2020/2021. évi ÚNKP zárókonferenciák lebonyolítása a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

 

PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

ÚNKP 2020/2021. online zárókonferencia

 

PPKE Jog- és Államtudományi Kar

ÚNKP 2020/2021. zárókonferencia – PPKE JÁK

 

PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar

TDK és ÚNKP Konferencia 2021 tavasz

 

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 


Tájékoztatás a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kart érintő személyi változásról

Tisztelt Ösztöndíjas!

 

Székely Ágnes pályázati referens asszony 2021.09.30-i távozásával Halas Anita pályázati referens látja el a továbbiakban az ÚNKP ügyintézői feladatokat a PPKE BTK-n.


Halas Anita
pályázati referens
PPKE BTK Gazdasági Igazgatóság
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. I. em. 101-es szoba
halas.anita@btk.ppke.hu

 

Üdvözlettel

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665


Fontosabb, soron következő mérföldkövek, határidők:

• 5 hónapos projektek lezárása 2021.01.31-ig.
• 5 hónapos projektek Szakmai Záró Beszámolóinak leadása 2021.02.10-ig.
• Intézményi ÚNKP Zárórendezvényen történő részvétel (kutatási tervben vállalt kutatási feladatok megvalósításának, a kutatás eredményeinek bemutatása): legkésőbb 2021.08.31-ig (Kar által megjelölt időpontban)
• 12 hónapos és 2021.02.01-től induló 7 hónapos projektek lezárása: 2021.08.31.
• 12 hónapos és 2021.02.01-től induló 7 hónapos projektek Szakmai Záró Beszámolóinak leadása legkésőbb 2021.09.10-ig.

Tisztelt Ösztöndíjas!

Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét arra, hogy a 2020/2021. évi Új Nemzeti Kiválóság Program keretében támogatott 5 hónapos kutatási programok a szerződésben rögzítettek szerint 2021.01.31-én zárulnak.
Az ösztöndíjas időszak utolsó napjától számított 10 napon belül szükséges részletes, a vállalt kutatási tervben rögzített feladatok végrehajtásáról szóló Szakmai Záró Beszámolót benyújtani a fogadó felsőoktatási intézmény részére.

Sablonok

ÚNKP-20-1
ÚNKP-20-2
ÚNKP-20-3
ÚNKP-20-4-I
ÚNKP-20-4-II
ÚNKP-20-5
ÚNKP-20-6

A szakmai záró beszámoló része a témavezetői szakmai értékelése, valamint mellékletét kell képeznie a megvalósítás során havonta kiállított, témavezető és ösztöndíjas által is aláírt Konzultációs lapnak – amennyiben ez még nem került leadásra a kari ÚNKP ügyintézőknél).

Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt Szakmai Záró Beszámolót és mellékleteit a fentiekben megadott határidőig egy eredeti, aláírt, papíralapú példányban nyújtsák be a kari ÚNKP pályázati ügyintéző részére, illetve annak elektronikus változatát az unkp@ppke.hu  központi e-mailcímre legyenek szívesek megküldeni!

BTK:
Székely Ágnes
pályázati referens
PPKE BTK Gazdasági Igazgatóság
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. I. em. 101-es szoba
Telefon: +36(70)511-8894
szekely.agnes@btk.ppke.hu

ITK:
Nagy Olivér
pályázati referens
PPKE ITK Gazdasági Osztály
1083 Budapest, Práter u. 50/A. I. em. 128.
Tel.: +36-1-886-4781
nagy.oliver@itk.ppke.hu

JÁK:
dr. Jakab Katalin
pályázati referens
PPKE JÁK Kutatásszervezési és Külügyi Iroda
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. I. em. 138-as szoba
jakab.katalin@jak.ppke.hu

Ezúton is gratulálunk a sikeresen megvalósított kutatási programokhoz!

Üdvözlettel

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665


 

Tájékoztatás a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kart érintő személyi változásról

 

Tisztelt Ösztöndíjas!

Mihályi Laura pályázati referens asszony távozásával Székely Ágnes pályázati referens asszony látja el a továbbiakban az ÚNKP ügyintézői feladatokat a PPKE BTK-n.
Székely Ágnes
pályázati referens
PPKE BTK Gazdasági Igazgatóság
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. I. em. 101-es szoba
Telefon: +36(70)511-8894
szekely.agnes@btk.ppke.hu

Üdvözlettel

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 


2021.01.25.

Tisztelt Ösztöndíjas!

Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét arra, hogy a 2020/2021. évi Új Nemzeti Kiválóság Program keretében támogatott 5 hónapos kutatási programok a szerződésben rögzítettek szerint 2021.01.31-én zárulnak.

Az ösztöndíjas időszak utolsó napjától számított 10 napon belül szükséges részletes, a vállalt kutatási tervben rögzített feladatok végrehajtásáról szóló Szakmai Záró Beszámolót benyújtani a fogadó felsőoktatási intézmény részére.

 

Záró beszámoló sablonok

ÚNKP-20-1

ÚNKP-20-2

ÚNKP-20-3

ÚNKP-20-4-I

ÚNKP-20-4-II

ÚNKP-20-5

ÚNKP-20-6

 

A szakmai záró beszámoló része a témavezető szakmai értékelése, valamint mellékletét kell képeznie a kötelező vállalások megvalósítását igazoló alátámasztásoknak, továbbá a megvalósítás során havonta kiállított, témavezető és ösztöndíjas által is aláírt Konzultációs lapnak (5 hónapos kutatás esetén 5 db, személyes konzultáció alapján készült  Konzultációs lapamennyiben ez még nem került leadásra a kari ÚNKP ügyintézőknél).

Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt Szakmai Záró Beszámolót a fentiekben megadott határidőig egy eredeti, aláírt, papíralapú példányban nyújtsa be a kari ÚNKP pályázati ügyintéző részére, illetve annak elektronikus változatát az unkp@ppke.hu központi e-mailcímre legyen szíves megküldeni!

