A csoport célja

A csoport munkájának célja a legújabb természettudományos ismeretek és teológiai reflexiók szintézisének előmozdítása.

A csoport sajátos helyzetéből adódóan munkája során különös hangsúlyt kell, hogy kapjon:

 • a természettudományos felismerések teológusok számára történő ’lefordítása’
 • az új ismeretek teológiai reflexiót igénylő aspektusainak bemutatása, kiemelése
 • illetve a teológiai reflexiók olyan módon történő megfogalmazásának elősegítése, hogy az a nagyfokú – de sokszor egyoldalú – természettudományos jártassággal rendelkező emberek számára értelmezhetőek, befogadhatóak legyenek.

 

Felvállat tématerületek

 1. Mesterséges intelligencia / matematikai-számítástechnikai modellek fejlődése nyomán felmerülő kérdéskörök:
  1. etikai felelősség / etikai gátlómechanizmusok az autonóm rendszerekben
  2. a kreativitás sajátosan emberi tulajdonság vagy megjósolható/programozható?
  3. mennyire szabad a szabad akarat/mennyire predestinálja hormon és idegrendszerünk a döntéseinket/mennyire lehet előre tudni, ki mit fog dönteni?
  4. stochaszticitás/véletlen: valóságos vagy csak a vizsgálat szintjétől függ?
  5. genetikai információk kinyerhetősége/felhasználhatósága
  6. gépi tanulás etikus felhasználása (gyermekvédelmi software pornó/szerencsejáték oldalakról elterelésre – a böngészési mintázat figyelésével)
 2. Orvosi/biológiai ismeretek fejlődése nyomán felmerülő kérdések:
  1. prosztetikus végtagok, gyógyító célú mutációk/genetikai manipulációk – funkció helyreállítás, funkció-pótlás vagy fejlesztés
  2. pszichológiai jellegek neurális/genetikai háttere hogyan egyeztethető össze emberképünkkel?
  3. high-end orvosi/biológiai technológiák hozzáférhetősége – társadalmi szolidaritás/igazságossági szempontok

 

A névválasztás magyarázatául

Ha egy személy nevét adjuk valaminek, akkor azzal tiszteletünket fejezzük ki és egyszersmind kijelölünk egy irányt, egy követendő eszményt/értéket is. Ezért legyen Szent Tamás kutatócsopot! De melyik? Több is – több okból is:

 • Apostol Szt. Tamás: mert fel merte vállani kérdéseit, bizonytalanságát az Úr előtt és vette a bátorságot, hogy az empíria szintjével is összhangba hozza hitét.
 • Aquinói Szt. Tamás: mert beleásta magát a nem-keresztény tudományokba is, és megkereste és átvette belőlük a jót, az előremutatót.
 • Becket/Canterburyi Szt. Tamás: mert kiállt az Egyház ügyéért a világgal szemben.
 • Morus Szt. Tamás: mert kitartott a felismert igazság mellett felettesével szemben is.

A Szent Tamás kutatócsoport vezetője: Garay Tamás (CV)