Tisztelt Ösztöndíjasok!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019/2020. évi Új Nemzeti Kiválóság Program keretében benyújtott Szakmai Záró Beszámolók minősítése megtörtént, azok eredményeit kari bontásban, az alábbi linkeken keresztül tesszük közzé. 

PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon benyújtott Szakmai Záró Beszámolók minősítése

PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karon benyújtott Szakmai Záró Beszámolók minősítése

PPKE Jog- és Államtudományi Karon benyújtott Szakmai Záró Beszámolók minősítése

 

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Email: unkp@ppke.hu

Telefon: +36-70-529-8665

 


 

Tájékoztató a 2019/2020. évi ÚNKP zárókonferenciák lebonyolításáról a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A PPKE BTK ÚNKP ösztöndíjasainak zárókonferencia előadásai az alábbi linken megtekinthetők:

ÚNKP 2019/2020. online zárókonferencia

 

PPKE Jog- és Államtudományi Kar

A PPKE JÁK-on a rendezvény MS Teamsen keresztül kerül megrendezésre 2020.12.11-én 10:00 - 12:30-ig, az érdeklődők az alábbi elérhetőségen regisztrálhatnak:

regisztracio.unkp.konferencia@gmail.com

 

PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar

A Karon 2020. október 17-én, szombaton került sor a 2019/2020. tanévi Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) záró rendezvényére. A mini szimpózium során 2 szekcióban összesen 34 hallgató számolt be 5, illetve 10 hónapos kutatásáról, valamint az elért kiváló eredményekről. Az előadások szakmai zsűri előtt kerültek bemutatásra, nagyrészt személyesen. Az ösztöndíjasok közül hatan online formában, Teams alkalmazáson keresztül mutatták be összefoglalójukat. A hallgatóknak, fiatal kutatóknak szívből gratulálunk, és további eredményes kutatást kívánunk!

 


 

2020. december 1.

 

Tájékoztatás a 2019/2020. évi ÚNKP ösztöndíjprogram zárásáról – egyéni beszámolók benyújtása

 

Tisztelt Ösztöndíjasok!

 

Az Ösztöndíjszerződésben, illetve annak 1. számú módosításában rögzített ösztöndíjas időszak utolsó napjától számított 10 napon belül szükséges részletes, a vállalt kutatási tervben rögzített feladatok végrehajtásáról szóló Szakmai Záró Beszámolót benyújtani a fogadó felsőoktatási intézmény rektorának címezve. 

A Szakmai Záró Beszámoló és annak mellékleteként benyújtandó Összefoglaló sablonja (pályázati típusonként) az alábbi linkről letölthető:

Szakmai záró beszámoló

Összefoglaló_ÚNKP-19-1

Összefoglaló_ÚNKP-19-2

Összefoglaló_ÚNKP-19-3

Összefoglaló_ÚNKP-19-4

Összefoglaló_ÚNKP-19-5

 

A szakmai záró beszámoló része a témavezetői szakmai értékelése, valamint mellékletét kell képeznie a megvalósítás során havonta kiállított, témavezető és ösztöndíjas által is aláírt Konzultációs lapnak (5 hónapos kutatás esetén 5 db, 10 hónapos kutatás esetén 10 db, személyes konzultáció alapján készült  Konzultációs lap – amennyiben ez még nem került leadásra a kari ÚNKP ügyintézőknél).

Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt Szakmai Záró Beszámolót a fentiekben megadott határidőig egy eredeti, aláírt, papíralapú példányban nyújtsák be az ÚNKP kari pályázati ügyintézőhöz, illetve az összefoglaló kitöltött változatát legyenek szívesek legkésőbb 2020. december 31-ig az unkp@ppke.hu központi e-mailcímre megküldeni!

Tehát a Szakmai záró beszámolót papíralapon a kari ügyintézőnek kell megküldeni legkésőbb 2021.01.10-ig, míg az Összefoglalót a központi ÚNKP ügyfélszolgálat címére kell legkésőbb 2020.12.31-ig elektorinikusan továbbítani!

Az egyes Karok  ÚNKP kari pályázati ügyintézők elérhetőségei:

 

ÚNKP - BTK kari pályázati ügyintéző:

Mihályi Laura

PPKE BTK Gazdasági Igazgatóság
1088 Budapest, Mikszáth tér 1., 101-es szoba
mobil: +36/30 338-3748
e-mail: mihalyi.laura@btk.ppke.hu

 

ÚNKP - ITK kari pályázati ügyintéző:

Nagy Olivér

PPKE ITK Gazdasági Osztály
1083 Budapest, Práter u. 50/A. i. em. 128.
mobil: +36-1-886-4781
e-mail: nagy.oliver@itk.ppke.hu

 

ÚNKP - JÁK kari pályázati ügyintéző:

dr. Jakab Katalin

PPKE JÁK Kutatásszervezési és Külügyi Iroda
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. I. em. 138.
mobil: +36-1-429-7263
e-mail: jakab.katalin@jak.ppke.hu

 

Sikeres megvalósítást kívánunk!

 

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 


 

2020.11.30.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy változott a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar ÚNKP ügyintéző elérhetősége az alábbiak szerint:

Mihályi Laura

PPKE BTK Gazdasági Igazgatóság
1088 Budapest, Mikszáth tér 1.
101-es szoba
mobil: +36/30 338-3748
e-mail: mihalyi.laura@btk.ppke.hu

 

Üdvözlettel

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 


2020.08.18.

Tisztelt Ösztöndíjas!

 

A 2019/2020. évi Új Nemzeti Kiválóság Program keretében elnyert ösztöndíjak esetében a záró szakmai beszámolókhoz kiegészítő adatszolgáltatásra lesz szükség az alábbi adatkör tekintetében:

 

1)      Tudománynépszerűsítő cikkek

2)      TDK-dolgozatok

3)      Hazai konferencia-előadások (az ÚNKP konferencián kívül)

4)      Nemzetközi konferenciaelőadások

5)      Benyújtott tudományos közlemények

6)      Elfogadott tudományos közlemények

7)      Megjelent tudományos közlemények

 

Kérjük, hogy az ÚNKP ügyfélszolgálat által megküldött - és az alábbiakban tájékoztatásul belinkelt - nyomtatvány kitöltésével és mielőbbi visszaküldésével (unkp@ppke.hu címre) legyenek szívesek az intézményi összefoglaló összeállításához hozzájárulni!

 

Összefoglaló_ÚNKP-19-1 (alapképzés)

Összefoglaló_ÚNKP-19-2 (mesterképzés)

Összefoglaló_ÚNKP-19-3 (doktori / doktorjelölt)

Összefoglaló_ÚNKP-19-4 (Bolyai+)

Összefoglaló_ÚNKP-19-5 (Tehetséggel fel!)