Amennyiben a szerződésben rögzített határidő előre láthatóan nem tartható, arról legyen szíves visszajelezni szintén az unkp@ppke.hu címre! Ha a beszámoló elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban kérdés merül fel a +36-70-529-8665 telefonszámon állunk szíves rendelkezésére.

 

Kari ÚNKP ügyintézők elérhetőségei:

BTK:

Mihályi Laura

PPKE BTK Gazdasági Igazgatóság

1088 Budapest, Mikszáth tér 1.

101-es szoba

mobil: +36/30 338-3748

mihalyi.laura@btk.ppke.hu

 

ITK:

Nagy Olivér

pályázati referens

PPKE ITK Gazdasági Osztály

1083 Budapest, Práter u. 50/A. I. em. 128.

Tel.: +36-1-886-4781

nagy.oliver@itk.ppke.hu

 

JÁK:

dr. Jakab Katalin

pályázati referens

PPKE JÁK Kutatásszervezési és Külügyi Iroda

1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. I. em. 138-as szoba

Telefon/fax: +36-1-429-7263

jakab.katalin@jak.ppke.hu

 

Ezúton is gratulálunk a sikeresen megvalósított kutatási programokhoz!

 

Üdvözlettel

 

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Email: unkp@ppke.hu 

Telefon: +36-70-529-8665

 


 

Fontosabb, soron következő mérföldkövek, határidők:

 • 5 hónapos projektek lezárása 2021.01.31-ig.
 • 5 hónapos projektek Szakmai Záró Beszámolóinak leadása 2021.02.10-ig.
 • Intézményi ÚNKP Zárórendezvényen történő részvétel (kutatási tervben vállalt kutatási feladatok megvalósításának, a kutatás eredményeinek bemutatása): legkésőbb 2021.06.15-ig (Kar által megjelölt időpontban)
 • 12 hónapos és 2021.02.01-től induló 7 hónapos projektek lezárása: 2021.08.31.
 • 12 hónapos és 2021.02.01-től induló 7 hónapos projektek Szakmai Záró Beszámolóinak leadása legkésőbb 2021.09.10-ig.

 


 

2021.01.15. Jogviszony igazolás leadása második megvalósítási szakaszra vonatkozóan (2021.02.01-től)

 

Tisztelt Ösztöndíjas!

Az Új Nemzeti Kiválóság Program kiírása alapján ösztöndíjas jogviszonyt a 2020/2021. tanév második félévére vonatkozóan legkésőbb 2021. február 19. napjáig kell létesíteni és igazolni.

Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az ösztöndíjas aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen az ösztöndíjas jogviszony alatt. Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt nem felel meg a Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek, az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jogviszonyellenőrzés a 2020/2021. II. félévére vonatkozóan központilag történik az ÚNKP-20-1, ÚNKP-20-2, ÚNKP-20-6 és az ÚNKP-20-3 kategóriában az Oktatási és Tanulmányi Osztály, valamint a kari Doktori és Habilitációs Irodák, illetve az ÚNKP-20-4 és az ÚNKP-20-5 kategóriában támogatást nyert ösztöndíjasok esetében a Bér- és Munkaügyi Osztály közreműködésével.

Mivel a kiírás értelmében, amennyiben az Ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt nem felel meg a kiírásban foglalt feltételeknek, az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti, ezért kérjük a fentiekben megjelölt határidő betartását!

Sikeres megvalósítást kívánunk!

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Email: unkp@ppke.hu

 


 

2020.11.30.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy változott a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar ÚNKP ügyintéző elérhetősége az alábbiak szerint:

Mihályi Laura

PPKE BTK Gazdasági Igazgatóság
1088 Budapest, Mikszáth tér 1.
101-es szoba
mobil: +36/30 338-3748
e-mail: mihalyi.laura@btk.ppke.hu

Üdvözlettel

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 


2020.10.12.

Kiegészítő tájékoztatás a 2020/2021. évi Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíjszerződés megkötésével kapcsolatban

Az ösztöndíjszerződések minden nyertes pályázónak megküldésre kerülnek (várhatóan ezen a héten), az első körben azon pályázók esetében került megküldésre a szerződéscsomag, akiknél a jogviszony igazolások alapján a támogatotti jogviszony a pályázatban foglaltak szerint létesülhet. A Kiíró állásfoglalása alapján a fennmaradó ÚNKP-20-3-II-es és  az ÚNKP-20-2-I-es típusú projektek esetében is közvetítve lesznek, de előzetes tájékoztatásképpen a mai nap folyamán továbbítjuk a várható sablonokat (ösztöndíjszerződés, nyilatkozat, költségterv sablon és tájékoztató a dologi keret felhasználásáról).

Üdvözlettel

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Email: unkp@ppke.hu  

Telefon: +36-70-529-8665

 


 

2020.10.09.

Új Nemzeti Kiválóság Program 2020/2021 - Ösztöndíjszerződés megkötése

 

Tisztelt Ösztöndíjas!

Azon pályázók esetében, akiknél a jogviszony igazolások alapján a támogatotti jogviszony a pályázatban foglaltak szerint létesülhet, megküldésre kerültek a 2020/2021. évi Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíjszerződések.

Kérjük, hogy a szerződés kitöltését az alábbiak szerint végezze el:

 • töltse ki az egyedi pályázati azonosítót (a pályázat elbírálása kapcsán kiküldött értesítő levél tárgyában szereplő azonosító);
 • töltse ki a személyes adatait;
 • töltse ki a szerződés II. „A szerződés tárgya és célja” pontját a korábban benyújtott Pályázati adatlappal és Intézményi szándéknyilatkozattal megegyező adattartalommal;
 • ellenőrizze a szerződés III. „A szerződés időtartama, hatálya” pontjában megadott időtartamokat és összegeket;
 • ellenőrizze a szerződés V. ” A szerződés teljesítésének szabályai” pontjának 3.1 alpontjában megadott beszámolási véghatáridőt;
 • töltse ki a szerződés V. ” A szerződés teljesítésének szabályai” pontjának 3.1 alpontját a megjegyzésben megadott, pályázatára vonatkozó adattartalommal.

