A PPKE BTK díszdoktora

Díszdoktorrá avatása: 2011. szeptember 27.

A 21. század eleji francia katolikus gondolkodás vezéralakja Jacques Derrida tanítványaként vált ismertté. A patrisztikus vagy misztikus teológiában, a fenomenológiában és a modern filozófiában egyaránt jártas gondolkodó a posztmodern egyik legfontosabb értelmezője. Legismertebb munkája az Isten a lét nélkül címet viseli, mely a modern kor bálványimádásának elemzése. 1980-ban a poitiers-i egyetemen kezdett tanítani, majd alma matere filozófiai intézetének vezetője lett. Innen 1996-ban került át a Sorbonne filozófiai intézetének vezetői székébe, ahol a mai napig is irányítja az intézeti kutatásokat és az oktatást. Jean-Luc Marion egyben a chicagói egyetem vallásfilozófiai professzora is. A Francia Akadémia 2008. november 6-án Lustiger bíboros megüresedett székére választotta meg akadémikusnak.