 

Köszönettel

 

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Email: unkp@ppke.hu

Telefon: +36-70-529-8665 

 

 

 


 

Tájékoztatás a PPKE Jog- és Államtudományi Kart érintő személyi változásról

 

Tisztelt Ösztöndíjas!

 

Parragh Gáborné Beja Ágnes pályázati referens asszony távozásával dr. Jakab Katalin pályázati referens asszony, a Kutatásszervezési és Külügyi Iroda munkatársa látja el a továbbiakban az ÚNKP ügyintézői feladatokat a PPKE Jog- és Államtudományi Kar részéről.

dr. Jakab Katalin

pályázati referens

PPKE JÁK Kutatásszervezési és Külügyi Iroda

1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. I. em. 138-as szoba

Telefon/fax: +36-1-429-7263

jakab.katalin@jak.ppke.hu

 

Üdvözlettel

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 


 

Tisztelt Ösztöndíjas!

A 2019/2020. évi Új Nemzeti Kiválóság Program keretében elnyert ösztöndíjak esetében az eredetileg tervezett megvalósítási időszak 2020. június 30-ával zárult.
Amennyiben a kutatási tervükben foglaltakat az ÚNKP-konferencián való részvétel, mint kötelező vállalás kivételével teljesítették, a záró szakmai beszámolók leadásának határideje az ösztöndíjszerződés 3.1. pontja alapján 2020. július 10 a 10 hónapos, valamint a 2019/2020-as tanév II. félévére 5 hónapos ösztöndíjat nyert hallgatók esetében.

Amennyiben élnek a hosszabbítás adta lehetőséggel, úgy legyenek szívesek a az ösztöndíjszerződések szükségessé vált módosításához az ÚNKP kari ügyintézők által közvetített sablont a kapott instrukcióknak megfelelően kitöltve elektronikusan visszajuttatni a megadott címre!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a 2020/2021. évi pályázati fordulóban pályázatot nyújtottak be, a felhívások vonatkozó előírásai alapján ösztöndíj támogatásban csak a szakmai beszámolók leadását követően részesülhetnek!

 

Üdvözlettel

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 

 


 

2020.06.17.

Tisztelt Pályázók!

A mai napon, azaz 2020.06.17-én a PPKE Központi ÚNKP ügyfélszolgálata csak e-mailen keresztül érhető el az unkp@ppke.hu címen.

Köszönjük szíves megértésüket!

Üdvözlettel

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 


 

 

2020.05.29.

Tisztelt Pályázók!

Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) 2020/2021-es tanévre szóló pályázatainak kiírásai, melyeknek benyújtási határideje 2020. június 30.

A kiírások a Program számára a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által létrehozott ÚNKP honlapon érhetők el.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további, intézményspecifikus információkat hamarosan közvetítjük.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghatározott működési szabályzat (ÖMSZ) az alábbi linken közvetlen is elérhető.

Ösztöndíj Működési Szabályzat

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 

 

 

 

 

 

 


2020. 05. 12.

Közlemény

a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar (ITK) részéről a 2019/2020. évi Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) keretében megvalósuló ÚNKP Záró rendezvény lebonyolítása kapcsán

A 2019/20 tanév tavaszi félévében a COVID 19 pandémiás helyzet miatt nincs lehetőség arra, hogy személyes jelenléttel szervezzük meg az ÚNKP Záróbeszámoló PPKE ITK Kari rendezvényét.

Fontos Minden Kedves Érintett egészsége, ugyanakkor fontos célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk az ÚNKP keretei közt elért kutatási eredmények személyes bemutatására. A Kar ÚNKP-ügyekben illetékes Döntéshozói ezért az ÚNKP záróbeszámoló időpontját - figyelemmel az ösztöndíj program gondozója, az NKFIH április 8-iki hivatalos tájékoztatására - a 2020/21 tanév őszi félévére halasztják. Az időpont kitűzésére a pandémiás helyzet változásainak függvényében leghamarabb augusztus 20. -- 30. között fog sor kerülni. Addig is kérjük, ne feledjék: az ÚNKP Ösztöndíj Program keretei közt zajló kutatásaik lezárásához szükséges a vállalt kötelezettségek teljesítése, a záróbeszámolók elkészítése is.

További, folyamatosan frissülő részleteket itt olvashatnak a tárgyban:

https://ppke.hu/palyazatok/uj-nemzeti-kivalosag-program-2019-2020

 

 

2020. 05. 12.

Közlemény

a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) részéről a 2019/2020. évi Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) keretében megvalósuló ÚNKP Záró rendezvény lebonyolítása kapcsán

 

Tisztelt Ösztöndíjas Hallgatók, Oktatók! Tisztelt Témavezetők!

 

A 2019/20 tanév tavaszi félévében a koronavírus járvány miatt elrendelt korlátozásokból fakadóan nincs lehetőség arra, hogy Egyetem az eredeti ütemterv szerint júniusban megszervezze a BTK-s hallgatók, oktatók részére az ÚNKP Zárókonferenciát. A veszélyhelyzetre való tekintettel a Támogató a kutatások megvalósítási idejét 2020. december 31-ig meghosszabbította. A kutatások hivatalos meghosszabbítására tekintettel és az érintettek egészségének megőrzése érdekében, valamint hogy az ösztöndíjasok számára lehetőségek tudjunk biztosítani, hogy a kutatási eredményeket személyes be tudják mutatni, a BTK ÚNKP Zárókonferenciája átütemezésre kerül. A zárókonferencia pontos dátuma a járványügyi helyzet függvényében kerül meghatározásra a későbbiekben, de a Zárókonferencia leghamarabb szeptemberben tud megvalósulni. A konferencia pontos dátumáról annak megrendezése előtt két héttel értesíteni fogunk minden érintettet.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a kutatások ÚNKP konferencián való bemutatása kötelező vállalása minden ösztöndíjas kutatásnak, így a kutatások lezárása, záróbeszámoló benyújtása csak a konferenciát követően lehetséges.

 


 

2020.04.21.

Tájékoztatás a 2019/2020. évi ÚNKP támogatás felhasználási határidejének módosításáról

Tisztelt Ösztöndíjas!

 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által közöltek alapján tájékoztatjuk,  hogy a COVID-19 járvány miatti veszélyhelyzetre való tekintettel az Új Nemzeti Kiválóság Program 2019/2020. évi ösztöndíjai és a kapcsolódó intézményi keret felhasználásának határidejét az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020. december 31-ig meghosszabbította, azaz az ösztöndíjak, a kapcsolódó kutatások, valamint a lebonyolítás kapcsán a 2020. december 31-ig felmerült és kifizetett költségek elszámolhatók. A pályázatban elnyert ösztöndíj összege változatlan marad, a kutatásaikat ugyanakkor ősszel is folytathatják, és azok eredményeiről az őszi félévben is beszámolhatnak.

