Nemzeti Bionika Program 

 

Egyetemünk Nemzeti Bionika Program címen valósít meg kutatási projektet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával. A bionikai témájú kutatási projektek elsősorban alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési területeken valósulnak meg, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatva.

Konzorciumvezető: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Konzorciumi tagok: Semmelweis Egyetem

                                Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Kft.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) és a Semmelweis Egyetem (SE), valamint a Bionikai Innovációs Központ (BIK) konzorciumot hozott létre Nemzeti Bionika Program (Program) néven, amelynek elsődleges célja a bionikai kutatások támogatása, a szakterület hálózatosodásának elindítása, kezdeményezése és a létrejövő eredmények ipari hasznosításának biztosítása. A Program támaszkodik a BIK keretében létrejött kutatási eredményekre, megvalósult innovatív technológiai megoldásokra, illetve ernyőként fogja össze a hazai bionikai kutatásokat, lehetőséget teremtve a szakterület kiemelkedő fejlődésére, ipari szempontból hasznosítható alkalmazott kutatásokra.

A konzorciumban kutatási és innovációs tevékenység az egyetemi tagoknál összpontosul, míg az ipari hasznosítás lehetőségeinek, illetve az ipari szolgáltatási igények közvetítése a Program számára a BIK feladati között kerül megvalósításra.
A Nemzeti Bionika Program keretében tervezett kutatásoknak a konzorciumban lévő egyetemi laboratóriumok adnak helyet az egyetemeknél és a BIK Kft.-nél meglévő eszközpark használatával, illetve azoknak a szakmai célokhoz, projektekhez igazodó célzott fejlesztésével. A jelenlegi kutatások, illetve a bionikai hálózat fejlődésével új induló projektek kapcsán jelentkező laborigényeket a konzorcium tagjai kezelik, ugyanakkor az adottságoktól eltérő laboratóriumi igények jelentkezésével értékelik a lehetséges továbblépési irányokat és javaslatot fogalmaznak meg a Támogató részére.
A tervezett megvalósítása során a konzorciumi partnerek együttműködése segítségével olyan tudományos és szolgáltató egységből álló hálózat épül ki, amely képes az ipari igények közvetítésével az alkalmazott kutatási célok mentén létrejövő innovatív eredményeket közvetlenül eljuttatni az ipari szereplőkhöz. A Nemzeti Bionika Program hálózatba szervezi a szakterületi kutatásokat és hidat képez a kutatási, intézményi, valamint alkalmazási, ipari szereplők között. A Program keretében kialakul a hazai bionikai kutatás-fejlesztés és a létrejövő eredmények piacosítását segítő infrastruktúra, módszertan, ipari-kutatási szervezeti hálózat, amely egy nemzetközi szinten is új tudományág fejlődését és kiteljesedését segíti Magyarországon. A bionikai kutatásokból és fejlesztésekből kikerülő eredmények, új eszközök nagyban hozzájárulnak a lakosság életminőségének javításához, a fejlettebb egészségügyi diagnosztikai és kezelési módszerek alkalmazásán keresztül, másfelől a kutató műhelyekben születő új eljárások és termékek piacra vitele hatalmas gazdasági potenciált jelent a teljes magyar gazdaság számára.

A Programban megvalósuló kutatási projektek eredményeként a látássérülteket segítő okos telefonos alkalmazástól kezdve az egyénre szabott könyök- és vállprotézisen át a gyógyszerek egyénre gyakorolt hatását kimutató vizsgálati módszerekig számtalan, az életminőséget javító diagnosztikus és kezelési módszertan, illetve megoldás, eszköz születik. A bionika nemzetközi szinten is új tudományág, amelynek hazai fejlesztése egész Európában egyedülálló, és óriási kitörési lehetőséget jelenthet a magyar gazdaság számára.
A Nemzeti Bionika Programban létrejövő eredmények egy része már piacra vihető prototípus lesz, másik része pedig a további termékfejlesztést megalapozó fázisban lévő módszertan, vagy eszköz. A program a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweis Egyetem meglévő kutatás-fejlesztési infrastruktúrájára és az itt dolgozó nemzetközi szinten is elismert kutatók szakmai munkájára épít. A Program sikeres befejezésekor a piacra kerülő prototípusok, eljárások, valamint a későbbiekben kifejlesztendő újdonságok, a fejlesztésbe és piacra vitelbe bevont ipari partnerekkel közösen, lehetővé teszik a hazai bionikai ipar kibontakoztatását. A bionikai kutatásokból és fejlesztésekből keletkező termékekre, eljárásokra világszerte óriási kereslet tapasztalható, ezért az prognosztizálható, hogy a Nemzeti Bionika Programban elindult kutatások mentén a magyar bionikai ipar egyre újabb és újabb termékekkel fog tudni megjelenni a hazai és nemzetközi piacon.

