A Magyar Tudományos Akadémia doktorai:

Név

Szakterület

Bándi Gyula

Környezetvédelmi jog

Benedek Csaba

Számítógépes látás

Csath Magdolna Anna

Gazdálkodástudomány

Cser András

Elméleti nyelvészet

Csikász-Nagy Attila

Rendszerbiológia

Dobos István

Modern magyar irodalom

Földesy Péter

Mikroelektronika

Fröhlich Ida

Hebraisztika, ókortörténet

Gál Péter

Szerkezeti biokémia

Garay Barnabás

Differenciálegyenletek

Hargittay Emil

16-18. századi magyar irodalom, Pázmány Péter munkássága

Horváth Kornélia

20. századi és kortárs magyar irodalom, olasz és orosz irodalom, irodalomelmélet (főként líra- és verselmélet)

Kolumbán Géza

Nemlineáris áramkörök dinamikája, vezetéknélküli adatátvitel, szoftver definiált informatikai rendszerek

Kovács Ferenc

Mikroelektronika

Kovács Mihály

Numerikus analízis

Kovács Péter

Nemzetközi közjog

Kovács Péter

Epigráfia, Pannonia-kutatás (régészet)

Levendovszky János

Távközlési csatornákat felhasználó adatátviteli rendszerek

Liposits Zsolt

Neuroendokrinológia

Nuzzo Armando

Magyar irodalom, olasz irodalom

Ö. Kovács József

Társadalomtörténet, jelenkortörténet

Őze Sándor

Újkori történelem

Prószéky Gábor

Számítógépes nyelvészet, nyelvtechnológia

Ruszinkó Miklós

Kombinatorika

Schmal Dániel

Kora újkori filozófiatörténet

Surányi Balázs

Elméleti nyelvészet

Szabó Zsolt

Elektromágneses térszámítás

Szederkényi Gábor

Nemlineáris dinamikus rendszerek analízise és irányítása

Szolgay Péter

Hálózat elmélet, információ technológia

Szovák Kornél

Középlatin filológia

Szuromi Szabolcs Anzelm

Egyházjog

Takács László

Ókortudomány, klasszika-filológia

Tóth Endre

Régészet

Tusor Péter

Kora újkor, egyház-, diplomácia-, művelődéstörténet

Ulbert István

Idegtudományok

Zarándy Ákos

Számítástudomány

 

A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja:

Pongor Sándor Bioinformatika

 

A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjai:

Csurgay Árpád Nanoelektronika, áramkörelmélet, információtechnika
É. Kiss Katalin Magyar és általános nyelvészet
Freund Tamás Neurobiológia
Maróth Miklós Klasszika filológia, arabisztika