A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) hagyományos dokumentum-állományát az egyes karok önálló könyvtárainak gyűjteményei alkotják. A könyvállományban való tájékozódást a karonként épülő HUNTÉKA (Qulto) integrált könyvtári rendszer teszi lehetővé. A gyűjtőkör a karok tudományterületi ágazatainak szakirodalmára és forrásanyagára terjed ki. A tanulmányokhoz és a kutatásokhoz országosan, regionálisan, egyes esetekben világviszonylatokban is egyedülálló gyűjteményrészlegek állnak rendelkezésre. A PPKE tudatosan és szisztematikus módon törekszik a könyvtári állomány fejlesztésére, amely egyúttal szolgálja mind a magas szintű oktatást, mind a kiemelkedő kutatási tevékenységet.

Online források

2018-tól épül a karokon sikeresen megvédett szakdolgozatok elektronikus repozitóriuma. A dolgozatok megtekintése jelenleg a Neptun rendszerben lehetséges.

A doktori iskolákban megvédett értekezéseket az Egyetem az MTA Real-PhD repozitóriumában tárolja hosszútávú megőrzés és akadálytalan hozzáférés céljával. A kari könyvtárak gondozzák az intémzényi tudományos közlemények adatait az MTMT rendszerben.

Az Egyetem oktatói és diákjai számos előfizetett, online adatbázist is használhatnak helytől függetlenül, távoli eléréssel.

 

Hittudományi Kar Könyvtára

Könyvtárunk hazánk legjelentősebb teológiai szakkönyvtára, a tudományos kutatás bázisa a teológia szakterületén. Célunk, hogy állományunk és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésével a szakmai igényeket megelőzve állhassunk olvasóink rendelkezésére.
Gyűjtjük és feltárjuk a teológiai szakterületek tudományos színvonalú irodalmát nyelvi korlátok nélkül, a lehető teljességre törekedve, a határterületek irodalmát igényes válogatással.

Szolgáltatásaink

  • szóbeli szaktájékoztatás,
  • helyben olvasás,
  • könyvtárközi kölcsönzés,
  • másolás, saját pendrive-ra digitális másolat a könyvtár saját anyagából – figyelembe véve az állományvédelmi szempontokat és szerzői jogvédelmi tilalmakat
    számítógép használat internet eléréssel
  • Wifi,
  • QR kódos szabad elérés számos folyóirat tartalmához,
  • online szolgáltatás: HunTéka integrált könyvtári rendszer (angol tárgyszavazással is),
  • számos magyar és külföldi adatbázis,

NYITVATARTÁS:

Hétfő, csütörtök: 12-17
Kedd, szerda, péntek: 9-15

Igazgató:

Dr. Gárdonyi Máté
professzor

Munkatársak:

Sütöri Ágnes könyvtáros
sutori.agnes "at" htk.ppke.hu

Pávó Gyuláné könyvtáros
pavo.gyulane "at" htk.ppke.hu

Cím: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.

Telefon: (+36-1) 484-3053, (+36-1) 484-3054

Web: https://www.htk.ppke.hu/index.php/konyvtar 

Katalógus: https://catalogus.htk.ppke.hu/ 

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Könyvtára

A PPKE BTK Könyvtára alapvető feladata a Karon folyó oktatás és tudományos kutatás támogatása, a hallgatók  tanulmányainak segítése minőségi szakirodalommal, forrásokkal és információkkal, készségfejlesztési lehetőségekkel, a könyvtári szolgátlatások változatos forrásaival és eszközrendszerével.

1) BUDAPEST, Mikszáth Kálmán tér 1., Sophianum épület, fszt. 010

Nyitvatartás: 
Hétfő–péntek: 09.00–15.00
Tel: +36 70 682-9081
Tel: +36 1 327-5920

2) ESZTERGOM, Majer István út 1-3. Pedagógiai szakkönyvek, a tanító- és óvóképzést segítő gyűjtemény áll rendelkezésre.

Nyitvatartás: 

Kedd : 10:30 - 12:30
Péntek : 11:30 - 13:30

Tel: +36 70 653-6235

Jelentősebb, intézetekhez kihelyezett tematikus gyűjtemények (hozzáférésük korlátozott): régészet, armenológia, nemzetközi tanulmányok, politológia, sinológia.

A teljes könyvállomány nagyobb része átmenetileg nem érhető el. A 2021. év végéig Piliscsabáról elköltöztetett Bibliotheca könyveinek többsége külső raktárba került, ahonnan átmenetileg szünetel a kiszolgálás. Folyamatban van két külső letét elérhetővé tétele. További részletek: BTK könyvtári honlap.

Katalógus: https://catalogus.btk.ppke.hu/ 

E-mail: konyvtar "at" btk.ppke.hu

Web: https://btk.ppke.hu/konyvtar 

 

Jog- és Államtudományi Kar Könyvtára

A PPKE JÁK Könyvtár nyilvános felsőoktatási könyvtár. Alapvető feladata a karon folyó oktatás, tudományos kutatás, továbbképzés igényeinek megfelelő szakirodalommal való ellátása. 

A könyvtári állomány helyben használható, kölcsönzésre a kar oktatóinak és munkatársainak van lehetősége.

A nyitvatartás igazodik a karon folyó oktatás időbeosztásához. 
https://jak.ppke.hu/nyitvatartas 

Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28–30.

Tel: (+36-1) 4297-231

E-mail: konyvtar "at" jak.ppke.hu

Web: https://jak.ppke.hu/konyvtar 

Katalógus: https://catalogus.jak.ppke.hu/  

Jogtudományi szaktájékoztatási szolgáltatás:
https://jak.ppke.hu/kolcsonozzon-ki-egy-konyvtarost  

 

Információs Technológiai és Bionikai Kar Könyvtára

Nem nyilvános felsőoktatási könyvtárként alapvető feladata a karon folyó oktatás, tudományos kutatás igényeinek megfelelő szakirodalommal való ellátása.

A könyvtár állománya helyben használható, és a kar oktatói és hallgatói számára kölcsönzésre van lehetőség.

Ezen kívüli szolgáltatásunk még a szkennelés és agymodell helyben használata.

Katalógushttps://catalogus.itk.ppke.hu

Nyitvatartás:

Hétfő: 08:00–16:30
Kedd: 08:00–16:30
Szerda: 08:00–16:30
Csütörtök: 08:00–16:30
Péntek: 08:00–14:00

Cím: 1083 Budapest, Práter u. 50/a

Tel: (+36-1) 886-4735

E-mail: bibliotheca "at" itk.ppke.hu

Web: https://itk.ppke.hu/konyvtar