Előzetes tájékoztatás az EKÖP (korábbi ÚNKP ösztöndíj) program 2024/2025. tanévi intézményi meghirdetéséről

Előzetes tájékoztatás az EKÖP-KDP (korábbi KDP ösztöndíj) program 2024/2025. tanévi intézményi meghirdetéséről


 

EGYETEMI KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM (EKÖP)

A 2024/2025-ös pályázati időszaktól kezdődően a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Új Nemzeti Kiválóság Programja (ÚNKP) és Kooperatív Doktori Programja (KDP) Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) néven folytatódik tovább. 

A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 9. §-a alapján a Kormány nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíjat alapít Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) néven, valamint ennek részeként Kooperatív Doktori Program (EKÖP-KDP) néven. Az EKÖP ösztöndíjprogram fedezetét a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap biztosítja.

Az EKÖP célja a felsőoktatási intézmények oktatói és kutatói utánpótlásának, valamint az innovatív magyar vállalkozások kutató-fejlesztői utánpótlásának biztosítása, és a legtehetségesebb hallgatók a felsőoktatási tehetséggondozásba való bevonása.

A program 2024. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási tevékenységet folytatnak.

A 2024/2025-ös pályázati kiírások központi kidolgozása jelenleg is folyamatban van, így ezekről bővebb tájékoztatást csak a megjelenés után fogunk tudni nyújtani. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

A korábbi évek ÚNKP és KDP pályázataival kapcsolatos információk továbbra is elérhetők a két pályázat archív honlapján:

Új Nemzeti Kiválóság Program

Kooperatív Doktori Program


EKÖP

Az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) célja a felsőoktatási intézmények oktatói és kutatói utánpótlásának, valamint az innovatív magyar vállalkozások kutató-fejlesztői utánpótlásának biztosítása, és a legtehetségesebb hallgatók a felsőoktatási tehetséggondozásba való bevonása. A Program ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási tevékenységet folytatnak.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

Hamarosan elérhető

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Hamarosan elérhető

KAPCSOLAT:

Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP):

Pelsőczyné Renkecz Hajnalka

Pályázati Osztály

C 1085 Budapest, Horánszky u. 20. II. /208.

T +36 (70) 5298665

unkp@ppke.hu 


EKÖP-KDP

Az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program Kooperatív Doktori Program (EKÖP-KDP) célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában. A Program azok számára biztosít támogatást, akik doktori hallgatói státuszuk mellett felsőoktatási intézményen kívül.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

Hamarosan elérhető

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Hamarosan elérhető

KAPCSOLAT:

Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program Kooperatív Doktori Program (EKÖP-KDP):

Pelsőczyné Renkecz Hajnalka

Pályázati Osztály

C 1085 Budapest, Horánszky u. 20. II. /208.

T +36 (70) 5298665

kdp@ppke.hu 

 

Billege Melinda

Pályázati Osztály

C 1085 Budapest, Horánszky utca 20., II. emelet

T +36 (70) 529-8656

E kdp@ppke.hu