Egyetemünkön négy szakkollégium működik. A Pázmány Péter Kollégium mind a négy szakkollégium diákjainak otthont ad.

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

 

Stephaneum szakkollégium

A Stephaneum Szakkollégium szellemi műhely, amely az Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudomány Kara összes intézetének tevékenységét szolgálja, és képességei szerint részt vesz egyetemes magyar kultúránk tevékeny alakításában. A Kar bármely szakjának hallgatói közül toboroz tagokat, alap- és mesterszakos szakkollégisták szakmai közösségének megteremtését teszi lehetővé. Transzdiszciplináris módon keresztény kiművelt értelmiségieket képez a hazai és nemzetközi tudományos, kulturális közélet számára.

Előadások, vitaestek, konferenciák szervezésével, kutatói, kulturális és mentor programok segítségével teremt komplex teret önfejlesztésre, közösségépítésre és tudásbővítésre.

 

Vezető: Dr. Kovács Ákos, egyetemi docens        

Kapcsolat: Dornics Szilvia, hivatalvezető - – szakkollegium@btk.ppke.hu

Bővebb információt itt találsz.

 

Facebook-oldal: https://www.facebook.com/stephaneumszakkollegium

Instagram-oldal: https://www.instagram.com/stephaneumszakkollegium/