Célkitűzés:
A kutatócsoport a természettudományok, eszmetörténet, klasszika-filológia, vallástudomány, teológia, egészségszociológia, társadalometika, irodalomtudomány, ökológia területéről érkezett szakemberek együttműködésében, multidiszciplináris módszerrel tárja fel a keresztény liber naturae – hagyományt, mint a kortárs teremtésvédelmi diskurzus legfontosabb klasszikus forrását. Giuseppe Tanzella-Nitti olasz csillagász-teológus kutatásai ebben a vonatkozásban irányadóak számunkra. Klasszikus tanulmánya itt (URL: https://acta-pinteriana.hu/archivum/acta_pinteriana_2_tanzella-nitti.pdf) magyarul is elérhető.

Tevékenységek:
A 2022 májusában megalakult kutatócsoport a teremtésvédelmi diskurzus alapvető foglomkészletének klasszikus gyökereit és jelen kontextusát vizsgálja az egyéni kutatómunka, a 2-3 fős munkatalálkozók, és a két hetenkénti plenáris online konferenciabeszélgetés eszközeivel, minden alkalommal egy-egy kutató eredményeit megvitatva. A féléves ritmusban tervezett közös munkát szimpóziumi nap zárja le, amikor a kutatócsoport tagjai eredményeiket bemutatják a szélesebb szakmai nyilvánosságnak, valamint előkészítik az egyéni és közös publikációkhoz. Ezzel párhuzamosan a kutatócsoport sok tagja a feldolgozott témához egyetemi oktatói tevékenységet, valamint tágabb ismeretterjesztő munkát is kapcsol. Közös munkánk modelljét jelenti egy 2018-as nemzetközi szimpózium, amelynek anyaga konferenciakötetben hozzáférhető: Bagyinszki Ágoston (szerk.): A „Természet könyve” mint a „Szentírás könyvének” analógiája. A „Két könyv”-metafora mai jelentősége a természettudomány és a teológia párbeszédében, Sapientia Füzetek 34., L’Harmattan – Sapientia SzHF, Budapest, 2019.

A kutatócsoport tagjai:
Dr. Bagyinszki Péter fr. Ágoston OFM (kutatócsoport-vezető, SSzHF)
Dr. Tubay Tiziano (tudományos titkár, SSzHF)
Dr. Antal Z. László (MTA TK)
Dr. Hernádi Mária (PPKE BTK VJTK)
Dr. Mészáros Lukács (ELTE)
Dr. Németh Csaba (medievalista, független kutató)
Dr. Turgonyi Zoltán (MTA BTK)
Dr. Urbán Ilona (SSzHF)

Programok:

2022. december 13.
Műhelykonferencia
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teremtésvédelmi Kutatóintézet Természet Könyve Kutatócsoport szervezésében.
Meghívó és program (letölthető pdf formátumban)
Az esemény felvételről IDE kattintva megtekinthető.

2022. október 27.
Posztmodern diszlexiánk és a Természet Könyve (Sapientia Szabadegyetem)
A liber naturae metafora a keresztény gondolkodástörténetben egykor annak kifejezője volt, hogy a természeti világ titokzatos módon Teremtője gondolatait hordozza. Minden falevél és ágacska, minden fuvallat, ami megsimogatja a bőrünket vagy pirosra csípi az arcunkat, valami konkrét, érthető, örök tartalmat közvetít, egy teremtő logosz-darabkát, egy isteni gondolatszikrát, amely az Örök Logoszból valósít meg valami töredékeset, ám behelyettesíthetetlenül egyedit és lényegeset. Abból az Örök Igéből, aki a keresztények számára maga Krisztus, az Atya egyszülött Fia. A 19–20. század fordulóján ez a Természet Könyve-hagyomány a társadalmi képzetek mélyreható átrendeződése nyomán súlyos krízist élt át. Vajon van-e még ma értelme annak, hogy „olvassuk a Természet könyvét"? Az előadás erre a kérdésre keresi a választ, meghatározva az „olvasás" néhány lehetséges mai értelmezését.
Előadók: Dr. Bagyinszki Ágoston OFM (teológus, Sapientia) és Dr. Mészáros Lukács (biológus, ELTE)
Meghívó (letölthető pdf formátumban). Az előadás felvétele IDE kattintva tekinthető meg.