 

Kérjük, hogy a szerződést (megjegyzések nélkül) 3 példányban nyomtassa ki, illetve annak mellékleteként nyújtsa be végleges kutatási tervét (melyet korábban a jogviszony igazolásokkal egyidejűleg elektronikusan bekértünk).

Az Ösztöndíjszerződést 3 (három) db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban szükséges benyújtani a Pályázati Csoport részére papír alapon, amelyekből 1 (egy) példány az Ösztöndíjas részére kerül megküldésre aláírást követően, 2 (két) példány az Egyetemnél marad.

Kérjük továbbá, hogy az Ösztöndíjszerződés mellé csatolva nyújtsa be az Egyetem Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatához, valamint a projekt Adatkezelési tájékoztatójához kapcsolódó nyilatkozatot, mely szintén megküldésre került, az Új Nemzeti Kiválóság Programhoz kapcsolódó Adatkezelési tájékoztatóval együtt.

Az Egyetem Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata elérhető az Egyetem honlapján, az alábbi linken:

http://ppke.hu/egyetemunk/szabalyzatok

Szintén megküldjük az ösztöndíjasok dologi keretének felhasználásával kapcsolatos intézményi tájékoztatót és költségvetés sablont, mely alapján az ösztöndíjas költségterv a Témavezetővel történt egyeztetés alapján  (ÚNKP-20-5, ÚNKP-20-4-II típusú projektek esetében a Témavezető nem releváns) összeállítandó! Az ösztöndíjas dologi keret a teljes időszakra elnyert ösztöndíj támogatás 20%-a. A költségterveket legyenek szívesek legkésőbb 2020.10.16-ig a kari ÚNKP ügyintézőknél leadni, illetve az aláírt, szkennelt változatot az unkp@ppke.hu címre is megküldeni.

Kérjük, hogy a költségek tervezésekor legyenek tekintettel a járványügyi korlátozásokból adódó sajátosságokra, rendkívüli intézményi eljárásrendekre (célszerű dologi keret terhére megvalósuló utazásokat a II. félévre időzíteni). Amennyiben az elnyert ösztöndíj az első félévre szól, úgy a tájékoztatóban közölt véghatáridők értelemszerűen nem relevánsak, az egyetemi rendszeren keresztül indított igényeket úgy kell tervezni, hogy azok még az ösztöndíjas időszakon belül pénzügyileg is teljesíthetők legyenek, illetve a számláknak minden esetben az Egyetem nevére kell szólniuk!

A teljes körűen kitöltött és aláírt Ösztöndíjszerződést (a mintában szereplő megjegyzés rovatok nélkül!) és annak mellékleteit (Kutatási terv és Adatkezelési nyilatkozat) az alábbi időpontokban van lehetősége leadni a PPKE Pályázati Csoport ÚNKP ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Horánszky utca 20., II. emelet, 205-es szoba), papír alapon, 3 eredeti példányban:

az ÚNKP-20-1 és az ÚNKP-20-2 kategóriában nyertes hallgatók számára kijelölt időpont:

2020. október 12–én hétfőn 10:00 – 15:00 óráig.

 

az ÚNKP-20-3 kategóriában nyertes hallgatók számára kijelölt időpont:

2020. október 13-án kedden 10:00 – 15:00 óráig.

 

az ÚNKP-20-4, ÚNKP-20-5 és ÚNKP-20-6 kategóriában nyertesek számára kijelölt időpont:

2020. október 14–én 10:00 – 15:00 óráig.

 

 

Az Ösztöndíjszerződés leadása történhet személyesen, vagy meghatalmazott útján is, ez esetben legyenek szívesek az erre felhatalmazó dokumentumot is csatolni a szerződéscsomaghoz.

A hiányosan kitöltött, vagy a megjegyzés rovatokkal kinyomtatott szerződéseket a Pályázati Csoportnak nem áll módjában átvenni az egyetemi aláírásra történő felterjesztéshez, ezért kérjük, hogy mind a tartalmi, mind a formai megfelelőségre figyeljen a szerződés előkészítésekor!

Sikeres megvalósítást kívánunk!

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Email: unkp@ppke.hu  

Telefon: +36-70-529-8665

 


2020.09.21.

 

Az ösztöndíjas jogviszony feltételeinek igazolása az ÚNKP-20-3-II kategória esetében

 

Tisztelt Pályázók!

Szeretnénk felhívni az ÚNKP-20-3-II kategóriában pályázók szíves figyelmét, hogy - a hallgatói jogviszony igazoláson felül - a pályázati felhívás 18.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötéséhez még a komplex vizsga sikeres teljesítésének igazolását is várjuk, melyet az unkp@ppke.hu címre kérünk szkennelt (pdf.) formában megküldeni!

Pályázatuk sikeréhez ezúton is gratulálunk!

Üdvözlettel

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Email: unkp@ppke.hu

Telefon: +36-70-529-8665

 


 

2020.09.17.

 

Az NKFIH iránymutatása a 2020/2021. tanévi ÚNKP ösztöndíjasok jogviszony-igazolásaival kapcsolatban

 

Az ösztöndíj folyósításának feltétele alapképzés, mesterképzés, doktori hallgatói képzés esetén, hogy az ösztöndíjas teljes idejű (nappali), aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen az ösztöndíjas jogviszony alatt, posztdoktori kategóriában munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kell létesíteni, amíg a Bolyai+ ösztöndíj feltétele a 2020. szeptember 1. - 2021. augusztus 31. között Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas jogviszony, valamint a fogadó felsőoktatási intézménnyel ugyanezen időtartam alatt fennálló oktatói, kutatói munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony.

 

Ennek megfelelően a 2020/2021. tanévi ÚNKP ösztöndíj esetében az aktív hallgatói jogviszonynak/munkaviszonynak/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak az alábbiak szerint kell fennállnia:

 

 • 5 hónapos ösztöndíj esetén: 2020. szeptember 1. - 2021. január 31.
 • 6 hónapos (doktorvárományosi) ösztöndíj esetén: 2020. szeptember 1. - 2021. február 28. vagy 2021. február 1. - 2021. augusztus 31. ("az ösztöndíjas jogviszony 2020. szeptember 21. után létesített munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése esetén a létesítés hónapját követő első napon, de legkésőbb 2021. március 1-én kezdődhet.)
 • 7 hónapos ösztöndíj esetén: 2021. február 1. - 2021. augusztus 31.
 • 12 hónapos ösztöndíj esetén: 2020. szeptember 1. - 2021. augusztus 31.