 

Az erről szóló közlemény a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján is megjelent:

 

Tájékoztatás támogatás felhasználására vonatkozó határidő módosításáról

 

A hosszabbított felhasználással összefüggésben az NKFIH arról tájékoztatta a felsőoktatási intézményeket, hogy a kötelező vállalásként előírt ÚNKP zárórendezvényen való részvétel, TDK konferencia-részvétel az ösztöndíjasok számára továbbra is teljesítendő, akár a digitálisan megtartandó eseményen, vagy halasztott időpontban (ahogy arról a kari honlapokon hamarosan tájékozódhatnak).

 

Fentiek alapján szükség lehet újabb e-mailes adategyeztetésre a kutatási programok megvalósításával kapcsolatban, melynek kapcsán kérjük szíves együttműködésüket!

 

Hamarosan jelentkezünk a további információkkal, az addig felmerülő kérdéseiket az unkp@ppke.hu címre várjuk.

 

Üdvözlettel

 

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Email: unkp@ppke.hu 

Telefon: +36-70-529-8665

 

***

 

Fontosabb, soron következő mérföldkövek, határidők:

 • 5 hónapos projektek lezárása 2020.01.31-ig.
 • 5 hónapos projektek Szakmai Záró Beszámolóinak leadása 2020.02.10-ig.
 • 10 hónapos és 2020.02.01-től induló 5 hónapos projektek esetében aktív hallgatói jogviszony igazolása 2020.02.20-ig.
 • Intézményi ÚNKP Zárórendezvényen történő részvétel (kutatási tervben vállalt kutatási feladatok megvalósításának, a kutatás eredményeinek bemutatása): legkésőbb 2020.06.15-ig (Kar által megjelölt időpontban)
 • 10 hónapos és 2020.02.01-től induló 5 hónapos projektek lezárása: 2020.06.30.
 • 10 hónapos és 2020.02.01-től induló 5 hónapos projektek Szakmai Záró Beszámolóinak leadása legkésőbb 2020.07.10-ig.

 

***

 

2020.01.21.

Jogviszony igazolás leadása második megvalósítási szakaszra vonatkozóan (2020.02.01-től)

Tisztelt Ösztöndíjasok!

Az Új Nemzeti Kiválóság Program kiírása alapján ösztöndíjas jogviszonyt a 2019/2020. tanév második félévére vonatkozóan legkésőbb 2020. február 20. napjáig kell létesíteni és igazolni.
Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az ösztöndíjas aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen az ösztöndíjas jogviszony alatt. Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt nem felel meg a Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek, az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ösztöndíjas jogviszony feltételeit (hallgatói jogviszony, doktorjelölti jogviszony, valamint az oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszony/oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) igazoló, aláírt, lebélyegzett dokumentumokat szkennelve, email-en szükséges megküldeni a PPKE központi ÚNKP Ügyfélszolgálat részére, az unkp@ppke.hu email címre.

Alapképzés, Mesterképzés és „Tehetséggel fel!" ösztöndíjak esetében az igazolásokat a Tanulmányi Osztályon keresztül igényelhetik, Doktori ösztöndíjak esetében a kari Doktori és Habilitációs Irodákban.

Mivel a kiírás értelmében, amennyiben az Ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt nem felel meg a kiírásban foglalt feltételeknek, az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti, kérjük a fentiekben megjelölt határidő betartását.

Sikeres megvalósítást kívánunk!
Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu

 

***

 Konzultációs lap és Szakmai Záró Beszámoló

 Tisztelt Ösztöndíjasok!

 Az Ösztöndíjszerződésben rögzített ösztöndíjas időszak utolsó napjától számított 10 napon belül szükséges részletes, a vállalt kutatási tervben rögzített feladatok végrehajtásáról szóló Szakmai Záró Beszámolót benyújtani a fogadó felsőoktatási intézmény rektorának címezve. 

A Szakmai Záró Beszámoló sablonja letölthető itt.

A Szakmai Záró Beszámoló sablonja frissítésre került, letölthető itt.

A benyújtandó szakmai záró beszámolót -az Ösztöndíjprogram Működési Szabályzatának feladat- és ütemterve szerint- 5 hónapos kutatás esetén 2020.02.10-ig, 10 hónapos kutatás esetén 2020.07.10-ig (beérkezési határidő) szükséges benyújtani az Egyetem részére. A szakmai záró beszámoló része a témavezetői szakmai értékelése, valamint mellékletét kell képeznie a megvalósítás során havonta kiállított, témavezető és ösztöndíjas által is aláírt Konzultációs lapnak (5 hónapos kutatás esetén 5 db, 10 hónapos kutatás esetén 10 db, személyes konzultáció alapján készült  Konzultációs lap).

A Konzultációs lap sablonja letölthető itt.

 Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt Szakmai Záró Beszámolót a fentiekben megadott határidőig egy eredeti, aláírt, papíralapú példányban nyújtsák be az ÚNKP kari pályázati ügyintézőhöz. Az egyes Karok  ÚNKP kari pályázati ügyintézők elérhetőségei:

 

BTK kari ÚNKP pályázati ügyintéző:

Mihályi Laura

mihalyi.laura@btk.ppke.hu

2087 Piliscsaba, Egyetem utca 1.,

Quaestura 114. szoba

Telefon: +36-26-577-000/2021

 

ITK kari ÚNKP pályázati ügyintéző:

Nagy Olivér

E-mail: nagy.oliver@itk.ppke.hu

1083 Budapest, Práter utca 50/A., I. em. 128. szoba

Telefon: +36-1-886-4781

 

JÁK kari ÚNKP pályázati ügyintéző

dr. Jakab Katalin

E-mail: jakab.katalin@jak.ppke.hu

1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. I. em. 138-as szoba

 

Központi ÚNKP pályázati ügyintézők:

(Ügyfélfogadási idő: H-Cs 9:00-12:00)

Jancsovics Magdolna (pénzügyi asszisztencia)

E-mail: unkp@ppke.hu

1085 Budapest, Horánszky u. 20. II. em. 208. szoba

Telefon: +36 (70) 529-8665

 

Pelsőczyné Renkecz Hajnalka (általános projektasszisztencia)

E-mail: unkp@ppke.hu

1085 Budapest, Horánszky u. 20. II. em. 207. szoba

Telefon: +36 (70) 529-8665

 

Sikeres megvalósítást kívánunk!

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 

 

 

 

2019. 10.25.

 

Tisztelt Ösztöndíjasok!

