkkel, élet- és munkaképes hallgatók kibocsátásával, az egész életen át tartó tanulás katalizálásával és partneri együttműködések ösztönzésével támogassuk a társadalmat, a gazdaságot és a munkaadókat.

Egyetemünk minőségbiztosítási rendszert működtet annak érdekében, hogy a képzés, a hitéleti tevékenység, a kutatás-fejlesztés és az alap és kiegészítő tevékenységek ellátása magas színvonalon történjen, biztosítva legyen ezek folyamatos tökéletesítése. Minőségbiztosítási rendszerének fejlesztésével azt biztosítja, hogy a hazai és a nemzetközi hitélet számára, illetve a munkaerőpiacon hasznosítható, magas színvonalú és továbbfejleszthető ismereteket közvetítsen hallgatói részére.

Mindezen célok elérése érdekében az Egyetem:
• képzési és kutatási tevékenysége fejlesztése érdekében minőségbiztosítási rendszert épít ki;
• minőségbiztosítási rendszerét fejleszti a felsőoktatási törvény, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elvárásai, valamint a nemzetközi ajánlások szerint;
• a minőségfejlesztést és a humán erőforrás menedzsment követelmény rendszerét szorosan összehangolja, hogy munkatársai a hitéleti, oktatási, kutatási, tanácsadási feladatok ellátásával összefüggő képességeikben a felsőoktatási intézmények közötti versenyben kiemelkedjenek.
• a minőségfejlesztés és az intézményfejlesztés stratégiai elemeit hatékony és hatásos módon integrálja.

Az Egyetem vezetése arra ösztönzi munkatársait:
• hogy a minőségpolitikát megismerjék;
• életvitelükben és munkájukban fokozott igényességet tanúsítsanak;
• ismereteiket, tudásukat folyamatosan bővítsék.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem vezetése elkötelezi magát és aktív szerepet vállal a minőségbiztosítási rendszer működtetésében, fejlesztésében, és ezt az elkötelezettséget minden munkatársától ugyanúgy el is várja.

Minőségpolitika