A projekt várható eredménye, hosszú távú hasznosítása:
A Nemzeti Bionika Program egy olyan keretprogram kezdeményezés, amelynek elsődleges célja a bionikai kutatások támogatása, a szakterület hálózatosodásának elindítása és a későbbiekben létrejövő eredmények ipari hasznosításának biztosítása. A program hosszú távú eredménye tehát elsősorban az, hogy kialakul a bionika, mint tudományág, hazai kutatási háttere, illetve létrejön az ipari szereplőkből álló kapcsolódó kutatási hálózat, amely együttesen megalapozza a jövőbeni bionikai kutatás-fejlesztési tevékenységet. A hosszú távú hatások között mindenképen meg kell említeni az ipari szempontból hasznosítható alkalmazott kutatásokra történő fókuszálást eredményező szemléletet.

A Nemzeti Bionika Program a fentieken túlmenően a jelenleg futó és újonnan indítandó kutatási projektjei útján is látható eredményeket tud felmutatni.

Közös projektek:

Amiloid alapú bionikus nanochip
Az optikailag vezérelhető nanoelektronikai chip egy bionikus számítógép alapjait vetíti előre. A nanomotor hálózat a nanorobotika területén igér izgalmas lehetőségeket. A kifejlesztett rendszerintegrációs megoldások (pl. AFM és STED házasítása) és képanalitikai algoritmusok a molekuláris motorok kollektív viselkedésének feltárását teszik lehetővé.

Gyógyszerek off-target hatásainak alkalmazása molekulárisan célzott terápiában
A projekt eredményeként létrejövő, online elérhető adatbázis és szoftver alapján az alábbi üzleti hasznosíthatóság tervezhető:
Szolgáltatás: a létrehozott online elérhető rendszer ipari partnerek (pld. gyógyszercégek) számára lesz elérhető. Egy fix regisztrációs díjért ezek az off-target hatások elemzését a rendszeren keresztül saját maguk elvégezhetik.
Indikációs szabadalom: az eredmények alapján a legjobb jelölt hatóanyagok esetén előkészítjük. A projekt rövid futamideje miatt az indikációs szabadalom benyújtása a fenntartási időszak végéig várható. A rendszert onkológiai alkalmazásra hozzuk létre, de más betegségek (pld endokrinológia, neurológia) területére tovább fejlesztjük. Minden olyan betegség lehet alkalmazási terület, ahol a pontos molekuláris háttér ismert. Az első sikeres hasznosulás után a biztosítókat megkeressük, hogy az off-target hatások alkalmazásán alapuló klinikai vizsgálatához a forrást biztosítsák.

Tagok által megvalósított önálló projektek:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 • Élelmiszerbiztonság
 • Bionikus szemüveg
 • Multimodális intracraniális szenzor hálózat az epileptikus humán agy hűtésre adott lokális válaszának feltérképézeséhéz – első lépések a kontrollált agyfelszíni hűtés klinikai transzlációja felé
 • A humán retina két-foton mikroszkópos vizsgálatának előkészítése és a készülék fejlesztése
 • Multimodális humán-gép interfész fejlesztése
 • A gépi tanulás csúcstechnológiás szuperszámítógépes megoldásai a digitális orvoslásban és telemedicínában kivitelezhető fejlesztésekhez
 • Mikrofluidikai rendszerek teranosztikai alkalmazásokhoz
 • A blood-brain barrier és a dermális barrier permeábilitásának funkcionális tesztelése – Assay rendszerek kidolgozása és validálása kutatási szolgáltatásokhoz
 • Szenzorok, hálózatok és mesterséges intelligencia alapú analitikai módszerek fejlesztése atléták teljesítményének és technológiájának optimalizálására

 

Semmelweis Egyetem

 • BIOMARKER
 • Microperimetria
 • Orvosbionika
 • Új bionikai kutatólaboratórium megvalósítása innovatív mozgásanalitikai és stabilometriai, kutatási, szolgáltatási és oktatási célkitűzések teljesítéséhez a mozgásszervi rehabilitációban
 • Egyedi gyártású, bionikai tervezésű könyök- és vállprotézis fejlesztési projekt
 • Telemedicina
 • Nemzeti Egészségtárház kialakítása és működtetése
 • 3D Bionyomtatás Kompetencia Központ

 

BIK Kft.

A projekt eredményeként a BIK Kft-nél kialakul az a szakmai és üzleti kapacitás, tudásbázis valamint piaci és kutatói partnerhálózat, amely hosszú távon is alkalmas a Nemzeti Bionika Program eredményeinek továbbvitelére, a létrejövő találmányok hasznosítására.
A BIK Kft. Nemzeti Bionika Programban részvétele biztosítja, hogy a piaci hasznosítás feltételeinek kiépülésével olyan üzleti modellek, bevétel elérésére alkalmas megoldások alakuljanak ki a programban, amelyek a Program lezárása után megfelelő bevételt érhetnek el a program és általában a kutatások, a hazai bionikai projektek folytatásához.

 

 

 

 

 

 

 

Frissítve: 2018. 07. 04.