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem ÚNKP ügyintéző munkatársai és elérhetőségei 2019. október 25-től az alábbiak:

 

Kari ÚNKP pályázati ügyintézők:

 

BTK kari ÚNKP pályázati ügyintézők:

Mihályi Laura

mihalyi.laura@btk.ppke.hu

2087 Piliscsaba, Egyetem utca 1.

 

ITK kari ÚNKP pályázati ügyintéző:

Nagy Olivér

nagy.oliver@itk.ppke.hu

1083 Budapest, Práter utca 50/A.

 

JÁK kari ÚNKP pályázati ügyintéző

Parragh Gáborné Beja Ágnes

E-mail: parragh.gabor.jozsefne@jak.ppke.hu

 

Központi ÚNKP pályázati ügyintézők:

(Ügyfélfogadási idő: H-Cs 9:00-12:00)

 

Jancsovics Magdolna (pénzügyi asszisztencia)

unkp@ppke.hu

+36 (70) 529-8665

 

Pelsőczyné Renkecz Hajnalka (általános projektasszisztencia)

unkp@ppke.hu

+36 (70) 529-8665

 

 

Ösztöndíjszerződések megkötése

 

Tisztelt Ösztöndíjasok!

 

Megküldésre kerültek a 2019/2020. évi Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíjszerződései.

 

Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztató itt érhető el.

 

A teljes körűen kitöltött és aláírt Ösztöndíjszerződéseket és azok mellékleteit (Kutatási terv és Adatkezelési nyilatkozat) az alábbi időpontokban van lehetőségük leadni a PPKE Pályázati Osztálya részére (1085 Budapest, Horánszky utca 20., II. emelet, 207-es szoba), papír alapon, 3 eredeti példányban:

 • 2019.10.07-én, 10:00 - 13:00-ig,
 • 2019.10.08-án, 13:00 - 15:30-ig,
 • 2019.10.09-én, 10:00 - 13:00-ig.

Az Ösztöndíjszerződések leadása történhet személyesen, vagy meghatalmazott útján is.

 

A hiányosan kitöltött, vagy a megjegyzés rovatokkal kinyomtatott szerződéseket a Pályázati Osztálynak nem áll módjában átvenni az egyetemi aláírásra történő felterjesztéshez, ezért kérjük, hogy mind a tartalmi, mind a formai megfelelőségre figyeljenek a szerződések előkészítésekor!

 

Sikeres megvalósítást kívánunk!

 

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 

 

 

Fontosabb, soron következő mérföldkövek, határidők:

Mérföldkő Határidő

Ösztöndíjszerződés megkötéséről szóló intézményi értesítés és szerződés-tervezet megküldése az Ösztöndíjas részére, a PPKE által

várhatóan 2019.09.30.
Ösztöndíjszerződések megkötése várhatóan 2019.10.10.

 

2019.09.17.

Ösztöndíj elfogadásáról szóló nyilatkozat

Tisztelt Ösztöndíjasok!

Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy amennyiben az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló jogviszony 2019. szeptember 20. napja után létesül, a nyertes pályázónak 2019. szeptember 20-ig nyilatkoznia szükséges a fogadó felsőoktatási intézmény felé az ösztöndíj elfogadásáról. Az ösztöndíj elfogadásáról szóló nyilatkozathoz a mintát innen tölthetik le.

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665


 

2019.09.02.

Jogviszony igazolások leadása

Tisztelt Ösztöndíjasok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ösztöndíjas jogviszony feltételeit (hallgatói jogviszony, doktorjelölti jogviszony, valamint az oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszony/oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) igazoló, aláírt, lebélyegzett dokumentumokat szkennelve, email-en szükséges megküldeni a PPKE központi ÚNKP Ügyfélszolgálat részére, az unkp@ppke.hu email címre.

Az igazolásokat az alábbi szervezeti egységeken keresztül igényelhetik:
-Alapképzés, Mesterképzés és „Tehetséggel fel!" ösztöndíjak esetében a Tanulmányi Osztályon,
-Doktori és Doktorjelölti ösztöndíjak esetében a kari Doktori és Habilitációs Irodákban,
-Bolyai+ ösztöndíjak esetében a Humánerőforrás Gazdálkodási Osztályon (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.).

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ösztöndíj igénybevételének feltétele, hogy a nyertes pályázó az ösztöndíjas jogviszony feltételeit (aktív hallgatói/doktorjelölti jogviszony, valamint az oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszony/oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan legkésőbb 2019. szeptember 20. napjáig, a 2019/2020. tanév második félévére vonatkozóan legkésőbb 2020. február 20. napjáig igazolja.

- Az elsőéves alapképzésben, valamint az elsőéves osztatlan mesterképzésben részt vevő nyertes pályázóknak a témavezető szakmai támogatásával kitöltött, és a témavezető által is aláírt kutatási terveiket szintén a fent megjelölt határdátumokig, az alábbi időpontokban van lehetőségük eljuttatni a PPKE Pályázati Osztálya részére (1085 Budapest, Horánszky utca 20., II. emelet, 207-es szoba), papír alapon, egy eredeti példányban:
-2019.09.17-én, keddi napon, 09:00 - 12:00-ig
-2019.09.18-án, szerdai napon, 09:00 - 12:00-ig
A témavezető által is aláírt kutatási tervek leadása történhet személyesen, vagy meghatalmazott útján.

- Azokban az esetekben ahol az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló jogviszony 2019. szeptember 20. napja után létesül, a nyertes pályázónak 2019. szeptember 20-ig nyilatkoznia szükséges a fogadó felsőoktatási intézmény felé az ösztöndíj elfogadásáról. (Az ösztöndíj elfogadásáról szóló nyilatkozathoz a mintát a PPKE központi ÚNKP Ügyfélszolgálaton keresztül kérhetik meg, az unkp@ppke.hu email címen, várhatóan 2019.09.14-ét követően.) A nyilatkozat eredeti, aláírt példánya ügyfélfogadási időben személyesen leadható a PPKE Pályázati Osztályán (1085 Budapest, Horánszky utca 20., II. emelet, 207-es szoba).

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pályázati Kiírás értelmében, amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt nem felel meg a Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek, az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti, így kérjük a fentiekben megjelölt határidők betartását.

Sikeres megvalósítást kívánunk!

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665


2019.08.28.

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében benyújtott pályázati anyagok bírálata megtörtént, az ösztöndíjban részesülő pályázatok listáját az alábbiakban tesszük közzé.

