Ma
a doktoranduszok nemcsak az akadémiai tudósok új generációját alkotják, hanem sokan közülük a diploma megszerzése után a kutatásban és a fejlesztésben is sikeresek lesznek. Bár a PhD fokozat megszerzése után leggyakrabban a tudományos életben helyezkednek el, az ilyen típusú diplomával rendelkezőket a munkaerőpiac számos szegmense is tárt karokkal várja. A volt doktoranduszok magasan képzett munkavállalók, akik nemcsak önálló kutatásra, hanem munkájuk megtervezésére és dokumentálására is képesek. Olyan értékes készségekkel rendelkeznek, amelyek a munkaerőpiacon ideális jelöltekké teszik őket.

A
PPKE-n zajló doktori képzésnek két szakasza van: a strukturált képzés és a fokozatszerzés.
A strukturált képzési program keretében a doktoranduszok elméleti és módszertani szereznek ismereteket a tudományos kutatásról, valamint mélyreható szakmai ismereteket a választott területükön. Emellett önálló kutatásokat végeznek a témavezetőjük irányításával. Az oklevél megszerzése után a doktorjelöltek továbblépnek a fokozatszerzési szakaszba, majd kutatási eredményeiket disszertációban foglalják össze, amelyet nyilvános ülésen, bizottság előtt védenek meg.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktori képzésének átfogó irányítását az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács látja el.

Tudományterületi/tudományági doktori tanácsok:

A PPKE Egyetemi Doktori Szabályzata itt elérhető.