A PPKE JÁK díszdoktora

Díszdoktorrá avatása: 2022. október 12.Jan De Groof flamand katolikus jogász professzor. 1953-ban született, házas, hat gyermek édesapja és 14 unoka nagyapja.

A Leuveni Katolikus Egyetemen végezte el a Vallástudományi, valamint Kánonjogi alapképzést, az Antwerpeni Egyetemen pedig Filozófia és Művészet, valamint Jogász alap-, majd mesterdiplomát szerzett. A Leuveni Katolikus Egyetemen végezte el a Kánonjogász mesterképzést, majd doktorált Right to and Freedom of Education című disszertációval 1984- ben.

Tudományos és szakmai pályafutását az oktatási jogoknak, az oktatáspolitikának és oktatási igazgatásnak, az oktatás jogszabályi kereteinek, valamint az emberi jogoknak, alkotmányjognak és a kultúrpolitikának szentelte. Szakterületének vitán felül az egyik legjelesebb képviselője.

Jan De Groof professzor az UNESCO oktatási különmegbízottja volt, továbbá alapítója és elnöke a belga székhelyű European Association for Education Law and Policy (ELA) nevű egyesületnek, amely globális tagsággal rendelkezik (https://www.1awandeducation.be). Ezen felül társalapítója többek között az Orosz és Dél-Afrikai Oktatási Jogi Egyesületnek. Megszervezte és elnökként vezette — valamennyi regionális és nemzetközi oktatásjogi és szakpolitikai szövetség felkérésére — az emberi méltóságról, az oktatáshoz való jogról szóló globális méretű nemzetközi konferenciákat Amszterdamban, Hágában és Brüsszelben.

Jan de Groof kiemelkedő akadémiai, illetve tudományos karriert futott be. Professzorként tanított közigazgatási jogot, nemzetközi, összehasonlító és nemzeti oktatási jogot Antwerpenben, Brüsszelben, Gentben és Bruggeben, valamint Tilburgban. Vendégprofesszorként oktatott Kijevben, Sao Pauloban, Bahiában, Szöulban, Tokióban, Padovában, New Yorkban, Kuala Lumpurban, Salvadorban, Pekingben, Pretoriában, Lisszabonban és Bostonban.
A Katolikus Egyházhoz nemcsak tanulmányai kötik, hanem hitét megélő és vallását gyakorló ember. Társszervezője volt a vatikáni szervezésű 'Educating Today and Tomorrow, A Renewing Passion' című globális konferenciának 2015-ben. Írásai és megnyilatkozásai az egyetemes értékekhez szorosan kötődnek.

Kapcsolata a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel

A PPKE JÁK Közigazgatási Jogi Tanszékén működő Ereky István Közjogi Kutatóközpont, az ELA-val és Jan de Groof-fal szoros együttműködésben több nagy sikerű hazai és nemzetközi konferenciát szervezett. A Karról elsőként Schanda Balázs professzor került vele kapcsolatba, majd később, 2012-től Gerencsér Balázs Szabolcs docens épített ki vele szoros - szinte napi - munkakapcsolatot.

Több külföldi közös konferencia-szervezést követően először 2016-ban szervezett az ELA és az Ereky Kutatóközpont közös konferenciát a PPKE JÁK-on, amelynek fő motorja Jan de Groof professzor volt. Később, a 2020-as újabb nagyszabású nemzetközi konferenciát a világjárvány miatt online kellett megtartanunk, azonban e rendezvény sikere és Jan de Groof támogatása miatt a PPKE neve 5 kontinens szakértői elött lett ismert (ereky.jak.ppke.hu).
Jelenleg is folyamatban van a professzorral közös projekt, amely az oktatáshoz való jog érvényesítésének aspektusaival foglalkozik.

A PPKE JÁK doktori iskolájában jelenleg is több hallgató foglalkozik az oktatáshoz való joggal, valamint az alapképzéses hallgatók közül is minden félévben többen választják ezt a témát. A művelődéshez való jog aktualitását aligha kell bizonyítani, mindemellett fontos hangsúlyozni, hogy mára a nemzeti kereteken jelentősen túllépett az oktatáshoz való jog értelmezése, hiszen a fenntartható fejlődésnek is egyik stratégiai célja lett a minőségi oktatás biztosítása (SDG4). Ahhoz, hogy az országban egyedüliként a Pázmány jogi karán jöhessen létre oktatáshoz való joggal foglalkozó tudományos műhelymunka, Jan de Groof professzornak az együttműködése a múltban is és a jövőben is elengedhetetlen.

Jan de Groof a több éves szakmai együttműködés során mindig pozitívan nyilatkozott a Pázmányról, jó hírét keltette az intézménynek, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy színvonalas nemzetközi konferenciákat, többéves, átfogó kutatási projekteket tudjunk megvalósítani.

Nem túlzás állítani, hogy a PPKE-nek a nemzetközi emberi jogi színtéren való megjelenéséhez Jan de Groof professzor támogatása már eddig is jelentős hozzájárulásként értékelhető.