Az ösztöndíj igénybevételének feltétele, hogy a nyertes pályázók az ösztöndíjas jogviszony feltételeit (aktív hallgatói/doktorjelölti jogviszony, valamint az oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszony/oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan legkésőbb 2019. szeptember 20. napjáig, a 2019/2020. tanév második félévére vonatkozóan legkésőbb 2020. február 20. napjáig igazolják.
- Az elsőéves alapképzésben, valamint az elsőéves osztatlan mesterképzésben részt vevő nyertes pályázóknak a témavezető szakmai támogatásával kitöltött, és a témavezető által is aláírt kutatási terveiket szintén a fent megjelölt határdátumokig van lehetőségük benyújtani a fogadó felsőoktatási intézmény részére.
- Azokban az esetekben ahol az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló jogviszony 2019. szeptember 20. után létesül, a nyertes pályázónak 2019. szeptember 20-ig nyilatkoznia szükséges a fogadó felsőoktatási intézmény felé az ösztöndíj elfogadásáról.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pályázati Kiírás értelmében, amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt nem felel meg a Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek, az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti, így kérjük a fentiekben megjelölt határidők betartását.


Sikeres megvalósítást kívánunk!

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjban részesülő pályázatok

Sor-szám

Pályázati kód

Típus

Intézmény

Kar

Tudományági besorolás

(1. Agrár, műszaki, orvos és egészségtudomány, természettudomány 2. Egyéb)

Kutatási téma címe

Ösztöndíjas időszak hossza (hónap)

1.

ÚNKP-19-1-II-PPKE-79

II.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

BTK

2.

Felső-magyarországi vármegyék 1582. évi vizsgálata

10

2.

ÚNKP-19-1-I-PPKE-51

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

1.

Késleltetett, bizonytalan nemnegatív modellek dinamikai analízise I.

5

3.

ÚNKP-19-1-I-PPKE-44

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

1.

Élesztő törzsek kölcsönhatásainak vizsgálata ágens alapú modellalkotás segítségével

5

4.

ÚNKP-19-1-I-PPKE-62

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

1.

Magneto-optikai mérőberendezés építése és fejlesztése

5

5.

ÚNKP-19-1-I-PPKE-16

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

1.

Az életkor hatása a bőrön keresztól alkalmazott (transzdermális) gyógyszerkészítmények felszívódására - vizsgálatok ex vivo rendszerekben

5

6.

ÚNKP-19-1-I-PPKE-63

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

BTK

2.

A depresszió genetikai háttere: a SORCS3 és NEGR1 gének egy pontos nukleotid poliformizmusainak gén főhatás és interakciós vizsgálata

10

7.

ÚNKP-19-1-I-PPKE-43

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

1.

Szervek szegmentálása és 3D  modellezése orvosi képadatok alapján

5

8.

ÚNKP-19-1-I-PPKE-70

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

1.

Élesztők viselkedése, alaktani jellemzőiknek vizsgálata

5

 

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjban részesülő pályázatok

Sor-szám

Pályázati kód

Típus

Intézmény

Kar

Tudományági besorolás

(1. Agrár, műszaki, orvos és egészségtudomány, természettudomány 2. Egyéb)

Kutatási téma címe

Ösztöndíjas időszak hossza (hónap)

1.

ÚNKP-19-2-I-PPKE-15

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

1.

Gépi tanulás alapú sejttípus osztályozás

5

2.

ÚNKP-19-2-I-PPKE-12

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

1.

Handcrafted jellemzők fúziója mély tanuló algoritmus továbbfejlesztésére heterogén 3D-s adatokon

5

3.

ÚNKP-19-2-I-PPKE-72

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

1.

Nemlineáris dinamikus rendszermodellek analízise és szabályozása hatékony számítási módszerekkel

10

4.

ÚNKP-19-2-I-PPKE-48

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

BTK

2.

A középkori Magyarország latin feliratos falképeinek vizsgálata

10

5.

ÚNKP-19-2-I-PPKE-1

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

BTK

2.

Fra orgoglio cieco e depressione totale - az elvakult büszkeségtől a teljes depresszióig

10

6.

ÚNKP-19-2-I-PPKE-41

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

1.

Exoskeleton alapú felső végtag vezérlőrendszer fejlesztése robotikus telemanipulációs rendszerekhez, ipari és rehabilitációs célokra

10

7.

ÚNKP-19-2-I-PPKE-90

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

BTK

2.

A vesebetegség renszerszemléletű megközelítése - Krónikus vesebetegek kvantitatív és kvalitatív pszichológiai vizsgálata

10

8.

ÚNKP-19-2-I-PPKE-64

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

BTK

2.

A nők egyedülálló létformájának sokszínűsége - Az egyedüllét különböző tényezőinek feltárása kvalitatív mószerekkel

10

9.

ÚNKP-19-2-I-PPKE-11

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

BTK

2.

A csecsemő idegrendszeri érése és az anya-gyermek kapcsolat összefüggései

10

10.

ÚNKP-19-2-I-PPKE-17

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

BTK

2.

Generációs különbségek a munka világában

10

11.

ÚNKP-19-2-I-PPKE-50

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

JÁK

2.

A pénzmosás

10

12.

ÚNKP-19-2-II-PPKE-52

II.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

1.

Késleltetett, bizonytalan nemnegatív modellek dinamikai analízise II.

5

13.

ÚNKP-19-2-I-PPKE-88

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

BTK

2.

A betegségreprezentáció, az életminőség és a rezisztencia összefüggéseinek vizsgálata migrénnel küzdők körében

10

14.

ÚNKP-19-2-I-PPKE-7

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

1.

Különböző hatóanyagok terápiás alkalmazási lehetőségének vizsgálata transzdermális abszorpciójuk függvényében

10

15.

ÚNKP-19-2-I-PPKE-75

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

1.

TRH idegsejtek elektrofiziológiai karakterizálása a hipotalamusz paraventrikuláris magjában

5

16.

ÚNKP-19-2-I-PPKE-54

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

1.

Valós időben működő, elképzelt motoros mozgásokhoz tartozó jellegzetességek kinyerésére alkalmas algoritmus fejlesztése Agy-Számítógép kapcsolatokhoz

10

 

Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíjban részesülő pályázatok

Sor-szám

Pályázati kód

Típus

Intézmény

Kar

Tudományági besorolás

Kutatási téma címe

Ösztöndíjas időszak hossza (hónap)

1.

ÚNKP-19-3-I-PPKE-6

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

IV.7

Nemlineáris változó paraméterű dinamikus rendzserek lokális disszipativitás vizsgálata

10

2.

ÚNKP-19-3-I-PPKE-8

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

IV.10

Statikus elektromos tér számolás gyorsítása FPGA-n FMM módszerrel

10

3.

ÚNKP-19-3-II-PPKE-22

II.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

BTK

II.2

Vers-kép alakzatok Tandori Dezső költészetében

10

4.

ÚNKP-19-3-II-PPKE-35

II.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

BTK

VII.7

A katolikus politikai filozófia és a szekularizációs modellek összefüggései

10

5.

