Az oldalon kizárólag a Neptun rendszeren keresztül benyújtható kérvényekhez kapcsolódó leírások találhatóak meg.
Információ azon kérvényekről, melyeket nem a Neptun rendszeren keresztül lehet benyújtani, az egyes karok saját honlapján található.
BTK HTK ITK JÁK
Material listed on this site includes applications that can only be submitted via the Neptun system.
Information regarding other applications can be found on the respective faculty pages (links above).
For instructions on applications available in English click on the button below!
English

Intézményi kérvények

.
101
102
PPKE
Halasztott tárgyfelvétel iránti kérelem
Kizárólag mintatantervi tárgyra
.
201-
299
PPKE
Dékáni kérvények
.
301
PPKE
Halasztott beiratkozás/bejelentkezés
.
401
402
PPKE
Számlaigénylés és számlamódosítás iránti kérvények
.
403
PPKE
Visszafizetés iránti kérelem
Neptun rendszerben teljesített tételekre
.
501-
503
PPKE
Szociális támogatás iránti kérvények
PPKE EHÖK tájékoztató anyagok a link alatt
.
510
PPKE
Részletfizetés, fizetési haladék iránti kérvények
.
601
PPKE
Esélyegyenlőségi kérvények
.
701
702
PPKE
Kollégiumi jelentkezés
Jelentkezés és bírálat aktuális ütemezése a link alatt
.
904
PPKE
Kérelem Gyermeket Nevelők Szent József Ösztöndíjának megpályázásához

Kari kérvények

.
103I
ITK
Tantárgyfelvétel 40 kredit felett
Mintatantervi tárgyra
.
902
JÁK
Ösztöndíj kérelem a JÁK Deák Intézet hallgatói számára
JÁK Deák Intézet hallgatói számára családbarát és öregdiák ösztöndíj
.
903I
903J
JÁK
Szakmai gyakorlat bejelentő kérelem a JÁK jogász és igazságügyi igazgatási szakos hallgatói számára
.
903B
BTK
Szakmai gyakorlat bejelentő kérelem a BTK hallgatói számára
.
905
BTK
Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) jelentkezés BTK hallgatói számára
.
906
BTK
Kreditkompenzációs ösztöndíj iránti kérelem a BTK hallgatói számára
.
906
ITK
Kreditkompenzációs ösztöndíj iránti kérelem a ITK hallgatói számára

University-wide applications

.
101
102
PPCU
Application for deferred subject registration
Model curriculum subjects only
.
201-
299
PPCU
Applications to the Dean
.
301
PPCU
Application for deferred enrollment/registration
.
501-
503
PPCU
Applications for social support
.
510
PPCU
Applications for payment in instalments or deferred payment
.
601
PPCU
Applications to the Equal Opportunities Committee

Faculty specific applications

.
903B
BTK
Compulsory internship registration application (BTK)