Események:

„Boldogok a békességszerzők … (Mt 5,9) Teológiai Tanárok Konferencia Az Egyház/keresztények szerepe a társadalmi konfliktusok feldolgozásában és a megbékélésben”


"Kitárta a hit kapuját" (ApCsel 14,27)

Előadások a hitvallásról és a hit alapkérdéseiről
Helyszín PPKE Hittudományi Kar IV. em. 7-es előadó
Időpont: 17:30-19:00
2024. március 11. Martos Levente Balázs: "Fölment a mennybe, és ül az Atyának jobbján"
2024. április 8. Kocsis Imre: Hiszek a Szentlélekben
2024. május 13. Puskás Attila: " De újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat és országának nem lesz vége"

https://htk.ppke.hu/eloadas-sorozatok_a_htk-n


Konferencia Esterházy János életéről: " A mi jelünk a kereszt"

Időpont: 2024. április 8 tfő 15 óra
Helyszín: Hittudományi Kar I. em.

https://htk.ppke.hu/ujdonsagok


Végzett hallgatók továbbképzése

Időpont: 2024. április 18.
Helyszín: Hittudományi Kar III. em. 5. előadó