ÚNKP-19-3-I-PPKE-2

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

IV.7

Hálózatos struktúrájú dinamikus rendszerek rekonstruálhatósásának vizsgálata

10

6.

ÚNKP-19-3-I-PPKE-3

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

IV.7

Investigating drug effects using large scale protein complex simulations

10

7.

ÚNKP-19-3-I-PPKE-85

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

IV.7

Orvosi képek minőségének kiértékelése neurális hálózat alkalmazásával

10

8.

ÚNKP-19-3-I-PPKE-65

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

VIII.1

A posztszinaptikus denzitás epigenetikai vizsgálata

10

9.

ÚNKP-19-3-I-PPKE-86

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

IV.7

Szenzorfúziós algoritmusok kutatása

10

10.

ÚNKP-19-3-I-PPKE-21

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

BTK

II.2

Szenttisztelet a régi magyar népénekekben

10

11.

ÚNKP-19-3-I-PPKE-20

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

BTK

II.2

Pásztor- és vadászidill tematikájú antik művek hatása Vörösmarty epikus költészetének nőalakjaiban

10

12.

ÚNKP-19-3-I-PPKE-67

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

BTK

II.2

Az önarckép verstípusának irodalomelméleti és oktatásmódszertani vizsgálata

10

13.

ÚNKP-19-3-I-PPKE-66

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

BTK

II.9

Móré Fülöp alakja a legújabb olasz források tükrében

10

14.

ÚNKP-19-3-I-PPKE-83

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

JÁK

VII.1

Becsület és jó hírnév érvényesülése a büntető- és polgári jogban

10

15.

ÚNKP-19-3-I-PPKE-23

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

JÁK

VII.1

Kihasznált ártatlanság? - A gyermekpornográfia hazai büntetőjogi szabályozása, s a jelenség ellen folytatott küzdelem a hazai és a nemzetközi instrumentumok tükrében

10

16.

ÚNKP-19-3-I-PPKE-33

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

IV.7

Önjáró járművek vizuális szenzoradatainak fúziója és feldolgozása

10

17.

ÚNKP-19-3-I-PPKE-28

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

IV.7

Automatikus deriváltak párhuzamosítása

10

18.

ÚNKP-19-3-I-PPKE-80

I.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

JÁK

VII.1

A Fenntartható Fejlődési Célok, mint a nemzetközi jog soft law dokumentumának elemzése

10

 

Felsőoktatási Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíjban részesülő pályázatok

Sor-szám

Pályázati kód

Típus

Intézmény

Kar

Tudományági besorolás

Kutatási téma címe

Ösztöndíjas időszak hossza (hónap)

1.

ÚNKP-19-3-III-PPKE-82

III.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

IV.7

Ultrahang képek felbontásának javítása

5

2.

ÚNKP-19-3-III-PPKE-24

III.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

BTK

II.1

Szkepticizmus, racionalitás és az igazság értéke"

10

3.

ÚNKP-19-3-IV-PPKE-14

IV.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

JÁK

VII.1

Alkotmányos identitás az Európai Unióban

5

4.

ÚNKP-19-3-III-PPKE-30

III.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

VIII.1

Stromális sejtpopulációk differenciációjának analízise és összehasonlítása

5

5.

ÚNKP-19-3-III-PPKE-18

III.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

IV.7

Hippokampális idegsejt modellek szisztematikus tesztelése és validálása elektrofiziológiai adatok alapján

10

6.

ÚNKP-19-3-III-PPKE-31

III.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

VI.7

Magzati légzőmozgások meghatározása

10

7.

ÚNKP-19-3-III-PPKE-5

III.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

IV.7

Adaptív kereskedési algoritmusok

5

8.

ÚNKP-19-3-III-PPKE-39

III.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

IV.7

Idősödéshez kapcsolódó biomarkerek azonosítása EEG kortikális kapcsolatok kauzalitásanalízise alapján

5

9.

ÚNKP-19-3-III-PPKE-68

III.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

VIII.1

A talamikus bemenetek szerepe az amigdaláris oszcillációk kialakulásában

10

10.

ÚNKP-19-3-IV-PPKE-13

IV.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

BTK

II.9

A Kárpátaljai magyar községek kolhozosítása (1946-1949)

10

 

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjban részesülő pályázatok

Sor-szám

Pályázati kód

Típus

Intézmény

Kar

Tudományági besorolás

Kutatási téma címe

Ösztöndíjas időszak hossza (hónap)

1.

ÚNKP-19-4-PPKE-37

-

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

BTK

II.2

Babits Mihály fordítói életműve

10

2.

ÚNKP-19-4-PPKE-42

-

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

BTK

VII.4

Világgazdasági integráció és a felzárkózás az EU perifériáján

10

3.

ÚNKP-19-4-PPKE-9

-

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

IV.10

Infravörös idegi stimulációhoz tervezett idegszövetbe ültethető mikrorendszerek előállítása és vizsgálata

10

4.

ÚNKP-19-4-PPKE-55

-

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

IV.7

Új típusú alternatív aukciós megközelítések tervezése

10

 

„Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjban részesülő pályázatok

Sor-szám

Pályázati kód

Típus

Intézmény

Kar

Tudományági besorolás

Kutatási téma címe

Ösztöndíjas időszak hossza (hónap)

1.

ÚNKP-19-5-PPKE-93

-

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

ITK

A-VIII-1

Nanotechnológiai alapok megismerése

10

 


2019.07.30.

Pótmeghirdetés az Új Nemzeti Kiválóság Program 2019/2020. tanévi Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjpályázat pályázati kiírása kapcsán

 

Tisztelt Pályázók!

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2019/2020. tanévi Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjpályázatban pótmeghirdetést tett közzé a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. A pályázati dokumentáció az ÚNKP hivatalos honlapján, az alábbi linken érhető el: http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-kutatoi-osztondij-potmeghirdetes

A pótmeghirdetést az ITM is közzétette a honlapján, amelyet itt találnak: https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/tudas-es-innovacio-menedzsmentert-felelos-allamtitkarsag

A kiírás az NKFIH honlapján is megtalálható: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nem-allami-tamogatas/bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-kutatoi-osztondij-potmeghirdetes-unkp-19-4/palyazati-felhivas-unkp-19-4

A pályázatok végső benyújtási (postára adási) határideje: 2019. augusztus 30.

A teljes (minden dokumentumot tartalmazó) ÚNKP pályázati anyagot Egyetemünkre postai úton nyújthatják be, az alábbi címre postázva:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.