 

Az ösztöndíjas jogviszony feltétele, hogy az ösztöndíjas az aktív hallgatói jogviszonyát az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudja. Az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló jogviszonyt az alábbiak szerint kell igazolni:

 

 • a 2020/2021. tanév első félévére (illetve 12 hónapos jogviszony esetén és a Bolyai+ ösztöndíj esetében) legkésőbb 2020. október 7. napjáig;
 • a 2020/2021. tanév második félévére legkésőbb 2021. február 19. napjáig kell létesíteni és igazolni;
 • doktorvárományos kategóriában az ösztöndíjas jogviszony 2020. szeptember 21. után létesített munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése esetén a létesítés hónapját követő első napon, de legkésőbb 2021. március 1-én kezdődhet.

 

Ezek alapján elfogadhatóak a 2020/2021. tanév első félévére szóló igazolások, amelyek 2020. szeptember 1. – október 7. közötti keltezéssel jönnek létre, azonban az igazolt jogviszonyoknak 2020. szeptember 1-től fenn kell állniuk.

 

 

Üdvözlettel

PPKE ÚNKP Ügyfélszolgálat

unkp@ppke.hu

+36-70-529-8665

 


 

2020.09.15. Tájékoztatás határidők módosításáról

 

Tisztelt Pályázók!

Az ösztöndíjas jogviszonyt 2021. februrjában létesítőknek egy nyilatkozatot szükséges benyújtaniuk a felsőoktatási intézmény részére az ösztöndíj elfogadásáról. Az NKFIH tájékoztatása alapján az ehhez szükséges sablont 2020.09.21-ig küldik meg az ÚNKP koordinátoroknak, mi pedig itt a honlapon fogjuk közvetíteni, valamint az érintett hallgatóknak e-mailen is továbbítjuk.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a támogatói döntés csúszása miatt a felhívásban közvetített ütemezés is módosul, ahogy erről a Kezelő szerv a felsőoktatási intézményeket is kiértesítette.

Az ösztöndíjasokat a is érintő külső határidők az alábbiak szerint módosulnak jelenlegi információink szerint:

 • A hallgatói beiratkozások, oktatói, kutatói jogviszony létesítésének, valamint az arról szóló jogviszony igazolások leadásának végső határideje 2020. október 7.
 • Az ösztöndíj elfogadásáról szóló nyilatkozat leadásának végső határideje 2020. október 7.
 • Eltérő tájékoztatás hiányában az ösztöndíjszerződések megkötésére vonatkozóan a határidő továbbra is 2020. október 16.

Tájékoztatjuk nyertes hallgatóinkat, hogy az ösztöndíjszerződéseket valamennyi hallgatóval 2020. október 16-ig kötjük meg, azonban az ösztöndíjak utalásáról az ösztöndíjas jogviszony létesítését követően intézkedünk, azaz az ösztöndíjas időszakot 2021. februárjában megkezdők esetében legkésőbb 2021.03.31-ig.

A felhívás vonatkozó része:

"A 2020/2021. tanév első félévre számított öt havi ösztöndíj összegét egy összegben, legkésőbb 2020. december 31-ig, a második félévre számított hét havi ösztöndíj összegét szintén egy összegben, legkésőbb 2021. március 31-ig utalja a fogadó felsőoktatási intézmény az ösztöndíjasok részére."

"A doktorvárományosi kategóriában a hat hónapos ösztöndíjat, amennyiben az ösztöndíjszerződés a 2020. szeptember-december közti időszakra (is) vonatkozik, úgy az ösztöndíjat legkésőbb 2020. december 31-ig, amennyiben csak a 2021. január 1-ét követő időszakra, úgy az ösztöndíjszerződés megkötését követő 30 napon belül egy összegben utalja át az ösztöndíj összegét a fogadó felsőoktatási intézmény az ösztöndíjas részére."

 

Kérjük, hogy a fenti ütemezés szerint a szerződéskötés várható időszakára készüljenek (az aláírt dokumentumok benyújtásának módjáról későbbiekben tájékoztatjuk Önöket), valamint az ösztöndíjas dologi keret lekötésének lehetséges módjait is szíveskedjenek átgondolni, azaz a kutatási programjuk megvalósítása során felmerülő és az ÖMSZ 5. számú melléklete alapján elszámolható költségekkel is tervezzenek!

 

Üdvözlettel

PPKE ÚNKP Ügyfélszolgálat

unkp@ppke.hu

+36-70-529-8665


 

2020.09.15.

 

Tájékoztatás az ÚNKP-20-3-as pályázati kategória végleges eredményeiről

 

A korábban közvetített ÚNKP-20-3 pályázati kategória nyerteslistája a Támogató állásfoglalása alapján véglegesnek tekinthető.

 

ÚNKP-20-3 pályázati eredmények

Üdvözlettel

PPKE ÚNKP Ügyfélszolgálat

unkp@ppke.hu

+36-70-529-8665

 


 

Tájékoztatás a jogviszony igazolások benyújtásának módjára vonatkozóan

 

Tisztelt Pályázók!

Tekintettel arra, hogy jelenleg nincs az ÚNKP Ügyfélszolgálaton személyes ügyfélfogadás, illetve a járványügyi korlátozások következtében postai küldeményeket sem fogadunk, így a 2020/2021. tanévben a nyertes pályázóknak  az ösztöndíjas jogviszony alátámasztásáról szóló igazolás illetékes szervezeti egység által alaírt példányát szkennelt pdf. formátumú dokumentumként kell megküldeni a PPKE Központi ÚNKP Ügyfélszolgálat részére az unkp@ppke.hu címre.

