A PPKE HTK díszdoktora

Díszdoktorrá avatása: 2015

A Pázmány-Napok ünnepség központi eseménye Antonio María Rouco Varela, emeritus madridi bíboros-érsek díszdoktorrá avatása volt, az egyetem Szent II. János Pálról nevezett dísztermében, amelyet az új díszdoktor előadása követett. Varela bíboros Nagy Szent Teréz egyháztanító életéről, munkásságának a 21. században is példaadó voltáról, a tudomány, a vallás és a lelkiség összhangjáról tartott előadást, megemlékezve Szt. Teréz születésének ötszázadik évfordulójáról. Előadása elején A bíboros felsorolta azokat a történelmi, oktatási és kutatási kapcsolatokat, amelyek az ősi, spanyolországi világhírű egyetemekkel és a spanyol egyházzal összekapcsolják, mind Magyarországot, Pázmány Péter bíborost, mind az általa megalapított egyetemet.
„A keresztény bölcsesség, amelyet a Katolikus Egyház isteni tekintéllyel tanít, folyamatosan inspirálja a híveket a mindazon felfedezésben való hathatós közreműködésre, amely az emberi személyes, társadalmi, és vallási kapcsolatok terén továbblépést hozhat. Mindehhez a tudományok által adott eszközöknek az erkölcsi alapelvekkel összeegyeztethető teljes – és folyamatosan fejlődő, kibontakozó, egymást segítő – kelléktárát – kell, hogy felhasználjuk. Ennek a sajátos helye a katolikus egyetem, ahol, a Pázmány Péter által 1635-ben megalapított intézmény, immár 380 éve munkálkodik." Ezekkel a szavakkal kezdte Szuromi Szabolcs a PPKE rektora négy nyelvű megnyitó előadását, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) alapításának jubileumára megszervezett háromnapos szimpózium. központi ünnepségén. Arra a kérdésre, hogy mi a katolikus egyetem sajátossága, összehasonlítva más felsőoktatási intézményekkel, azt válaszolta: az igazság felfedezése, az igazság képviselete (bármilyen körülmények között), a megismert igazság hiteles átadása, és az új nemzedékek inspirálása, hogy képességeiket az igazság művelésének folytatására szenteljék. A rektor beszédében külön rámutatott, hogy ez a nap milyen különleges megtiszteltetés a PPKE számára, mivel 380 évvel ezelőtt kezdte el oktatási tevékenységét annak legelső, eredeti fakultása. Ez a Hittudományi Kar, amely számos üldöztetésen ment keresztül a 18. és a 20. században; azonban mindezek közepette megőrízte tiszta hűségét a Szentszék és a hiteles katolikus identitás irányában. Ez a kar reprezentálja az egyetem stabilitását és folyamatosságát. Sőt, az említett szellemiség tanúsítja a művelt területeken végzett megalkuvás nélküli és legmagasabb szintű tudományos tevékenységet, bármely történelmi időszakban. Ez az oka annak, hogy ebben az ünnepi órában mélységes meghatottságot érez az egyetem vezetősége, mivel ANTONIO MARIA ROUCO VARELA BÍBOROS személyében olyasvalakinek adományozhatja a doctor honoris causa címet, aki egész életével, igaz emberként az Egyház tanítását és fegyelmi rendjét hitelesen szolgálta – mondta Szuromi Szabolcs. A rektor kihangsúlyozta, hogy az elmúlt öt évben komoly erőfeszítéseket tett a PPKE a hazai minőségi kapcsolatok és a legszélesebb körű és legmagasabb kvalitású nemzetközi kapcsolati hálózat kiépítéséért, mind az oktatás, mind a kutatás terén. Ez kimagaslóan fontos a hazai egyetemek között betöltött szerep szempontjából. Azonban különösen is elengedhetetlen azért, hogy az egyetemek nemzetközi közösségében a katolikus egyetem a legelismertebbek és legversenyképesebb diplomákat kibocsátó intézmények között lehessen. Ezt segíti, hogy az Amerikai Egyesült Államok vezető egyetemeivel Magyarországon a legnagyobb számú és legaktívabb kapcsolata a PPKE-nek van, de ezt támasztja alá a közel- és távol-keleti egyetemekkel való széleskörű, kiemelkedő számú, kölcsönönös megbecsülésen alapuló szoros együttműködés. Sőt, ezt bizonyítják a legnívósabb és legrelevánsabb brit, spanyol, francia, belga, olasz, német és közép-európai egyetemekkel megkötött nagyszámú együttműködési szerződés. Köszönhetően a felsorolt lépéseknek és a nemzetközi stratégiai partnerinkkel kialakított magas szintű aktív és konstruktív kapcsolatrendszernek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mára képes lefedni a teljes tudományterületi és tudományági spektrumot – húzta alá a rektor.