Kérjük, hogy az azonosítás érdekében a postázott küldemény borítékján tüntessék fel az „Új Nemzeti Kiválóság Program" megjelölést.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatok benyújtása kizárólag postai úton, ajánlott elsőbbségi küldeményként postázva történhet. A kizárólag elektronikus úton, valamint személyesen benyújtott pályázati anyagok befogadására nincs lehetőség!

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

1. Papír alapon, 1 példányban benyújtandó a Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, aláírva, továbbá az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj elnyeréséről vagy a 2019. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyílt pályázata keretében a pályázat befogadásáról szóló értesítés.

2. Nem újraírható CD-n vagy DVD-n 2 példányban scannelve, illetve elektronikusan benyújtandók az 1. pontban meghatározott dokumentumok (a Pályázati Adatlap, valamint az ÚNKP Bolyai+ kutatási terv szerkeszthető formátumban is).

Az érvényes pályázati dokumentáció részeként a pályázóknak a „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata” című dokumentumot is kötelező benyújtani.

A szándéknyilatkozat aláíratásának menete a következő:

 1. Első lépésben a szándéknyilatkozatot a pályázónak a pályázatában érintett témában szakmai szempontból releváns Tanszék- vagy Intézetvezetővel szükséges aláíratnia.
 2. Második lépésben, kari/gazdasági jóváhagyás céljából a kari Gazdasági Igazgatóval szükséges a pályázónak a szándéknyilatkozatot aláíratnia (amelyet leadhat a Kar Dékáni Titkárságán, vagy a Kar által megjelölt kari ÚNKP pályázati ügyintézőnek).
 3. Harmadik lépésben kerül Főtisztelendő Rektor úrhoz végső jóváhagyásra a dokumentum.

Eljárásrend alapján a pályázónak az 1. és 2. pontokban meghatározott aláírások beszerzését követően az eredeti dokumentumot a kari Dékáni Titkárságra, vagy a Kar által megjelölt kari ÚNKP pályázati ügyintézőnek szükséges leadnia. Ezt követően a Központi Pályázati Osztály ügyintézői által kerül felterjesztésre a szándéknyilatkozat Főtisztelendő Rektor úr jóváhagyására. Aláírást követően a Pályázati Osztály ÚNKP ügyintézői továbbítják a jóváhagyott dokumentumokat a pályázók részére.

Az Egyetem általi aláírási rendhez igazodó szándéknyilatkozat minta letölthető itt: 

Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata.

A szándéknyilatkozat Dékáni Titkárságra, vagy a Kar által megjelölt kari ÚNKP pályázati ügyintéző részére történő leadásának határideje: 2019.08.23.

 

A Tanszékvezetővel/intézetvezetővel aláíratott, kitöltött Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata c. dokumentum leadásának módja:

1. Emailben: a hiánytalanul kitöltött egyoldalas dokumentumot az unkp@ppke.hu email címre szükséges benyújtani, legkésőbb 2019. 08. 23-án 11:00 óráig, vagy

2. Személyesen: a dokumentumot a PPKE Pályázati Osztályán szükséges kitöltve leadni (hétköznap 9.00-12.00 között) az alábbi címen:

PPKE – Pályázati Osztály

1085 Budapest, Horánszky utca 20. (Párbeszéd Háza épületében), II. emelet, 207-es szoba

 

A rektori jóváhagyásra leadott dokumentum átvételének időpontja: a leadástól számított 3 munkanap.

Az átvétel kizárólag személyesen történhet. (Amennyiben a pályázó nem tud személyesen megjelenni, meghatalmazással is átvehető a dokumentum.)

 

Kari ÚNKP pályázati ügyintézők:

 

BTK kari ÚNKP pályázati ügyintézők:

Mihályi Laura

mihalyi.laura@btk.ppke.hu

2087 Piliscsaba, Egyetem utca 1.

 

ITK kari ÚNKP pályázati ügyintéző:

Nagy Olivér

nagy.oliver@itk.ppke.hu

1083 Budapest, Práter utca 50/A.

 

JÁK kari ÚNKP pályázati ügyintézés:

Dékáni Titkárság

1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.

Telefon: 42-97-221, 42-97-222

E-mail: dekani.titkarsag@jak.ppke.hu

 

 

Központi ÚNKP pályázati ügyintézők:

(Ügyfélfogadási idő: H-Cs 9:00-12:00)

 

Kováts Gergely

unkp@ppke.hu

+36 (70) 529-8665

 

Mészáros Edit

unkp@ppke.hu

+36 (70) 529-8665

 

Pelsőczyné Renkecz Hajnalka

unkp@ppke.hu

+36 (70) 529-8665

 

2019.07.26.

 

Tájékoztatás az Új Nemzeti Kiválóság Program Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj pályázat pótmeghirdetéséről

 

Tisztelt Pályázók!

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal előzetes tájékoztatása alapján a 2019. évben megjelent Új Nemzeti Kiválóság Program Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj pályázati kiírás tervezetten 2019. július 29-én ismételten meghirdetésre (pótmeghirdetés) kerül. A pályázat tartalma változatlan, a beadási időszak módosul csak az eredeti kiíráshoz képest.

A Bolyai+ Pótmeghirdetés pályázatainak beadási határideje: 2019. augusztus 30.

A pótmeghirdetés az Innovációs és Technológiai Minisztérium (http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/tudas-es-innovacio-menedzsmentert-felelos-allamtitkarsag) és ÚNKP honlapon ( www.unkp.hu , www.unkp.gov.hu ) történő megjelenését követően részletes tájékoztatást teszünk közzé!

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 


 

2019.07.24.

Tájékoztató Támogatói döntés eredményének kiértesítéséről

Tisztelt Pályázók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Egyetemünk ÚNKP központi Ügyfélszolgálata a Támogatói döntést követően, 2019.08.21. és 2019.08.28. között értesíti ki a pályázókat pályázatuk eredményéről, email-es értesítés formájában.

Az ösztöndíjas jogviszony a nyertes pályázók hallgatói/doktorjelölti/oktatói, kutatói jogviszonyának létrejöttével válik jogerőssé.

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665


2019.07.01.

2019/2. REKTORI UTASÍTÁS AZ „ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM” 2019/2020-AS TANÉVI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATAINAK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INTÉZMÉNYI ELJÁRÁSRENDRŐL

 


 

 

2019.06.03.

Tájékoztató a jóváhagyott, aláírt „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" dokumentum átvételéről

Tisztelt Pályázók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy „A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata a kutatás befogadásáról" című - egyoldalas - dokumentumot az ÚNKP Központi Ügyfélszolgálaton tudják személyesen átvenni, az alábbi címen:

PPKE – Pályázati Osztály
1085 Budapest, Horánszky utca 20. (Párbeszéd Háza), II. emelet, 207-es szoba

Az aláírt dokumentum átvételének rendje:
2019.06.04-én, keddi napon 9:00 – 12:00 és 13:00 - 16:00 között
2019.06.05-én, szerdai napon 9:00 – 12:00 és 13:00 - 16:00 között
2019.06.06-án, csütörtöki napon 9:00 – 12:00 és 13:00 - 16:00 között

Az átvétel kizárólag személyesen történhet. (Amennyiben a pályázó nem tud személyesen megjelenni, meghatalmazással is átvehető a dokumentum.)