Üdvözlettel

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 


 

Tájékoztatás a kutatási tervek benyújtása kapcsán

 

Szeretnénk felhívni nyertes pályázóink szíves figyelmét arra, hogy a 2020/2021. évi fordulóban a pályázatok benyújtásakor a Kiíró nem tette kötelezővé a Kutatási tervek témavezetők által aláírt példányának benyújtását – a COVID-19 miatti korlátozásokra tekintettel – azonban szerződés csak azzal az ösztöndíjassal köthető, aki ezt legkésőbb a jogviszony igazolás megküldésével egyidejűleg megteszi.

Kérjük tehát, hogy a pályázati felhívásban előírtaknak megfelelően a Kutatási tervek témavezető által aláírt példányát (szkennelt, pdf formában) legkésőbb 2020. szeptember 21-ig legyenek szívesek az unkp@ppke.hu címre megküldeni.

A Bolyai+ (ÚNKP-20-5) és a Posztdoktori ösztöndíjasok (ÚNKP-20-4-II) esetében a témavezetői aláírás nem releváns!

Amennyiben a pályázati adatlap mellékleteként benyújtott Kutatási terve 6. pontjában a vállalások ismertetésénél nem tér ki a felhívás 4. pontjában előírt kötelező tevékenységek tervezett megvalósításának bemutatására, úgy azt legyen szíves pótolni, azaz a dokumentumot ezzel kiegészítve újra benyújtani!

 

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Email: unkp@ppke.hu

Telefon: +36-70-529-8665

 


 

2020.09.07.

UPDATE!

A 2020/2021. évi eredmények az ÚNKP-20-3-as pályázati kategóriában az előző évi záró beszámolók feldolgozásával párhuzamosan még változhatnak, ezért a közvetített lista visszavonásra került.

Várjuk a kezelő szerv vonatkozó tájékoztatását, addig kérjük szíves türelmüket!

Kérdésükkel legyenek szívesek a PPKE Központi Ügyfélszolgálatához fordulni az alábbi elérhetőségeken:

unkp@ppke.hu

+36-70-529-8665

 


 

 

Tájékoztatás a 2020/2021. évi ÚNKP pályázati eredményekről

2020.09.07.

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében benyújtott pályázati anyagok bírálata megtörtént, a minisztériumi döntés is megérkezett, ezért az ösztöndíjban részesülő pályázatok listáját az alábbi linkeken keresztül tesszük közzé.

ÚNKP-20-1 nyertesek listája

ÚNKP-20-2 nyertesek listája

ÚNKP-20-4 nyertesek listája

ÚNKP-20-5 nyertesek listája

ÚNKP-20-6 nyertesek listája

 

Az ösztöndíj igénybevételének feltétele, hogy a nyertes pályázók az ösztöndíjas jogviszony feltételeit (aktív hallgatói/doktorjelölti jogviszony, valamint az oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszony/oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan legkésőbb 2020. szeptember 21. napjáig, a 2020/2021. tanév második félévére vonatkozóan legkésőbb 2021. február 19. napjáig igazolják.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy azok a pályázók, akik a 2019/2020. évben is támogatásban részesültek, ösztöndíjukat csak a felhívás 2.3. pontjában foglaltak szerint vehetik igénybe. A záró beszámoló benyújtása akkor lehetséges, ha az ösztöndíjas a pályázati felhívásban közölt kötelező vállalásokat – az intézményi ÚNKP rendezvényen való részvétel kivételével – a jogviszony létesítését megelőző hónapig teljesíti. Amennyiben a kötelezően előírt tevékenységek nem teljesíthetők a járvány miatt kialakult helyzet következtében, úgy az ösztöndíjas hosszabbítani kénytelen a korlátozások miatt meghiúsult konferencia előadások illetve TDK részvételek őszi félévben történő pótlása érdekében.

Az elsőéves alapképzésben valamint az elsőéves osztatlan mesterképzésben részt vevő nyertes pályázóknak a témavezető szakmai támogatásával kitöltött és a témavezető által is aláírt kutatási terveiket szintén a fent megjelölt határdátumokig van lehetőségük benyújtani a fogadó felsőoktatási intézmény részére.

A további pályázati kategóriákban (ÚNK-20-1-I, ÚNKP-20-2-I, ÚNKP-20-3 és ÚNKP-20-4-I) pályázókra vonatkozóan: Aki a kutatási tervét - a COVID-19 miatti korlátozásokból kifolyólag - témavezetői aláírás nélkül nyújtotta be a pályázati időszakban, annak be kell nyújtania az ösztöndíjszerződés mellékletét képező Kutatási terv aláírt változatát is a fenti határidőre, az ösztöndíjas jogviszony igazolásával egyidejűleg az unkp@ppke.hu címre megküldve!

- Azokban az esetekben, ahol az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló jogviszony 2020. szeptember 20. után létesül, a nyertes pályázónak 2020. szeptember 20-ig nyilatkoznia szükséges a fogadó felsőoktatási intézmény felé az ösztöndíj elfogadásáról.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pályázati Kiírás értelmében az ösztöndíjas elveszíti az ösztöndíjra való jogosultságát, ha az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt nem felel meg a Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek. Eztért kérjük a fentiekben megjelölt határidők pontos betartását!

Sikeres megvalósítást kívánunk!

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Email: unkp@ppke.hu

Telefon: +36-70-529-8665

 


 

Tisztelt Pályázók!

 

A 2019/2020. tanévi fordulóban is támogatást nyert pályázók esetében szeretnénk felhívni szíves figyelmüket a 2020/2021. évi felhívás 2.6. pontjában foglaltakra:

„2.6. Azok az ösztöndíjasok, akik az ÚNKP keretében a 2019/2020. tanév tavaszi (második) félévére nyertek ösztöndíjas támogatást (10 hónapos ösztöndíj, vagy a második félévre szóló/arra is áthúzódó 5 hónapos ösztöndíj) és a COVID-19 fertőzés okozta humánjárványra és az ezzel összefüggésben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel kutatásaikat a 2020/2021. tanév őszi (első) félévében fejezik be, a 2020/2021. tanévre is pályázhatnak ösztöndíjra, azzal a feltétellel, hogy amennyiben elnyerik azt, úgy a 2020/2021. tanévre elnyert ösztöndíjat kizárólag azon hónapot követő hónap első napjától vehetik igénybe, amely hónapban a szakmai záró beszámolót a Fogadó felsőoktatási intézménynek benyújtották, illetve a támogatott ösztöndíjas hónapok száma ebben az esetben is legalább öt.”