Kérjük Önöket, hogy az átvétel előtt érdeklődjenek elérhetőségeinken a szándéknyilatkozat átvehetőségéről, annak érdekében, hogy ne kelljen feleslegesen befáradniuk (a jóváhagyott, aláírt dokumentumok szakaszosan érkeznek vissza az ÚNKP Központi Ügyfélszolgálatra).

Sikeres pályázást kívánunk!

Új Nemzeti Kiválóság Program Ügyfélszolgálata
Telefon: +36-70-529-8665
E-mail: unkp@ppke.hu


2019.05.10.

Tájékoztató „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" dokumentum és pályázati anyag benyújtásáról

Az érvényes pályázati dokumentáció részeként a pályázóknak a „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" dokumentumot is kötelező benyújtani.

A szándéknyilatkozat aláíratásának menete a következő:

1. Első lépésben a szándéknyilatkozatot a pályázónak a pályázatában érintett témában szakmai szempontból releváns Tanszék- vagy Intézetvezetővel, a Karon Tanszék vagy Intézet hiányában a Kar Dékánjával szükséges aláíratnia. A szándéknyilatkozat aláíratásához szükséges bemutatni a témavezető által jóváhagyott pályázati kutatási tervet. (Bolyai+, első éves alapképzésre és első éves osztatlan mesterképzésre pályázók esetén a Pályázati felhívás szerint nem szükséges témavezetői aláírás a benyújtásra kerülő pályázati kutatási tervre. Első éves alapképzésre és első éves osztatlan mesterképzésre pályázók esetén a benyújtott kutatási tervet a témavezető szakmai közreműködésével történő kiegészítésével és aláírásával 2019. szeptember 20. napjáig kell leadni a fogadó felsőoktatási intézmény részére.)

2. Második lépésben, kari/gazdasági jóváhagyás céljából a kari Gazdasági Igazgatóval szükséges a pályázónak a szándéknyilatkozatot aláíratnia (amelyet leadhat a Kar Dékáni Titkárságán, vagy a Kar által megjelölt kari ÚNKP pályázati ügyintézőnek).

3. Harmadik lépésben kerül Főtisztelendő Rektor úrhoz végső jóváhagyásra a dokumentum.

Eljárásrend alapján a pályázónak az 1. és 2. pontokban meghatározott aláírások beszerzését követően az eredeti dokumentumot a kari Dékáni Titkárságra, vagy a Kar által megjelölt kari ÚNKP pályázati ügyintézőnek szükséges leadnia. Ezt követően a Központi Pályázati Osztály ügyintézői által kerül felterjesztésre a szándéknyilatkozat Főtisztelendő Rektor úrhoz. Aláírást követően a pályázók a Pályázati Osztály ÚNKP ügyintézőinél vehetik át a jóváhagyott dokumentumot.

Az Egyetem által meghatározott aláírási rendhez igazodó szándéknyilatkozat-minta letölthető itt:

A FOGADÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZÁNDÉKNYILATKOZATA A KUTATÁS BEFOGADÁSÁRÓL

A szándéknyilatkozat Dékáni Titkárságra, vagy a Kar által megjelölt kari ÚNKP pályázati ügyintéző részére történő leadásának végső, MÓDOSÍTOTT határideje:

2019.05.30.

 

A pályázatok végső benyújtási határideje:

Alapképzés és Mesterképzés kategóriában: 2019. június 6.

Doktori hallgatói és Doktorjelölt kategóriában: 2019. június 6.

Bolyai+ kategóriában: 2019. június 6.

"Tehetséggel fel!" kategóriában: 2019. június 20.


A teljes pályázati anyag Egyetemünkre, Főtisztelendő Rektor úrnak címezve, postai úton nyújtható be, az alábbi címre postázva:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Dr. Szuromi Szabolcs DSc Rektor úr részére!

1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.

Kérjük, hogy az azonosítás érdekében a postázott küldemény borítékján tüntessék fel az „Új Nemzeti Kiválóság Program" megjelölést.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatok benyújtása kizárólag postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként postázva történhet. Intézményünkben elektronikus úton, valamint személyesen benyújtott pályázati anyagok befogadására nincs lehetőség!
(A felhívásokban meghatározott benyújtási határidő a postára adás dátumát jelenti, vagyis a postai bélyegző dátumát.)

Kari ÚNKP pályázati ügyintézők:

BTK kari ÚNKP pályázati ügyintézők:
Mihályi Laura
mihalyi.laura@btk.ppke.hu
2087 Piliscsaba, Egyetem utca 1.

Székely Ágnes
szekely.agnes@btk.ppke.hu
2087 Piliscsaba, Egyetem utca 1.

ITK kari ÚNKP pályázati ügyintéző:
Nagy Olivér
nagy.oliver@itk.ppke.hu
1083 Budapest, Práter utca 50/A.

JÁK kari ÚNKP pályázati ügyintézés:
Dékáni Titkárság
1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.
Telefon: 42-97-221, 42-97-222
E-mail: dekani.titkarsag@jak.ppke.hu

Központi ÚNKP pályázati ügyintézők:
(Ügyfélfogadási idő: H-Cs 9:00-12:00)

Pelsőczyné Renkecz Hajnalka
unkp@ppke.hu
+36 (70) 529-8665

Jancsovics Magdolna
unkp@ppke.hu
+36 (70) 529-8665

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 


 

 

 

 

 

2019.05.07.

Tisztelt Pályázók!

Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) 2019/2020-as tanévre szóló pályázatainak kiírásai, melyeknek benyújtási határideje 2019. június 6., illetve a „Tehetséggel fel!" konstrukció esetében 2019. június 20.

A kiírások az Információs és Technológiai Minisztérium honlapján ( http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/tudas-es-innovacio-menedzsmentert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megjelentek-az-uj-nemzeti-kivalosag-program-palyazati-kiirasai-a-2019-2020-as-tanevre ), valamint az idén első alkalommal a Program számára a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által létrehozott ÚNKP honlapon ( www.unkp.hu , www.unkp.gov.hu ) érhetők el.

Az ÚNKP hivatalos honlapján ( www.unkp.hu , www.unkp.gov.hu ) a pályázati kiírások és mellékleteik külön oldalakon olvashatók, megkönnyítve ezzel a pályázatok értelmezését.

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665