 

Üdvözlettel

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Email: unkp@ppke.hu

Telefon: +36-70-529-8665

 


 

Tájékoztatás a PPKE Jog- és Államtudományi Kart érintő személyi változásról

 

Tisztelt Ösztöndíjas!

 

Parragh Gáborné Beja Ágnes pályázati referens asszony távozásával dr. Jakab Katalin pályázati referens asszony, a Kutatásszervezési és Külügyi Iroda munkatársa látja el a továbbiakban az ÚNKP ügyintézői feladatokat a PPKE Jog- és Államtudományi Kar részéről.

dr. Jakab Katalin

pályázati referens

PPKE JÁK Kutatásszervezési és Külügyi Iroda

1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. I. em. 138-as szoba

Telefon/fax: +36-1-429-7263

jakab.katalin@jak.ppke.hu

 

Üdvözlettel

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 


 

A kutatás olyan, mint a biciklizés

Dr. Szabó István, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tudományos és nemzetközi elnökhelyettesének üdvözlő üzenete az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázóinak

Az Új Nemzeti Kiválóság Program Facebook oldalán pedig rendszeres posztok jelennek meg.


 

2020.06.17.

Tisztelt Pályázók!

A mai napon, azaz 2020.06.17-én a PPKE Központi ÚNKP ügyfélszolgálata csak e-mailen keresztül érhető el az unkp@ppke.hu címen.

Köszönjük szíves megértésüket!

 

Üdvözlettel

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665


 

2020.06.15.

 

Az NKFIH 2020.06.15-i tájékoztatása alapján az intézményektől a 2020/2021. tanévi „Tudománnyal fel!" Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói pályázat kiírásával kapcsolatosan beérkezett észrevételeket figyelembe véve a kiírás egyes részletei az Innovációs és Technológiai Minisztérium jóváhagyása alapján módosításra kerültek.

A pályázati kiírás bizonyos részletszabályai az alábbiak szerint módosultak:

- a doktorvárományosi kategóriában pályázat benyújtására jogosultak, akik az abszolutóriumot megszerezték vagy az ösztöndíjas jogviszony kezdetéig várhatóan megszerzik (4.1.1. pont);

- a doktorvárományosi kategóriában a pályázás további feltétele, hogy a pályázó doktori értekezését az ösztöndíjas időszak alatt benyújtja (amennyiben az ösztöndíjas időszak kezdete előtt ez még nem történt meg) (4.2.1. pont);

- a pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentum a doktorvárományosi kategória esetén az abszolutórium megszerzését igazoló dokumentum vagy amennyiben a pályázó az abszolutóriumot nem szerezte meg, a pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy az ösztöndíjszerződés megkötéséig az abszolutóriumot várhatóan megszerzi (12.3.2. pont);

- doktorvárományos pályázó esetén az ösztöndíjas jogviszony feltétele, hogy az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudja az abszolutórium megszerzését (18.1. pont).

A módosított kiírás az ÚNKP honlapján az alábbi linken található:

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tudomannyal-fel

Az NKFIH honlapján itt:

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/modosul-palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/modosul-unkp-20-4-palyazati-kiirasa

 

Az NKFIH a tájékoztatásban kitért arra is,  hogy annak érdekében, hogy a 2017-ben és a 2018-ban indult OTKA posztdoktori programok (PD_17 és PD_18) kedvezményezettjei is élni tudjanak az ÚNKP ösztöndíj-támogatási lehetőségével, a 2017. január 23-án megjelent PD_17 és a 2017. december 21-én megjelent PD_18 felhívások esetében a B.1.2. „A posztdoktorra vonatkozó egyéb feltételek" azon pontja, amely az ÚNKP párhuzamos támogatását kizárta, az ITM írásbeli jóváhagyásával figyelmen kívül hagyandó. Ezzel a 2019. évi és 2020. évi posztdoktori programok támogatottjai mellett a 2017. évi és 2018. évi posztdoktori programokban nyertes kutatók számára is nyitva áll a lehetőség az ÚNKP „Tudománnyal fel!" Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói ösztöndíj megpályázására.

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665


 

2020.06.10.

Tisztelt Pályázók!

Az ÚNKP-20-4 kódszámú kiírás - az NKFIH előzetes tájékoztatása alapján - módosulni fog a kiírás alábbi pontja tekintetében:

"12.3.2. További kötelezően benyújtandó dokumentumok
- a fogadó felsőoktatási intézmény által aláírt szándéknyilatkozat (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában), a fogadó felsőoktatási intézmény képviselőjének elektronikus aláírásával ellátva vagy szkennelve PDF-ben,
- doktorvárományosi kategória esetén az abszolutórium megszerzését igazoló dokumentum elektronikusan;
- posztdoktori kategória esetén a PhD/DLA fokozat megszerzését igazoló dokumentum (amennyiben a pályázat benyújtásakor a fokozatot megszerezte)."

 

A pályázónak az abszolutórium megszerzéséről - amennyiben az a pályázat benyújtását követően, de még az ösztöndíjas jogviszony létesítését megelőzően esedékes - nem az igazolást, hanem az abszolutórium megszerzésének várható időpontját rögzítő nyilatkozatot kell benyújtania.

Amint a Kezelő Szerv közzéteszi a módosított felhívást, mi is közvetíteni fogjuk itt ez egyetemi ÚNKP aloldalon.

Addig is kérem, hogy kísérjék figyelemmel a kiíró átlal közvetített információkat az unkp.gov.hu oldalon!

 

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 

 

2020.06.04.

Kiegészítés a 2020.06.03-án közzétett tájékoztatáshoz

Tisztelt Pályázók!

A Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata aláíratásának folyamatában megnevezett „a kutatási témát bemutató maximum 1 oldal terjedelmű leírás" nem egyezik meg a pályázati kiírásban kért, a pályázati adatlap 1. számú mellékletét képező „Kutatási terv" című dokumentummal, melynek tartalma és formája a kiíró által lett meghatározva.

A kutatási téma ismertetője a kutatóhelyi befogadás előkészítését szolgálja, a végleges pályázati dokumentációnak ebben a formában nem része, azonban az intézményi jóváhagyáshoz elengedhetetlen.


Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665


 

2020.06.03.

Tájékoztatás a 2020/2021. évi ÚNKP pályázatok benyújtásával kapcsolatban a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

 

Tájékoztató „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" dokumentum és pályázati anyag benyújtásának módjáról az ÚNKP-20-1, ÚNKP-20-2, ÚNKP-20-4-II, ÚNKP-20-5 és az ÚNKP-20-6 pályázati kategóriák esetében

A pályázati dokumentáció részeként a pályázóknak a „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" dokumentumot (továbbiakban: szándéknyilatkozat) is kötelező benyújtani a 2020/2021. évi pályázati fordulóban, enélkül a pályázat nem lehet érvényes. A szándéknyilatkozatot a Pályázati Adatlap 2. számú mellékletét képező sablon használatával kell elkészíteni, és elektronikusan kell megküldeni, vagy a fogadó felsőoktatási intézmény képviselőjének elektronikus aláírásával ellátva, vagy az aláírt szándéknyilatkozatot beszkennelve, pdf formátumban.

A szándéknyilatkozat aláíratásának menete a következő:

0. lépésként a Pályázó felveszi a kapcsolatot a választott témavezetővel kutatási programjának egyeztetésére, és a témavezetői ajánlás érdekében (kivétel az ÚNKP-20-4-II és a Bolyai+ kategóriák, ahol a témavezető nem releváns!) megküldi a kutatási témát bemutató maximum 1 oldal terjedelmű leírást.

1)      A Pályázó a szándéknyilatkozatot hiánytalanul kitöltve, szerkeszthető formában legkésőbb 2020. június 10-ig továbbítja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem - kutatási témáját tekintve - illetékes Intézet/Tanszék vezetőjének a témavezetői ajánlást és a kutatási tervét ismertető leírást tartalmazó e-mail üzenethez csatolva. Az Információs Technológiai és Bionikai Kar (ITK) esetében közvetlen a Kar Dékánjának címezve szükséges a dokumentációt megküldeni (dekani.hivatal@itk.ppke.hu ), valamint másolatban a kari ÚNKP ügyintézőnek (nagy.oliver@itk.ppke.hu ).

2)        Aláírást követően az ÚNKP ügyfélszolgálat a szándéknyilatkozatot szkennelt formában továbbítja a Pályázó részére legkésőbb 2020.06.29-ig (feltételezve, hogy a pályázók betartották a szándéknyilatkozatok indítására megadott határidőt).

Kérjük, hogy a dokumentumok továbbításához a Pályázók majd a Pályázati adatlapon is megadott, közvetlen elérhetőségük szerinti postafiókot legyenek szívesek használni. Pályázónként csak egy elérhetőséget tudunk nyilvántartani, ezért fontos, hogy az egész folyamat során egy emailcímet használjanak.

A 2020. szeptembertől elsőéves alapképzést, osztatlan mesterképzést megkezdők esetén 2020.09.21-ig szükséges megadni a témavezetői adatokat, így ezen pályázattípusok esetén a témavezetői ajánlás nélkül is küldhető a befogadónyilatkozat. A posztdoktori és a Bolyai+ pályázat esetén értelemszerűen a témavezető nem releváns.

 

 

Tájékoztató „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" dokumentum és pályázati anyag benyújtásának módjáról az ÚNKP-20-3, ÚNKP-20-4-I pályázati kategóriák esetében

A pályázati dokumentáció részeként a pályázóknak a „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" dokumentumot (továbbiakban: szándéknyilatkozat) is kötelező benyújtani a 2020/2021. évi pályázati fordulóban, enélkül a pályázat nem lehet érvényes. A szándéknyilatkozatot a Pályázati Adatlap 2. számú mellékletét képező sablon használatával kell elkészíteni, és elektronikusan kell megküldeni, vagy a fogadó felsőoktatási intézmény képviselőjének elektronikus aláírásával ellátva, vagy az aláírt szándéknyilatkozatot beszkennelve, pdf formátumban.

 A szándéknyilatkozat aláíratásának menete a következő:

0. lépésként a Pályázó felveszi a kapcsolatot a választott témavezetővel kutatási programjának egyeztetésére, és a témavezetői ajánlás érdekében megküldi a kutatási témát bemutató maximum 1 oldal terjedelmű leírást.

1)      A Pályázó a szándéknyilatkozatot hiánytalanul kitöltve, szerkeszthető formában legkésőbb 2020. június 10-ig továbbítja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem - kutatási témáját tekintve - illetékes Doktori Iskola vezetőjéhez a témavezetői ajánlást és a kutatási programját ismertető leírást tartalmazó e-mailüzenethez csatolva.

2)        Aláírást követően az ÚNKP ügyfélszolgálat a szándéknyilatkozatot szkennelt formában továbbítja a Pályázó részére legkésőbb 2020.06.29-ig (feltételezve, hogy a pályázók betartották a szándéknyilatkozatok indítására megadott határidőt).

 

Kérjük, hogy a dokumentumok továbbításához a Pályázók majd a Pályázati adatlapon is megadott, közvetlen elérhetőségük szerinti postafiókot legyenek szívesek használni. Pályázónként csak egy elérhetőséget tudunk nyilvántartani, ezért fontos, hogy az egész folyamat során egy emailcímet használjanak.

 

Az Egyetem által meghatározott aláírási rendhez igazodó szándéknyilatkozat-minta letölthető itt:

A FOGADÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZÁNDÉKNYILATKOZATA A KUTATÁS BEFOGADÁSÁRÓL

 

A pályázatok végső benyújtási határideje egységesen 2020. június 30.

 

A teljes pályázati anyag benyújtásának menete a következő:

A teljes pályázati anyag (kötelezően csatolandó mellékletek és a vonatkozó Pályázati Felhívásban megjelölt további dokumentumok) Egyetemünkre, Főtisztelendő Rektor/EDHT Elnök úrnak címezve, elektronikus módon nyújtható be, az alábbi – pályázati kategóriánként kialakított – e-mailcímekre megküldve:

UNKP_20_1@ppke.hu

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

UNKP_20_2@ppke.hu

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

UNKP_20_3@ppke.hu

Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Kutatói Ösztöndíj

UNKP_20_4@ppke.hu

„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj

UNKP_20_5@ppke.hu

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj

UNKP_20_6@ppke.hu

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

 

A pályázatok elektronikus módon történő benyújtásának további formai előírásai a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a pályázati felhívásban rögzítetteken módon felül:

1)   az e-mail címzettje mező a pályázati kategóriának megfelelően kerüljön megadásra a fenti táblázat alapján!

2)   az e-mail tárgyát az alábbiak szerint képezzék: „Pályázati kategória – Pályázó neve”

Példa: Gipsz Jakab doktori hallgató pályázata esetén ÚNKP-20-3 – Gipsz Jakab

3)   A pályázat benyújtása a Pályázati adatlapon megadott emailcímről történjen, egyébként a pályázat formailag nem fogadható be!

4)   Kérjük, hogy az e-mail szövegtörzsében az ellenőrző lista szerinti tartalmat használja (a feldolgozás megkönnyítésére).

 

Ellenőrző listák:

ÚNKP-20-1

ÚNKP-20-2

ÚNKP-20-3

ÚNKP-20-4

ÚNKP-20-5

ÚNKP-20-6

 

 

ÚNKP pályázati ügyintézők:

 

BTK kari ÚNKP pályázati ügyintéző:

Mihályi Laura

mihalyi.laura@btk.ppke.hu

Tel.: +36-26-577-000/2021

 

ITK kari ÚNKP pályázati ügyintéző:

Nagy Olivér

nagy.oliver@itk.ppke.hu

Tel.: +36-1-886-4781

 

JÁK kari ÚNKP pályázati ügyintézés:

dr. Jakab Katalin

jakab.katalin@jak.ppke.hu

 

Központi ÚNKP pályázati ügyintézők:

Pelsőczyné Renkecz Hajnalka

unkp@ppke.hu

Tel.: +36 (70) 529-8665

Jancsovics Magdolna

unkp@ppke.hu

Tel.: +36 (70) 529-8665

 

 

 

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Email: unkp@ppke.hu

Telefon: +36-70-529-8665

 

 


 

2020.06.02. Előzetes tájékoztatás a pályázatok benyújtásának menetéről

Tisztelt Pályázó!

 

Az érvényes pályázati dokumentáció részeként a pályázóknak a „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" dokumentumot (továbbiakban: szándéknyilatkozat) is kötelező benyújtani a 2020/2021. évi pályázati fordulóban a Pályázati Adatlap 2. számú mellékletét képező sablon használatával, vagy a fogadó felsőoktatási intézmény képviselőjének elektronikus aláírásával ellátva, vagy az aláírt szándéknyilatkozat beszkennelésével és pdf formátumú megküldésével. Tekintettel arra, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen  intézményi szinten nem rendszeresített az elektronikus aláírás, ezért a szándéknyilatkozatokat szkennelve várjuk (pdf formátum).

A szándéknyilatkozat aláíratásának menetéről hamarosan közvetítjük az információkat, azonban ezúton kérjük Önöket, hogy a Bolyai+ és a Posztdoktori ösztöndíj pályázatok kivételével, legyenek szívesek a témavezetőkkel a kapcsolatot mielőbb felvenni. (Mivel az idei évben a pályázati időszakban a benyújtandó dokumentumok aláírására a korábbi gyakorlat szerint nem lesz mód a kutatási programok befogadását elektronikus levél formájában tudjuk majd intézni.)

A teljes pályázati anyag (kötelezően csatolandó mellékletek és a vonatkozó Pályázati Felhívásban megjelölt további dokumentumok) Egyetemünkre, Főtisztelendő Rektor/EDHT Elnök úrnak címezve, elektronikus módon nyújtható be, az alábbi – pályázati kategóriánként kialakított – e-mailcímek szerint megküldve.

UNKP_20_1@ppke.hu

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

UNKP_20_2@ppke.hu

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

UNKP_20_3@ppke.hu

Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Kutatói Ösztöndíj

UNKP_20_4@ppke.hu

„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj

UNKP_20_5@ppke.hu

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj

UNKP_20_6@ppke.hu

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

 

ÚNKP pályázati ügyintézők elérhetőségei:

 

BTK kari ÚNKP pályázati ügyintéző:
Mihályi Laura
mihalyi.laura@btk.ppke.hu
Tel.: +36-26-577-000/2021

 

ITK kari ÚNKP pályázati ügyintéző:
Nagy Olivér
nagy.oliver@itk.ppke.hu
Tel.: +36-1-886-4781

 

JÁK kari ÚNKP pályázati ügyintézés:
Parragh Gábor Józsefné (Beja Ágnes)
parragh.gabor.jozsefne@jak.ppke.hu

Tel.: +36-1-42-97-200/420

Központi ÚNKP pályázati ügyintézők:
Pelsőczyné Renkecz Hajnalka
unkp@ppke.hu
Tel.: +36 (70) 529-8665

Jancsovics Magdolna
unkp@ppke.hu
Tel.: +36 (70) 529-8665

 

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 

 

 


 

2020.05.29.

Tisztelt Pályázók!

Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) 2020/2021-es tanévre szóló pályázatainak kiírásai, melyeknek benyújtási határideje 2020. június 30.

A kiírások a Program számára a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által létrehozott ÚNKP honlapon érhetők el.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további, intézményspecifikus információkat hamarosan közvetítjük.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghatározott működési szabályzat (ÖMSZ) az alábbi linken közvetlen is elérhető.

Ösztöndíj Működési Szabályzat

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665